Hoppa till huvudinnehåll

Poker Run-utredningen klar: Det brast i arrangemangen i Hangö – men regelverket är också ett virrvarr, säger Olycksutredningscentralen

båtar och hav
Poker Run arrangerades i Hangö i augusti i fjol. En av racerbåtarna i en hastighetstävling tappade kontrollen över sin båt i hög hastighet. Den körde på en av åskådarbåtarna. Ett barn dog i olyckan. båtar och hav Hangö,poker run i Hangö 2019

Hastighetsbanan borde ha varit bättre utmärkt och det fanns brister när det kommer till val av plats, säkerhetsavstånd och besiktningen av båtarna. Utredningen om båtolyckan vid evenemanget Poker Run i Hangö sommaren 2020 är klar.

Olycksutredningscentralen nämner en rad olika brister kopplade till arrangemangen. Det hade bland annat behövts bättre instruktioner till både deltagarna och publiken under Poker Run.

”Vi har ett antal lagar som ställer krav på säkerhetsplaneringen vid detta slags evenemang. Lagarna gäller bland annat utmärkning av banan, säkerhetsavstånd samt instruktioner till publiken och tävlingsdeltagarna. Det krävs också att evenemangsarrangörerna har dokument som gäller den vederbörliga planeringen av evenemanget. Ingen skriftlig plan hade utarbetats för hastighetsmätningen under Poker Run”, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi i ett pressmeddelande.

Under utredningen framkom det också att båten som orsakade olyckan var registrerad för vanlig sjötrafik – inte som en tävlingsbåt som skulle ha säkerhetsförbättrande egenskaper som är typiska för tävlingsbåtar.

”De tekniska kraven på båtarna samt å andra sidan kraven som gäller förarna är ganska tillåtande, och det vore bra att ingripa i detta, i synnerhet då antalet snabba båtar ökar snabbt”, konstaterar utredningsledare Kai Valonen.

Ingen skriftlig plan hade utarbetats för hastighetsmätningen under Poker Run― Olycksutredningscentralen

Myndigheterna har inte koll på varandra

Ett problem som nämns i utredningen är också att myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning har koll på varandra.

"Det krävs att evenemangsarrangörerna har mångsidig kunskap om just planering och organisering av evenemang. Det kommer för många krav från olika riktningar och inte heller myndigheterna har tillräcklig kännedom om varandras övervakningsförfaranden och krav på evenemangsarrangörerna”, förklarar Olycksutredningscentralens direktör, Veli-Pekka Nurmi.

Fem råd för att undvika liknande olyckor

Olycksutredningscentralen Otkes ger fem rekommendationer som ska minska risken för att olyckor i stil med den i Hangö ska ske igen.

Kraven som gäller förarna är ganska tillåtande― Olyckutredningscentralen

Så här formulerar Otkes sina fem goda råd:

1. Inrikesministeriet (polisen och räddningsväsendet) samt Arbets- och näringsministeriet förtydligar publikevenemangens säkerhetskrav så att allt sker via ”en lucka” och en heltäckande säkerhetsplan. Kraven bör vara förståeliga och enkla för arrangörerna.

2. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes tar initiativ och föredrar ärendet för relevanta ministerier och myndigheter för att förenkla myndighetskraven och göra dem smidigare. I anslutning till detta utreder Tukes behovet av samarbete för att åstadkomma en incidentdatabas. Syftet med databasen är att instruera arrangörer i att ange uppgifter om grundläggande planering och säkerhet så att de blir tillgängliga för olika myndigheter.

3. Inrikesministeriet (polisen och räddningsväsendet) samt Arbets- och näringsministeriet bör se till att arrangörerna har tillgång till säkerhetsutbildningsmaterial som är oberoende av förvaltningsområden och till exempel kurser eller webbkurser som ger kompetens om säkerhetsledning av publikevenemang. Arrangörerna bör känna till tillämplig lagstiftning samt principerna för säkerhetsledning och -planering.

Det kommer för många krav från olika riktningar och inte heller myndigheterna har tillräcklig kännedom om varandras övervakningsförfaranden― Olycksutredningscentralen

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att

4. Säkerhets- och kemikalieverket tillsammans med de övriga myndigheterna som övervakar evenemang ser till att arrangörerna av motorsportevenemang eller motsvarande evenemang med hög rörelseenergi alltid avkrävs utredningar och planer baserade på beräkningar eller tillämpliga grenregler beträffande de säkerhetsavstånd och konstruktioner som ska genomföras för att skydda publiken och funktionärerna.

5. Kommunikationsministeriet i säkerhetsstrategin för trafiken, revideringar av sjötrafiklagen och andra framtida lösningar beaktar trenden där snabba båtar i allt högre grad kör bland långsammare trafik. Ärendet kräver aktiv uppföljning och möjligen också vissa säkerhetsförbättrande åtgärder.

Båten hade en hastighet på ungefär 100 knop

Det skedde ett dödsfall under Poker Run-tävlingen i Östra hamnen i Hangö den 8 augusti i fjol.

Olyckan skedde då en av racerbåtarna, som deltog i en hastighetsmätning, tappade kontrollen över sin båt. Båten hade en hastighet på ungefär 100 knop då den körde på en av fritidsbåtarna som följde med tävlingarna. 100 knop är ungefär 180 kilometer i timmen.

Olycksutredningscentralen utsåg fyra dagar efter att olyckan skedde en arbetsgrupp som nu har utrett olyckan i Hangö.

Arrangören för Poker Run har meddelat att evenemanget ordnas i augusti i år.

Polisen fortsätter utreda olyckan.

Källa: E-post av olycksutredningscentralen Otkes.
22.4.2020 klockan 13.18 tillades den förklarande meningen att 100 knop är ungefär 180 kilometer i timmen.

Läs också