Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo lättar på restriktioner för hobbyer och tävlingar – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

Bild av en löpbana
Sibbo tillåter hobbyer och tävlingar utomhus för vuxna från 31 maj. Bild av en löpbana löpning,idrottsplaner,friidrott

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Här hittar du grafik om coronaläget och antalet vaccinerade

21 maj kl. 13.30: Restriktionerna för hobbyverksamhet för vuxna lättas i Sibbo

Den maximala gruppstorleken för hobbyverksamhet för vuxna utomhus höjs och tävlingsverksamhet för vuxna utomhus tillåts i Sibbo från och med den 31 maj.

Kommunen avvecklar stegvis coronavirusrestriktionerna i den mån epidemiläget tillåter det.

Från och med den 31 maj kan hobbyverksamhet i grupp för vuxna över 20 år (födda år 2000 och äldre) ordnas utomhus i grupper med maximalt 50 deltagare.

Fram till dess är grupper med högst 10 deltagare tillåtna.

Samtidigt tillåts även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna utomhus.

Vid tävlingarna ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas, dvs. deltagarna ska iaktta säkerhetsavstånden och god handhygien samt använda munskydd förutom under själva idrottsprestationen.

Gällande publiken bör man följa regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal i offentliga tillställningar.

Det är däremot tills vidare inte tillåtet att ordna tävlingar, turneringar eller evenemang i kommunens inomhuslokaler.

Motsvarande lättnader gällande den maximala gruppstorleken för hobbyverksamhet och tävlingar för barn och unga har gjorts redan tidigare.

20 maj kl. 16.40: Skarpare restriktioner om säkerhetsavstånd i Kymmenedalen

Inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt återinförs restriktionen om att man ska kunna garantera säkerhetsavstånd i kundlokaler.
 
Coronaläget i Kymmenedalen har förvärrats så pass mycket att kriterierna för att återinföra restriktionen uppfylls och är i bruk 21 maj till 15 juni.

Det innebär att personer som ansvarar för kundlokaler ska kunna garantera att kunder eller personer som deltar i en verksamhet kan undvika närkontakt med varandra.

Med närkontakt avses ett avstånd på högst två meter när man vistas längre än 15 minuter i samma lokal eller vid fysisk kontakt. 

Restriktionen gäller inte kontakt mellan kund och personal. 

20 maj kl. 15.25: Sibbo öppnar för vaccinationer för friska 45-49-åringar

Tidsbokningen till coronavaccinationerna öppnas för friska Sibbobor i åldern 45–49 år, personer födda 1972–1976.

Bokningen öppnar måndagen den 24 maj klockan 18.

Boka din tid i första hand via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi.

Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, ring hälsocentralens nummer 09 2353 6001, måndag–fredag kl. 9–15.

19 maj kl. 12.25: Borgå öppnar vaccinationer för friska 35-39-åringar

I Borgå börjar coronavaccinationerna för friska personer födda åren 1982-1986.

Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas torsdagen den 20 maj klockan 10. Det finns rikligt med vaccinationstider, och nya tider öppnas vartefter tiderna fylls. Vaccinationer ges även under kvällar. Vaccinet är Pfizer Biontech.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

"Borgå har kunnat öppna upp vaccinationerna för nya åldersgrupper i snabb takt. Under de kommande veckorna ökar ändå mängden boostervaccin, vilket betyder att de nästa åldersgruppernas vaccinationer kanske inte öppnas i samma takt", säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg.

En del boostervaccinationstider har flyttats

I Borgå ges vaccinationer i Konstfabriken i huvudsak på måndagar, torsdagar och fredagar.

Enligt avtal kan enskilda vaccinationsdagar flyttas på grund av Konstfabrikens andra reservationer. Dylika ändringar meddelas veckor eller månader på förhand.

Borgå strävar efter att ge den nya tiden till samma eller följande vecka som den ursprungliga boostervaccinationstiden. Det är också möjligt att tider behöver flyttas till exempel på grund av orsaker som hänger ihop med vaccinleveranser.

Om vaccinationstiden flyttas får man ett textmeddelande från avsändaren HUS. Om den nya tiden inte passar kan man flytta den enligt instruktionerna i meddelandet.

