Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarinitiativet om att sänka bränsleskatten oerhört populärt – fick 50 000 underskrifter på ett dygn

En bil tankas.
Bränsleskatten borde sänkas med 50 procent enligt medborgarinitiativet. En bil tankas. Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle bensin,Bensinpris,bränslen,bensinstation,Tankning av bilen

Medborgarinitiativet för att sänka bränsleskatten samlade för några veckor sedan 50 000 namn på ett dygn och har i nuläget nästan 100 000 namn. Det här innebär att initiativet kommer att behandlas i riksdagen.

Det är Sannfinländarnas ungdomsförbund som står bakom initiativet om sänkt bränsleskatt. Ordförande Miko Bergbom säger att förslagets popularitet överraskat förbundet.

– Vi visste att det fanns en efterfrågan på ett sådant här initiativ, men att vi samlade ihop namnen så här snabbt överraskade oss.

Bergbom säger att det att förslaget blivit så populärt skvallrar om att allt fler tycker att bensinpriserna skenat iväg.

Initiativet går ut på att sänka bränsleskatten med 50 procent, då Sannfinländarnas ungdomsförbund anser att bränslekostnader utgör en alltför stor andel av finländarnas levnadskostnader för tillfället.

Enligt förbundet drabbar bränsleskatten i alltför hög grad dem som bor på glesbygdsområden, där kollektivtrafik inte är ett alternativ.

De tycker också att en förhöjd bränsleskatt är fel sätt att nå de klimatmålsättningar som regeringen gjort. Enligt förbundet är det få som har råd att byta ut sin bil med bränslemotor till en elbil, något de anser att regeringens klimatpolitik eftersträvar.

Bergbom säger att han hoppas att riksdagen tar namninsamlingen på allvar.

– Vi hoppas att det här skickar ett budskap om att kostnaderna för privatbilism är för höga i Finland och att saken måste åtgärdas.

En blond ung man ser in i kameran. Han har på sig en mörkblå rock och en grå polotröja. Han står utomhus på en gata, och bakgrunden är ur fokus.
Miko Bergbom, ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund, säger att en höjd bränsleskatt inte är rätt sätt att nå de klimatpolitiska målsättningarna. En blond ung man ser in i kameran. Han har på sig en mörkblå rock och en grå polotröja. Han står utomhus på en gata, och bakgrunden är ur fokus. Bild: Petteri Sopanen / Yle Sannfinländarna,politiska ungdomsorganisationer

Professor: Politiskt orealistiskt

Initiativet om att sänka bränsleskatten är inte det första i sitt slag. År 2019 lämnades ett medborgarinitiativ in om att ta bort drivkraftsskatten för dieselbilar och för tillfället behandlar Finansministeriets skatteavdelning förslaget.

Det kan alltså dröja länge innan det nya förslaget om sänkt bränsleskatt blir aktuellt i riksdagen.

Peter Lund är professor i teknisk fysik vid Aalto universitetet. Syftet med bränsleskatt är enligt Lund att förändra vårt beteende och få oss att välja mer hållbara alternativ, men också att finansiera statens utgifter.

Han ser det därför inte som realistiskt att det nya medborgarinitiativet skulle få någon större påverkan.

– Det är orealistiskt ur en politisk och klimatpolitisk synpunkt. Det är ganska svårt att pressa ned skatter i det här läget då transporternas och trafikens utsläpp borde minska drastiskt inom de kommande tio åren.

Lund säger att en sänkning av bränsleskatten därför skulle ge fel signal åt människor.

Peter Lund
Professor Peter Lund tror inte att medborgarinitiativet kommer att få någon större politisk genomslagskraft. Peter Lund Bild: Yle/Helena von Alfthan aalto-högskolan

“Kompensera dem som drabbas hårdast ”

Regeringens målsättning att minska trafikens koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2035 ser Lund som ambitiös.

Enligt honom kommer förändringen mot ett mer koldioxidneutralt samhälle nu ske mycket snabbare än den hittills gjort och kräva stora förändringar i våra energisystem.

För att nå målsättningarna borde man enligt Lund satsa på elbilar för kortare transportsträckor och billigare biobränslen för längre transporter med tyngre fordon, där elmotorer kanske inte är möjliga.

Också kollektivtrafiken och infrastrukturen borde utvecklas betydligt mer än vad den görs för tillfället.

Lund säger sig förstå dem som bor på områden där avstånden är långa och där dessa förändringar kan innebära större kostnader än till exempel för dem som bor i städer.

Enligt honom borde makthavarna därför beakta de sociala följder som olika klimatåtgärder kan få.

– Det handlar om social rättvisa och hur vissa åtgärder påverkar olika människor. Man kunde därför fundera på olika möjligheter att kompensera dem som drabbas extra hårt av de kostnader som uppstår, då vi övergår till mer koldioxidneutrala transportsätt.