Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkfjärdens skolbygge i Ingå blir nästan två miljoner dyrare än budgeterat – kommunen utreder uteblivet stöd för gymnastiksalen

En röd byggnad i trä som visar hur Kyrkfjärdens skola i Ingå planeras att se ut.
Så här är det tänkt att Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby ska se ut. En röd byggnad i trä som visar hur Kyrkfjärdens skola i Ingå planeras att se ut. Bild: Ingå kommun/Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Ingå,Västnyland,kyrkfjärdens skola ritning på nya skolan

Det ser ut att bli betydligt dyrare än beräknat att bygga nytt vid Kyrkfjärdens skola i Ingå. Kommunen kan nu skjuta till 1,8 miljoner euro för att byggnadsarbetena ska kunna inledas som planerat.

Ingå kommun har budgeterat totalt 9,7 miljoner euro för skolbygget.

Kommunen fick in tre anbud för byggentreprenaden. Det anbud som vann poängsättningen är 1,8 miljoner dyrare än beräknat.

Att skillnaden mellan kommunens kostnadsberäkning och anbudsprisen är så stor förklaras bland annat med att det blivit populärt att bygga i trä och att priserna på byggmaterial har ökat.

Dessutom är det svårt att beräkna kostnaderna för stora byggen i trä eftersom det finns få exempel. En utmaning är också att hitta byggarbetare som kan jobba i Ingå.

Tjänstemän förhandlar med byggentreprenören

Ingå kommunstyrelse föreslår nu att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 1,8 miljoner euro för Kyrkfjärdens skola.

Enplanskiss på hur Kyrkfjärdens skola kunde se ut inne, mycket ljust material och öppen planlösning.
En skiss över hur det kunde se ut inne i skolan. Enplanskiss på hur Kyrkfjärdens skola kunde se ut inne, mycket ljust material och öppen planlösning. Bild: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy Ingå,Västnyland,kyrkfjärdens skola ritning på nya skolan

Styrelsen beslutade också att kommunens tjänstemän ska förhandla med byggentreprenören för att i mån av möjlighet minska på de slutliga byggkostnaderna.

Om fullmäktige godkänner tilläggsanslaget ska kommunstyrelsen utse en arbetsgrupp som består av tjänstemän, förtroendevalda och möjligtvis av utomstående experter. Arbetsgruppen ska godkänna den preciserade projektplanen.

Ingå kommun ser ut att bli utan statsbidrag för gymnastiksalen som ska byggas i samband med skolbygget. Enligt tidigare beräkningar kostar gymnastiksalen kring 1,5 miljoner euro.

Intern utredning kring stöd för gymnastiksal

Kommunstyrelsen beslutade i går kväll att ge kommunstyrelsens presidium i uppgift att sätta i gång en intern utredning för att utreda frågan om stödet för gymnastiksalen.

gul skolbyggnad.
Så här ser skolan ut i dag. gul skolbyggnad. Bild: Marica Hildén / Yle Ingå,Västnyland,kyrkfjärdens skola i ingå

Dessutom ska de utreda ansvarsfördelningen i samråd med tjänstemännen. Kommunstyrelsen ska få information om utredningen och möjliga fortsatta åtgärder.

Om kommunen skulle välja att gå in för att justera upphandlingskriterierna och konkurrensutsätta skolbygget av på nytt finns det risk att det inte lämnas in några anbud eller att priserna stiger ytterligare. Dessutom kan bygget fördröjas med upp till ett år.