"Tidsbeställningen fungerar i huvudsak smidigt. Vi beklagar ändå att det har förekommit ett mindre antal oklarheter med vaccinationstidpunkten. De gäller till exempel boostervaccinationstider som ursprungligen bokades till Näse hälsostation", säger Blomberg.

Boostervaccinationen ges 10-14 veckor efter den första vaccindosen.

Tidsbeställning i första hand elektroniskt

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.

Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000.

Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att staden ringer tillbaka.

17 maj kl 15.10: Vårdhem i Lappträsk är försatt i karantän

Symptomfri coronavirusinfektion har diagnostiserats hos en anställd på en dygnetrunt vårdhemsenhet i Lappträsk.

Arbetaren har varit på jobb under infektionsperioden. Enligt infektionsläkaren kan exponeringar ha inträffat för både invånare och personal, trots att skyddsinstruktionerna har följts.

Potentiellt utsatta arbetstagare är satta i karantän och jobbar inte för närvarande. Potentiellt utsatta invånare har också satts i karantän inne i vårdenheten och kommer att skötas med lämplig skyddsutrustning och testas för coronavirus under måndagen.

Ett besöksförbud har införts för hela enheten.

12 maj kl. 14.55: Barn och ungas tävlingsverksamhet och vuxnas utomhushobbyer inleds i Borgå

Borgå simhall öppnas för allmänheten 26 juli ifall coronaläget tillåter.

"Simhallen används i maj och juni av skolor, simskolor och föreningar. Vi har fått många frågor om simhallen, men med tanke på simskolorna, sommarens underhållspaus och semestrar är det vettigast att öppna först i slutet av juli", säger Sari Gustafsson.

Barn och ungas tävlingsverksamhet utomhus

Barn och ungas läger- och tävlingsverksamhet samt vuxnas hobbyverksamhet utomhus, såsom parkgymnastik, kan inledas från och med den 17 maj.

Barn och ungas (födda år 2001 eller yngre) tävlings-, match- och serieverksamhet tillåts från den 17 maj. Också dag- och övernattningsläger för barn och unga kan ordnas.

I all verksamhet krävs en hälsosäkerhetsplan, dessutom följs hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet.

När det gäller publiken följs regionförvaltningsverkets beslut om antalet deltagare på publikevenemang.

Deltagarmängden i ungdomstjänsternas verksamhetsgrupper för under 20-åriga höjs från fem till tio deltagare. Deltagarna ska anmäla sig på förhand.

Skolornas vårfester ordnas på samma sätt som ifjol i egna klasser och gymnasiernas dimissioner ordnas för abiturienter utan publik. Anvisningarna gällande fester uppdateras under nästa vecka.

Enligt HUS linjedragning rekommenderas att privata tillställningar från den 17 maj begränsas till högst sex personer tillsvidare. Den tidigare rekommendationen var att privata tillställningar inte ordnas.

Parkgymnastik för vuxna

Hobbyverksamhet utomhus för vuxna kan ordnas på områden som staden förvaltar över från och med den 17 maj.

Hälsosäkerhetsplan krävs och att hälsosäkerhetsanvisningarna följs. Utomhusplanernas omklädningsrum hålls stängda.

Borgå stads idrottstjänster ordnar parkgymnastik enligt samma principer som förra sommaren. De första timmarna ordnas måndagen den 17 maj och onsdagen den 19 maj.

Noggrannare tidtabeller informeras på fredag. Dessutom börjar gruppromenader för seniorer den 17 maj.

Sommarens evenemang och huruvida kulturtjänsternas utställningslokaler öppnas diskuteras nästa vecka.

Coronavirusläget är lugnt i Borgå. Förra veckan konstaterades 18 smittofall och 98 personer exponerades för viruset. En massexponering konstaterades.

För tillfället har cirka 40 procent av Borgåborna fått sin första vaccindos

11 maj kl. 15.00: Lovisa gör ändringar i begräsningarna för hobbyverksamheten

Lovisa stad har beslutat förlänga några kommunspecifika coronavirusrestriktioner och ‑rekommendationer till maj.

Ledd hobbyverksamhet för vuxna (över 20 år) som ordnas i stadens lokaler.

- gruppverksamheten utomhus öppnas 17 maj.
- gruppverksamheten inomhus är avbruten fram till 31 maj.

Ledd hobbyverksamhet för barn och unga (20 år samt yngre) som ordnas i stadens lokaler.

