Hoppa till huvudinnehåll

Lojo har kommit långt efter det misslyckade Esboförsöket: Ny färdtjänst kan snart konkurrensutsättas

Rullstol i närbild.
Västnyländska kommuner kan komma att under de närmaste åren samarbeta om färdtjänsten. Rullstol i närbild. Bild: Andrey Popov äldreomsorg,rullstolar

Lojo har redan kommit långt med en ny modell för färdtjänsten - det här sedan den stora Esboledda modellen gick i stöpet. De flesta andra västnyländska kommunerna är intresserade att delta.

Lojo har nu för avsikt att konkurrensutsätta färdtjänsten för äldre och personer med specialbehov enligt en modell där transporterna och förmedlingen av transporterna finns i samma paket.

Det beslutade social- och hälsovårdsnämnden på sitt möte på onsdagen (28.4).

I Esbomodellen separerades förmedlingen och transporterna.

Lojo kommer sedan att använda den nya färdtjänsten till slutet av 2022 och efter det finns möjlighet till två optionsår.

Nytt kundkort

Den nya modellen kräver att ett nytt kundkort tas i användning. Kortet ska sedan kunna användas hos de serviceproducenter som staden väljer att anlita.

Både handikapprådet och äldrerådet har hörts. De betonar att servicens kvalitet är det viktigaste så att bilar finns att tillgå under alla tider av dygnet och i alla delar av kommunen.

De önskar också att färdtjänstkunderna tas med i processerna.

Lojo har fått förfrågningar om gemensam konkurrensutsättning från de närliggande kommunerna.

Nämnden är positiv till en gemensam konkurrensutsättning och tror att den ur serviceproducenternas synvinkel till och med kunde göra paketet mer lockande.

Grannkommunerna har av Lojo nu fått material kring den gemensamma konkurrensutsättningen. Lojo vill ha svar av kommunerna före den 21.5.

Flera västnyländska kommuner intresserade

Raseborg, Sjundeå, Ingå, Högfors och Vichtis har preliminärt meddelat att de är intresserade av samarbete.

Hangö utreder om det är möjligt för staden att sköta färdtjänsten på egen hand.

Lojo kommer att debitera de kommuner som går med i konkurrensutsättningen för det förarbete staden redan har hunnit göra.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en lagstadgad service som ska göra det möjligt för personer med olika funktionsvariationer att leva ett normalt liv.

Om du till exempel inte kan se, har svårt att röra dig eller kanske har svårt att göra dig förstådd hör du till dem som har rätt till färdtjänst. Din funktionsvariation innebär att du inte kan använda kollektivtrafik eller köra bil.

Men du har enligt lagen rätt till ett fullvärdigt liv och en vardag som alla andra. Du ska kunna gå och handla, träffa vänner och besöka biblioteket. Då får du använda taxi för de här resorna. Du beviljas ett begränsat antal resor per månad och tjänsten kallas färdtjänst.

Kommunen ansvarar för att färdtjänsten fungerar och att klienterna får den information de behöver om hur tjänsten fungerar i olika situationer.

Färdtjänsten i dessa fall bygger på en lag som kallas lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Det finns också färdtjänst som beviljas enligt socialvårdslagen. Då gäller det oftast de äldre och tanken med den färdtjänsten är att hjälpa de äldre leva självständigt hemma och upprätthålla sina sociala nätverk.

En vit rullstol målad på blått underlag på en parkeringsplats.
En vit rullstol målad på blått underlag på en parkeringsplats. Bild: Yle/Sofi Nordmyr funktionshinder,funktionsnedsatta,tillgänglighet,personer med funktionsnedsättning,funktionsnedsättning,parkeringsplatser

Läs också