Hoppa till huvudinnehåll

Många nya ansökningar om byggnadstillstånd i Pargas – behandlingen av ärenden kan dröja längre än vanligt

Sommarstugsbygge
Pargas stad säger att behandlingen av ansökningar kan dröja 2-3 veckor längre än vanligt. Arkivbild. Sommarstugsbygge Bild: Yle/Linus Hoffman sommarstugsbygge

I år har en stor mängd ansökningar om bygglov kommit in till Pargas stad. Det här är en fortsättning på en trend som pågått sedan 2019 och det ökade antalet ansökningar belastar den administrativa personalen så att behandlingen av dem kan dröja aningen längre än vanligt.

År 2020 fick staden 273 nya ansökningar under årets tre första månader. I år har staden tagit emot 393 ansökningar om bygglov. Alltså har det kommit in 120 ansökningar fler än samma tid förra året.

Den mest populära typen av byggnader som ansökningarna berör är fritidsbostäder. På andra plats kommer enfamiljshusen, med ungefär hälften så många ansökningar.

Sanna Simonen, som är ledande byggnadsinspektör vid Pargas stad, säger att de misstänker att det här är följden av att fler väljer att satsa på det egna när man inte kan åka på resa någon annanstans.

- Här vid byggnadstillsynen tror vi att människor vill satsa på sin egen tomt och det här märkte vi att var något som var en trend redan förra året. Nu när så många ansökningar kommer in har vår arbetsbörda också ökat med ungefär en fjärdedel, berättar Simonen.

Till arbetet hör inte bara pappersarbete, utan också inspektioner på plats och övrig rådgivning via telefon. Simonen uppskattar att behandlingsprocessen nu kan ta 2-3 veckor längre än vanligt.

Inga ytterligare resurser har beviljats till byggnadstillsynen trots den ökade arbetsbördan. Det skulle ändå inte vara så lätt att förverkliga, enligt Simonen.

- Vi skulle gärna ha mer resurser för det här, men staden har för det första inte pengar till det. Sedan kräver det här med byggnadsinspektion ett så pass specialiserat arbete att det skulle ta för mycket tid att utbilda ny personal, säger Simonen.

Markus Östman och Sanna Simonen vid Pargas stadshus
Sanna Simonen och Markus Östman kommer att ha danskortet fullt den kommande sommaren med alla bygglovsansökningar som kommit in till Pargas stad. Markus Östman och Sanna Simonen vid Pargas stadshus Bild: David Fagerudd Pargas,Sanna Simonen

Granskningsingenjör Markus Östman säger att han märkt att det finns en skillnad i vad folk vill bygga nu, jämfört med tidigare år.

- Folk verkar ha hittat ut när det inte finns andra möjligheter att resa. Så vad som byggs nu är sådant som gör det möjligt också för släkt och vänner att kunna vistas på sommarstugan, berättar Östman.

Liknande situation i Kimitoön

Även Kimitoön har sett en ökning i mängden människor som har ärende till byggnadstillsynen, men på ett lite annorlunda sätt.

I Kimitoön är det mer frågan om att konvertera sitt fritidshus till ett bostadshus. För att göra det här måste man ansöka om att få undantag från generalplanen.

Hela förra året behandlades 10 undantagsansökningar i Kimitoön och det här året har man redan hunnit behandla 5 sådana ansökningar.

Om undantag beviljas, ansöker man om bygglov inom 2 år.

Antal bygglov följer med andra ord ganska långt beviljade undantag, Kimitoöns kommun uppskattar att de kommer att behandla ca 15 bygglov under 2021, där man ändrar fritidshus till bostadshus.

- Det här kommer nog från det gällande läget, och sen har kommunen haft stark marknadsföring för att få folk att flytta till landsbygden, säger Dan Renfors, som är tillsynschef i Kimitoön.

I Kimitoön är ändå arbetsbördan inte ännu så stor att den skulle orsaka några fördröjningar i behandlingen av ärenden, enligt Renfors. Trots att en ny byggnadsinspektör nyligen anställts så är det inte kopplat till den ökade mängden ärenden.

- Det handlar om en tidigare byggnadsinspektör som slutat och nu har vi en ny på den posten, säger Renfors.

Tips från coachen

För att underlätta bygglovsansökningen föreslår Renfors att man ansöker om en sedel för att kartlägga fastigheter.

- Tanken med sedeln är att man kontaktar en byggnadsplanerare, som kartlägger fastigheten, och sedan står Kimitoöns kommun för 500 euro av kostnaderna för det, säger Renfors.

För Pargas del säger Sanna Simonen också att det viktigaste är att diskutera med en byggnadsplanerare för att få en klar bild om vilka åtgärder en fastighet kan behöva, innan man skrider till verket.

- Det är viktigt att få reda på vilka begränsningar som finns för tomten och sen kan man beställa planbestämmelserna för att få en klar bild av möjligheterna, säger Simonen

Läs också