- deltagarantal begränsas inte längre i verksamhet som sker inomhus
- konditionssalar som staden underhåller är stängda till 31 maj.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än sex personer fram till 31 maj.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att begränsa närkontakterna i lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets gäller 17 maj–31maj.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga sammankomster och evenemang inom- och utomhus under samma tidsperiod.

Övriga kommunspecifika coronavirusrestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut.

11 maj kl. 14.45: Sammankomstbegränsningarna i Pyttis förmildras

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelar om att sammankomstbegränsningarna i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt förmildras eftersom coronaläget lugnat sig.

Mellan den 12 och 31 maj får offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ordnas med 20 personer, bara man beaktar säkerhetsavstånd och hygienrutiner. Enligt det tidigare beslutet har enbart sex personer åt gången fått samlas.

11 maj kl. 11.19: Borgå öppnar vaccinationer för friska 40-plussare

I Borgå inleds coronavaccinationerna för 40–44-åringar nästa vecka. Staden påminner samtidigt om att boostervaccinen är en viktig del av vaccinationsskyddet och att man inte ska annullera eller flytta tiden i onödan på grund av till exempel semesterplaner.

Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som man bokar den första vaccinationstiden. I ett tidigare skede gavs boostertiden vid den första vaccinationen.

"Redan när man bokar boostervaccinationstiden lönar det sig att försäkra sig om att den infaller på en tidpunkt då man är i Borgå. För varje annullerad eller flyttad vaccinationstid måste vi få in en ny bokning", säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg i ett pressmeddelande.

Under sommartiden och när antalet vaccinerade ökar blir det här svårare och förutsätter många olika arbetsskeden i hälsovårdspersonalens arbete.

"Allt fler har fått den första vaccindosen, och att kalla in någon på kort varsel till boostervaccination flyttar endast problemet framåt. Om man måste avboka tiden, måste det göras i ett så tidigt skede som möjligt så att vi kan försäkra oss om att den reserverade vaccindosen används", säger Blomberg.

Coronavaccinationerna för friska 40–44-åriga börjar

I Borgå ges coronavaccinationer från nästa vecka också till friska personer födda åren 1977–1981, alltså 40–44-åringar.

Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas klockan 10 onsdagen den 12 maj. För bokning finns hundratals tider för veckan som börjar den 17 maj, och tider för därpå följande vecka öppnas vartefter tiderna fylls. Vaccinationer ges även under kvällar. Vaccinet är Pfizer-Biontech.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på återuppringning.

Vaccinationstider saknas i Mina Kanta

En del uppgifter om vaccinationer saknas i Mina Kanta och systemet uppger att vaccinationsuppgifterna inte finns. Problemet har utretts och det borde lösa sig med en programuppdatering.

"Även om uppgiften om vaccinationen saknas i Mina Kanta så har uppgiften registrerats i patientdatasystemet. Den vaccinerade behöver inte göra något även om uppgiften just nu saknas", säger chefsläkare Kati Liukko.

11 maj kl. 11.05: Lovisa vaccinerar nu friska 40-plussare

Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta grundfriska personer i åldern 40–49 år.

Tidsbeställningen öppnas klockan 12 den 12 maj. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

Observera att vaccinationer enbart ges med tidsbeställning. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner. Du kan även ringa till numret 044 455 5360 mellan klockan 8 och 16 på vardagar.

10 maj kl. 17.50: Tre coronafall i Mörskom, inga nya i Lappträsk

Tre nya fall av coronaviruset har konstaterats i Mörskom efter vappen, skriver kommunen på sin webbplats. Under hela pandemitiden har sammanlagt 15 fall konstaterats i Mörskom.

Mörskom kommun uppmanar sina invånare till att fortsättningsvis undvika sociala kontakter i väntan på att fler ska hinna vaccineras. Hittills har 36 procent av kommunens invånare fått åtminstone den första sprutan.

Även om andelen vaccinerade hela tiden ökar så påminner man om att vaccineringarna av befolkningen i arbetsför ålder nyss kommit i gång. Bland den delen av befolkningen som rör sig mest ute i samhället är alltså vaccintäckningen inte särskilt hög ännu.

Just nu kan personer i åldern 50 till 69 år beställa vaccineringstid i Mörskom.

