Hoppa till huvudinnehåll

Åbo Akademi återvänder till närundervisning hösten 2021

En innergård full med studerande, några med lila halare.
Höstterminen 2020 inleddes också med närstudier för förstaåretsstuderande. En innergård full med studerande, några med lila halare. Bild: Andrea Wiklund/Yle Åbo Akademi

Åbo Akademi planerar att ha närundervisning genast från och med period 1 i höst.

Eftersom det knappast finns en flockimmunitet då, måste man fortfarande följa säkerhetsbestämmelserna och ha ett begränsat antal personer som får delta i undervisningen.

Ledningen är försiktig och påpekar att det än så länge är fråga om en målsättning, eftersom man måste följa med hur pandemiläget utvecklas.

Det slutliga beslutet fattas fredagen den 11 juni. Då beslutar ÅA:s ledning samtidigt om bestämmelserna för sommaren.

Riktgivande prioriteringar för period 1:

 • Prioriterad campusundervisning med deltagarantal under 30 personer oberoende av årskurs – med streamingmöjlighet:
  · Utrymmesanvändning kräver tillräckliga säkerhetsavstånd och användning av ansiktsskydd, om avstånd inte kan hållas.
  · Kurser med planerad campusnärvaro bör ha backup-plan för att snabbt kunna föras över online om pandemiläget så kräver.
 • Kurser med över 60 deltagare hålls online, med planerade inslag av campusträffar i mindre grupper (till exempel grupparbeten).
 • För kurser med mellan 30 och 60 deltagare bedöms det från fall till fall om undervisningen hålls på campus, som hybrid eller online. Fakulteternas dekaner fattar det slutgiltiga beslutet för respektive kurs.
  · Kurser som kan uppvisa bra eller förbättrad inlärningsnivå som onlinekurs ska givetvis kunna erbjudas online oberoende av deltagarantal.
  · Studerandenas sociala behov ska dock beaktas.
 • Grupparbeten, handledning, och övningar kan hållas antingen online eller på campus. Kurser med aktivitet i laboratorier hålls huvudsakligen på campus. Praktik- och fältarbeten i normal ordning i närmiljö, om myndighetsbestämmelserna inte förhindrar.
 • Bibliotekens, studentrestaurangernas och tutorgruppers verksamhet på campus ordnas enligt de myndighetsföreskrifter som gäller i höst.
 • Studentföreningar ges tillgång till utrymmen enligt gällande säkerhetsarrangemang kl. 8–17. Inga fester eller tillställningar får ordnas inomhus ännu under period 1.
 • Utbytesstuderande tas emot i normal ordning enligt de riktlinjer som gäller övrig verksamhet – streaming är ett alternativ om internationella studerande inte har inresemöjlighet.
 • Utresande utbytesstuderande/utlandspraktik: bedömning enligt Undervisnings- och kulturministeriets kategorisering av säkerhetsläget i respektive land och enligt gällande myndighetsdirektiv.

Period 1 inleds vecka 36, som börjar den 6 september 2021. För nya studerande inleds läsåret redan veckan innan med en studieorienteringsvecka 30 augusti - 3 september 2021.

ÅA:s ledning konstaterar också att läget enligt prognoserna torde bli bättre under hösten. Därför hoppas man att alla kurser ska gå att ordna utan externa begränsningar i period 2. Den perioden börjar vecka 44, måndagen den 1 november.