Hoppa till huvudinnehåll

THL preciserar vaccinordningen för vårdpersonal - nu kan också barnmorskor och socialarbetare prioriteras

Äldre man får tandvård i en tandklinik.
Tandvårdspersonal har inte prioriterats i vaccinationsordningen. Äldre man får tandvård i en tandklinik. Bild: Antti Haanpää / Yle tandvård,tandkliniker,tandläkare

Regeringen bestämde i fredags att vårdpersonal, som inte jobbar direkt med coronapatienter eller riskgrupper, inte är en grupp som ska prioriteras högre än vanliga medborgare.

Inom vården finns farhågor om att beslutet kan leda till exponeringar och karantäner som hotar vårdkapaciteten.

Till exempel många tandläkare anser att deras röster inte hörs i debatten kring vaccinationsordningen.

Nu har Institutet för hälsa och välfärd THL preciserat bestämmelserna gällande vaccinationsordningens punkt 1.5 som gäller social- och hälsovårdspersonal.

Vaccin till personal på BB och enheter med jourverksamhet

I och med preciseringen kan vaccin nu ges till personal som hör till nämnda grupp.

I grupp 1.5 ska man i begränsad mån kunna vaccinera personal inom sådana funktioner som regionen klassificerar som brådskande och kritiska.

Det är fråga om funktioner som tryggar patientens lagstadgade rätt att få brådskande vård vid behov.

Sådana funktioner är bland annat:

  • Personalen inom enheter för akut psykiatri
  • Nödvändig personal i mottagningsenheter för brådskande vård (såsom dygnetruntjour och dagsjour)
  • Personalen vid operations- och ingreppsenheter som ger brådskande vård eller som har jourverksamhet
  • Personalen vid bäddavdelningar med jourverksamhet eller som erbjuder brådskande vård
  • Förlossningspersonal
  • Personalen vid enheter för brådskande rusmedelsvård
  • Personalen vid barnskyddsenheter med jourverksamhet

THL konstaterar i ett pressmeddelande i dag att vaccinerandet av personer som hör till riskgruppen har förlöpt väl och drygt 1,4 miljoner finländare redan vaccinerats.

Läs också