På fredagen skrev vi att sex personer smittats och tio personer exponerats i Lappträsk.

Varken Lappträsk kommundirektör Tiina Heikka eller Lovisas grundtrygghetsdirektör Carita Schröder har hört om fler fall sedan dess.

Fallen i Lappträsk kommer från två smittokedjor som fick sin början på vappen.

10 maj kl. 10.55: Sibbo öppnar gymmet i Allaktivitetshallen för vuxna den 17 maj

Sibbo kommun öppnar gymmet i Allaktivitetshallen i begränsad omfattning för vuxna den 17 maj.

Tio personer får vistas i lokalen samtidigt och gymmet är öppet vardagar mellan 14 och 20.

Sibbo kommun kommer också att ta i bruk ett nytt bokningssystem som ska användas för att säkerställa att det inte kommer in fler personer än det maximala antalet.

För att besöka gymmet måste man med andra ord på förhand boka en tid via bokningssystemet.

Kommunens idrottstjänster informerar noggrannare om bokningssystemet och om användningen av gymmet innan det öppnas för vuxna.

10 maj kl. 10:40: Coronavirussmitta på Sagobackens daghem i Borgå

Borgå stad skriver på sin webbplats att ett fall av coronavirussmitta har konstaterats på Sagobackens daghem i Borgå.

30 personer har exponerats för smittan och sätts därmed i karantän.

Alla som exponerats har blivit kontaktade av daghemsföreståndaren och hälsovårdsmyndigheterna. Har man inte blivit kontaktad har man inte exponerats för smittan.

Familjemedlemmar till dem som exponerats sätts inte i karantän.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter som vanligt.

7 maj kl. 10.05: Sex coronafall i Lappträsk

Sex fall av coronasmitta har bekräftats och 10 personer har blivit exponerade i Lappträsk den här veckan.

Detta är det största antalet smittade på en vecka i Lappträsk under hela coronatiden.

De smittade personerna är från olika infektionskedjor.

Lappträsk kommun betonar att coronasituationen absolut inte är över.

- Vi uppmanar fortfarande starkt att kommuninvånarna följer rekommendationerna och begränsningarna. Man måste ännu komma ihåg handhygien, säkerhetsavstånd och munskydd, samt begränsningarna som gäller sammankomster, betonar kommundirektör Tiina Heikka.

7 maj kl. 10.05: Sibbo vaccinerar friska 50-54-åringar

Tidsbokningen för åldersgruppen 50-54 (personer födda 1967-1971, också grundfriska) öppnas klockan 18 måndagen den 10 maj.

Sibbo önskar att man i första hand bokar tid via nätet, men om man inte har möjlighet att göra det kan man ringa hälsostationen på numret 09 2354 6001 mellan klockan 9 och 15 på vardagar.

"Om det inte finns lediga tider i den elektroniska tidsbokningen, lönar det sig att försöka på nytt om några dagar. Vi kan endast sätta ut så många tider som vi har vaccin för i Sibbo", säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Åldersgruppen för vilken tidsbokningen nu öppnas är stor i Sibbo. Tidsbokningen öppnas för nästan 1 500 personer så det är inte möjligt att genast ge tider till alla inom de närmaste dagarna."

Utöver de personer som hör till gruppen 50-54-åringar kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination.

Vaccineringen av Sibbobor under 50 år inleds uppskattningsvis i slutet av maj

Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med hur mycket vaccin Sibbo får och beroende på hur aktivt de grupper som står i vaccinationstur bokar tider. När bokningarna för de grupper som står i tur att vaccineras börjar minska, kan kommunen öppna tidsbokningen för följande grupp.

Utgående från antalet vaccindoser som anländer i maj och storleken på de grupper som nu står i tur att vaccineras uppskattar kommunen för närvarande att vaccineringen av Sibbobor i åldern 45-49 år kan inledas i slutet av maj.

"Utöver gruppen 50-54-åringar för vilken tidsbokningen nu öppnas kommer även de allra äldsta Sibboborna att få sin boostervaccination i maj", berättar Leena Kokko.

Olika kommuner får olika mängder vaccin och vaccinmängden beror till exempel på antalet äldre personer i kommunen. I Sibbo har de grupper som står i tur att vaccineras och de äldre vaccinerat sig aktivare än till exempel i vissa andra kommuner och det påverkar även hur snabbt vaccinationsturerna framskrider.

