Hoppa till huvudinnehåll

Vasa får tvåspråkigt daghem på Brändö – invånare kan påverka planeringen

Palosaaren koulu på Brändö är en gul tvåvåningsbyggnad.
Palosaaren koulu på Brändö ska från och med år 2024 inhysa ett stort daghem. Palosaaren koulu på Brändö är en gul tvåvåningsbyggnad. Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle Vasa

Vasa stad startar ett tvåspråkigt daghem på Brändö. Daghemmet inrättas inom en nära framtid i lokalen där Palosaaren koulu tidigare låg. Nu efterlyser staden invånarnas åsikter kring planeringen.

Familjerna och andra som bor i området kan nu besvara en enkät på nätet och säga sin åsikt om en fungerande daghemsmiljö och planeringen av daghemslokalen.

Projektet är för närvarande i projektplaneringsskedet, där utgångspunkterna för planeringen utreds.

I enkäten finns frågor om bland annat det nya daghemmets gårdsområden och vilka aspekter familjerna hoppas att man särskilt fäster uppmärksamhet vid när det nya daghemmet planeras.

Tas i bruk om tre år

Det nya daghemmet får sju avdelningar och ska vara klart att tas i bruk år 2024.

Skolbyggnaden i Brändö fungerar som tillfällig lokal för Vanhan Vaasan koulu fram till slutet av vårterminen 2022, och senare samma år kunde man inleda ändringsarbetena.

Bakgrunden till stadens planer är att Palosaaren päiväkotis nuvarande daghemsbyggnad från år 1973 under de närmaste åren skulle kräva en storskalig och dyr renovering för att kunna fortsätta fungera. Därför har man beslutat riva den byggnaden och flytta verksamheten till den tidigare skollokalen.