Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS vill fortsättningsvis förbättra servicen på svenska: "Det är viktigt att våra tjänster fungerar på båda språken"

Bild på ÅUCS utifrån. T-sjukhuset.
Det är viktigt att exempelvis skyltarna är både på svenska och på finska. Bild på ÅUCS utifrån. T-sjukhuset. Bild: Yle/Lotta Sundström Åbo universitetscentralsjukhus,Åbo,sjukhus,åucs

Ett tvåspråkigt bemötande då patienten kontaktar sjukhuset och språkkurser för personalen. Det är några konkreta sätt att öka på den svenskspråkiga servicen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Sjukvårdsdistriktet vill fortsättningsvis jobba för att patienterna ska få vård också på svenska. Nu har sjukvårdsdistriktet uppdaterat sitt språkprogram och med hjälp av det här programmet ska personalen erbjudas stöd, så att de kan betjäna patienterna på finska och på svenska.

Det är viktigt att patienten erbjuds den lagstadgade rättigheten till vård på sitt modersmål. Det säger överskötare Wiveka Kauppila, som är sjukvårdsdistriktets tvåspråkiga koordinator.

- Det är viktigt att vi är ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt och att vi förstår vad det innebär, säger Kauppila.

Viktigt att hälsa: Tervetuloa – välkommen!

Enligt Kauppila består språkprogrammet av flera delar. Tvåspråkigheten ska synas helt konkret i sjukhusen och patientens första kontakt ska vara sådan, att hen känner att tjänsterna finns till både på finska och på svenska.

Personalen ska inte endast hälsa med det finska "tervetuloa", utan att patienten också hör ordet "välkommen" på svenska, förklarar Kauppila. Om personalen inte kan hjälpa till på svenska, så är det viktigt att hitta någon i personalen som kan göra det.

Meningen är att sporra personalen att fräscha upp sina kunskaper i svenska och att tala om det svenska språket i positiva ordalag. Det ska finnas en vilja att betjäna på bästa möjliga sätt, också på svenska, konstaterar Kauppila.

- Vi ordnar kurser så att personalen kan tala svenska exempelvis i växeln eller vid informationen, men också inom vården. Det är viktigt att de här tjänsterna fungerar på båda språken.

Varför behövs ett språkprogram?

- Vi har inte en tillräckligt god svenska på alla områden. Åbo universitetscentralsjukhus har gjort en hel del förbättringar under de senaste åren, men det finns problem. Det här programmet ska stödja såväl patienten som personalen.

"Viktigt att också patienterna vågar tala svenska"

Det nya språkprogrammet godkändes i sjukvårdsdistriktets styrelse på tisdagen. Niklas Guseff (SFP), styrelsemedlem anser att det uppdaterade språkprogrammet är praktiskt.

- Den binder olika personer och instanser med konkreta uppgifter för hur de ska göra för att den svenskspråkiga servicen ska fungera. Jag är väldigt nöjd med den nya versionen av språkprogrammet.

Guseff håller med Wiveka Kauppila om att svenskan inte har en så stark ställning på ÅUCS i dag.

- Svenskan har ingen naturlig roll och det är oroväckande eftersom vi är ett av de få tvåspråkiga sjukvårdsdistrikten i Finland. Jag hoppas att det nya språkprogrammet ska bidra till att svenskan blir en naturlig del av vardagen inom sjukvårdsdistriktet, säger Guseff.

Enligt Guseff skulle det också vara viktigt att patienterna vågar tala svenska.

- Då skulle också de som inte har svenska som modersmål få fler kundkontakter på svenska.

Läs också