I Sibbo har 30,4 procent av personerna fått den första vaccinationsdosen och 3,3 procent har fått boostervaccinationen.

Över 90 procent av personerna över 70 år har vaccinerats en gång och över 80 procent av personerna i åldern 65-69 har fått sin första vaccinationsdos.

"För närvarande vet vi ännu inte hur mycket vaccin Sibbo kommer att få i juni. Den preliminära bedömningen av när vi kan inleda vaccineringen av personer under 40 år görs då vi får uppgifter om vaccinmängderna i juni. Vi vill inte göra några gissningar och därmed ge falska löften", säger Kokko.

6 maj kl. 16.20: Coronaläget bättre i Borgå trots klustersmitta - tjänster inom äldrevården öppnar igen

Coronaläget i Borgå börjar bli bättre, men klustersmittan som upptäcktes på onsdagen påminner om att läget kan förändras mycket snabbt.

Under torsdagen bekräftades en smittad person i Borgå.

På onsdagen bekräftades nio smittade personer. Förstamajfirandet har åtföljts av minst en större klustersmitta där även personer utanför Borgå har drabbats.

Förra veckan upptäcktes 11 smittade och 76 personer blev exponerade i Borgå.

"Detta visar att läget verkligen inte är över. Vi måste fortfarande ha tålamod och komma ihåg att sörja för hygienanvisningar, säkerhetsavstånden och användningen av munskydd", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Smittspårningen fungerar fortfarande bra och ursprunget till största delen av upptäckta smittade är känt.

Rodret och familjeparkerna öppnar

Rodret, servicerådgivningen för äldre, Äppelbackens matsal och familjeparkerna öppnas den 17 maj.

Rodret är öppet för ärendehantering vardagar klockan 9–15 och betjänar fortfarande också per telefon och elektroniskt.

Matsalen är öppen också för utomstående kunder från måndag till fredag klockan 12.30–13.30, men än så länge inte på veckosluten.

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken inleder familjeparkverksamheten mellan 17 maj och 24 juni.

Familis familjepark finns i Gammelbacka och Ilonas familjepark i Prästgårdsbacken. Toaletterna är i bruk när utomhusverksamheten är i gång.

Till familjeparkerna behövs förhandsanmälan och 10 familjer kan delta åt gången. Familjeparker ordnas under flera olika dagar i veckan.

Vårdnadshavare och anställda ska använda munskydd när de vistas i familjeparken och man följer småbarnspedagogikens hälsosäkerhetspraxis.

I familjeparkerna kan man träffa andra barnfamiljer, leka och diskutera sådant som rör barnfamiljernas liv. Det finns utomhusleksaker på plats.

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken som ordnas inomhus inleds som det ser ut nu efter sommaren.

6 maj kl. 10.40: Coronaläget lättar men vårfesterna uteblir och distansarbete gäller ännu i Lappträsk

Lappträsk kommun fortsätter använda munskydd i både daghemmet och i skolorna till och med den sista juni.

Kommunens personal använder munskydd eller visir. Sjätteklassarna använder munskydd och i kombinerade undervisningsgrupper tillsammans med sjätteklassare använder alla elever munskydd.

Också föräldrar ombeds använda munskydd när de hämtar barnen till daghemmet eller kommer alternativt överens om att lämna barnet på gården.

Utomstående kan inte komma till daghemmet på grund av infektionsrisk.

På grund av infektionsrisken kan inte heller de traditionella vårfesterna öppna för föräldrar arrangeras. Vårfesterna i daghemmet och i skolorna arrangeras endast för barnen.

För äldre och klienter i riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg kan man träffa anhöriga, men träffarna sker i klienternas egna rum.

Lappträsk rekommenderar också distansarbete för kommunens personal till och med den sista juni.

Likaså möts beslutsfattarna i kommunen via distansmöten till slutet av fullmäktigeperioden.

Nya fullmäktige inleder sitt arbete i augusti.

5 maj kl. 15.26: Nio nya fall i Borgå på onsdagen

Coronaläget i Borgå har varit lugnare den senaste tiden, men i dag onsdag konstaterades flera nya fall. Tidningen Östnyland var först med nyheten.

