Hoppa till huvudinnehåll

Många åbolänningar tilldelas Svenska Folkskolans Vänners priser och medaljer 2021

Svenska folkskolans vänners hus i Helsingfors.
Arkivbild. Flera åbolänningar får i år pris av Svenska Folkskolans Vänner. Svenska folkskolans vänners hus i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Svenska folkskolans vänner,sfv

I år finns lärare, författare och verksamhetsledare bland de åbolänningar som tilldelas Svenska Folkskolans Vänners priser och medaljer.

Svensklärarprisen, fem stycken på 5 000 euro, delas ut till verksamma lärare vid finska utbildningsenheter som har inspirerat och motiverat sina elever eller studerande till studier i svenska, ökat kunskaper och intresse för de nordiska länderna, nordisk gemenskap och samarbete, och/eller främjat samarbete mellan svensklärare inom olika gemenskapsformer och nätverk för att främja utvecklandet av undervisning, läromaterial, utbildning eller fortbildning.

I år kommer två av prismottagarna från Åbo: Kim Lindroos som är universitetslärare vid Centret för språk- och kommunikationsstudier vid Åbo universitet och Marita Mannfolk, som är lektor i svenska vid Åbo universitet.

Svensklärarna i Finland rf ger förslag på mottagare av Svensklärarprisen.

Hagforsmedalj till Pargas

I år tilldelas Svenska Folkskolans Vänners Hagforsmedalj till fem personer. En av medaljerna på 2 500 euro tilldelas Rosi Djupsund i Pargas, som är verksamhetsledare för Kulturföreningen Katrina.

I prismotiveringen sägs att Djupsund leder Kulturföreningen Katrina med framgång och att hennes engagemang i Katrina kammarmusik har lett till ett spontant intresse för gruppsång på alla plan och att den bidrar till en känsla av samhörighet och sångarglädje inom föreningen.

Svenska Folkskolans Vänner fortsätter sin motivering med att betona att Rosi Djupsunds doktorsavhandling “Hur härligt sången klingar” med rätta representerar sångens betydelse som kulturell förankring också i praktiken.

Åboförfattare får Folkbildningsmedalj

Svenska Folkskolans Vänners Folkbildningsmedalj tilldelas sammanlagt fem personer i år. En av medaljerna på 2 500 euro tilldelas författaren Gustav Wickström från Åbo.

I prismotiveringen säger Svenska Folkskolans Vänner att Wickström är känd som Åbolands främsta lokalhistoriker, inte minst för sina målande beskrivningar om spritsmugglingen i Skärgårdshavet under den rådande förbudstiden.

Utöver sitt författarskap är Wickström en inspirerande föreläsare och har med sin klarsynta framhållning och breda sakkunskap genom åren byggt upp en trogen publik.

Läs också