- Incidensen har sjunkit till 45,5 och det här är vi väldigt nöjda över. Men i dag har vi nio nya fall. Det är ett högt antal på en dag med tanke på att det varit lugnare veckor, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

- Vi tänker nog att det säkert har ett samband med Valborgsfirande. Så vi får ju hoppas att det här lugnar sig efter någon dag.

Vaccineringssiffrorna uppdateras

De senaste veckorna har vaccineringsstatistiken för Borgå stampat på stället. Enligt THL:s statistik har 30,5 procent av Borgåborna vaccinerats för coronaviruset, men siffran är i verkligheten högre.

- Patientdatasystemet behöver en uppdatering för att uppgifterna ska flyttas över till vaccinationsregistret. Uppdateringen görs i kväll, berättar Silvennoinen.

All data finns alltså, det är bara frågan om att fixa till det tekniska så att den syns i rätt system.

Den riktiga siffran för vaccinationstäckningen i Borgå syns antagligen på fredagen.

Vaccineringsstatistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL) hittar du här. Svenska Yle har också gjort egen grafik. Artikeln är publicerad tidigare men grafiken uppdateras regelbundet på basis av THL:s uppgifter.

Man räknas som vaccinerad efter att ha fått den första dosen.

Enligt Silvennoinen är det svårt att gissa hur stor den rätta vaccineringsprocenten är.

- Nog är det ett ganska högt antal redan eftersom det för ett par veckor var över 16 000 vaccinerade, och vi vaccinerar ju varje vecka mellan 2 000 och 2 500 personer, säger Silvennoinen.

Vaccinleveranserna har fungerat bra och Silvennoinen tror vaccineringarna kan fortsätta i bra takt.

Hon är nöjd både med att Borgåborna vaccinerar sig ivrigt, och med att folk fortfarande går på coronatest i hög grad.

5 maj kl. 10.40: Lovisa vaccinerar friska 50-59-åringar

Nu utvidgas coronavaccinationerna för Lovisa- och Lappträskbor så att de omfattar också grundfriska personer i åldern 50-59 år.

Tidsbeställningen öppnar i dag, den 5 maj, och vaccinationen sker med Modernas vaccin.

Vaccinationer ges endast med tidsbeställning.

Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa klockan 8-16 på vardagar, till telefonnumret 044 455 5360.

3 maj kl. 10.10: Coronavaccinationerna för friska 45-49-åriga börjar i Borgå

I Borgå ges coronavaccinationer till friska personer födda åren 1972-1976, det vill säga 45-49-åriga.

Det sker från och med fredagen den 7 maj.

Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas onsdagen 5 maj klockan 10.

Cirka 100 vaccinationstider finns redan fredagen den 7 maj, och måndagens vaccinationstider kan bokas.

Nya tider öppnas fortlöpande. Vaccinationer ges även på Kristi himmelsfärdsdag och under kvällar. Vaccinet är Pfizer-Biontech.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också via numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården.

3 maj kl. 10.10: Det finns nu gott om vaccinationstider att boka i Lovisa

Stadens grundtrygghetsdirektör Carita Schröder säger att det finns mera lediga tider än på länge.

Alla vaccinationstider finns i samma lista oberoende av om man ringer eller bokar via nätet.

Via nätet får man tiden genast medan man kanske hamnar i kö och måste vänta att bli uppringd om man väljer att boka en tid per telefon.

Schröder tror att många som är mellan 65 och 69 kommer att boka tider innevarande vecka (3.5 - 9.5) - i synnerhet eftersom det nu finns två olika vaccin att välja mellan, nämligen Astra Zeneca och Moderna. Tidigare har den här åldersgruppen fått bara Astra Zenecas vaccin.

För närvarande är knappt 36 procent av stadens invånare vaccinerade

Närmare 88 procent av stadens över 80-åringar är vaccinerade.

Senast nästa vecka inleder Lovisa stad vaccineringen av 50-59-åringar.

Även personer i åldern 16–17 år (födda år 2005–2004) som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp står i vaccinationstur. Vaccinationen sker med Pfizer Biontechs vaccin.

Tidsbeställningsförfarandet avviker för denna åldersgrupp: anmäl dej för vaccination genom att ringa telefonnummer 019 505 1305. Vaccineringstidpunkt meddelas senare.

Mer information om coronavaccinationerna i Lovisa hittas på kommunens webbplats.