Hoppa till huvudinnehåll

Åboländska industriföretag ska bli föregångare inom klimatneutralitet: "Då större företag blir klimatneutrala, måste de mindre följa efter"

Bildörrar monteras fast på Mercedesbilar på bilfabriken i Nystad.
På bilfabriken i Nystad har man redan länge jobbat för att bli klimatneutrala, bland annat genom att byta till grön el och klimatkompensera. Man ställer också krav på sina underleverantörer. Bildörrar monteras fast på Mercedesbilar på bilfabriken i Nystad. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle Valmet Automotive,Nystad,Mercedes-Benz,arbete

Det blir allt viktigare för företag att bli miljömedvetna. Men speciellt för mindre företag inom industrin kan det ibland vara svårt att veta hur de ska jobba för att bli mer miljövänliga.

Med projektet "Kolneutrala lösningar" vill man stödja industriföretag i regionen att utveckla mer miljövänliga alternativ och minska utsläppen. Projektet är ett samarbete med Kimitoöns kommun och Pargas stad i Åboland, företagens servicecentral Yrityssalo och teknologicentret Ukipolis ab.

Målgruppen är företag inom industrin och underleverantörer till industrin. På Kimitoön deltar ungefär 60 företag och i Pargas drygt 100 företag i projektet.

Projektet består bland annat av företagsbesök, information om olika stöd samt utbildningar och nätverksträffar.

- Vi besöker bland annat företag och diskuterar med dem om hur de ser på sin situation och på vilket sätt kommunen eller staden kan stödja och hjälpa dem, säger Kenneth Nordell, projektchef för projektet "Kolneutrala lösningar".

Hittills har projektet besökt 24 företag på Kimitoön och 19 i Pargas. En del företagsbesök har inte gått att genomföra ännu på grund av coronapandemin, men tanken är att företagsbesöken fortsätter under hösten.

Man i en korridor.
Kenneth Nordell upplever att allt fler företag gör miljövänliga val, även om de små företagen ofta gör det omedvetet. Man i en korridor. Bild: Carmela Johansson/Yle personer,kimitoön

"Fint att erbjuda något till industriföretagen"

I Åboland sker projektet i nära samarbetet med tjänstemännen i Pargas stad och Kimitoöns kommun. John Forsman, företagsutvecklare vid Pargas stad, är mycket nöjd över hur projektet har framskridit hittills.

- I det här projektet har vi haft möjlighet att koncentrera oss på industriföretag. I Pargas har vi haft mycket att erbjuda turismföretag, men inte så mycket till industrin. Företagen har gärna tagit emot oss och det har varit väldigt givande besök. Vi har fått väldigt viktig information som vi kan använda i vårt utvecklingsarbete i fortsättningen, säger Forsman.

I diskussionen med företagen diskuterar de både vilka framtidsvisioner företagen har, men också vilka saker som kan försvåra deras framtid.

- Det som kommer fram under företagsbesöken samlar vi i en rapport som vi skickar vidare till NTM-centralen. Då kan de ta det här i beaktande då de planerar framtida projekt och kan mera styra in stöd till de behov som finns hos företagen, säger Nordell.

Svårt att hitta arbetskraft

När det gäller utmaningar har företagen bland annat nämnt bristen på arbetskraft inom en del yrken som till exempel svetsare, elektriker eller finsnickare, det vill säga inom yrken som det är svårt att automatisera.

I Pargas har arbetsbristen inom industrin även påverkats då yrkesutbildningen inom metall lades ner på grund av för få sökande.

- Det finns önskemål på att fler unga skulle utbilda sig i de här yrkena. I viss mån har företagen lyckats rekrytera personal från utlandet, men då lönerna stiger i de arbetarnas hemländer, blir det också svårare att få personal från utlandet, säger Nordell.

Nu under coronapandemin har även leveranser av komponenter och maskiner från Kina påverkats. Leveranser fördröjs och kostnaderna har tredubblats eftersom det inte finns containrar som rör sig från Kina till Europa.

John Forsman.
John Forsman är positivt överraskad över projektets resultat hittills. John Forsman. Bild: Yle/Lotta Sundström person,john forsman

Viktigt beräkna sina koldioxidutsläpp för att minska på dem

Om ett företag vill bli klart klimatneutralt så bör man beräkna sina koldioxidutsläpp. För att göra det finns det olika verktyg och inom projektet ordnas seminarier där de lär ut hur ett företag kan mäta sina koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen mäts genom tre olika faser. Fas 1 fokuserar på hur företaget förbränner energi för tillfället, till exempel hur stor årskonsumtionen av olja till uppvärmning eller bränsle till fordon är. I fas 2 handlar det om energi man köper in som exempelvis el, och fas 3 fokuserar på övrig verksamhet som exempelvis tjänsteresor.

- Målet är att företaget följande år ska ha mindre utsläpp. Kanske kan man till exempel välja att köpa in grön el istället eller minska mängden arbetsresor. Det här är ett långsiktigt arbete, men många bäckar små blir snart en stor å, säger Nordell.

"Då större företag blir klimatneutrala, måste de mindre följa efter"

De stora företagen har oftast ett systematiskt sätt att minska sina koldioxidutsläpp, medan det i mindre företag ofta är en mer omedveten process. De mindre företagen byter kanske till led-belysning, byter uppvärmningssystem eller installerar solceller, för att det är en investering som hämtar pengar år dem.

- Då större företag blir klimatneutrala leder det till att de mindre företagen följer efter. Bland annat bilfabriken i Nystad blir klimatneutral i slutet av året och de har gått ut med att de mer och mer börjar ställa krav på sina underleverantörer, säger Nordell.

Solpaneler på skoltak.
Även om den som installerar solpaneler har rätt att få tjugo procent av priset tillbaka från staten, så tycker många företag att återbetalningstiden på 6-8 år är en för lång tid. Solpaneler på skoltak. Bild: Yle/Mikael Kokkola solceller,solpaneler,Grännäs nya skola

Projektet pågår till mitten av februari 2022, men tanken är att arbetet fortsätter också efter det.

- Det här är det första projektet i regionen där vi både stöder industrin och för fram klimatneutralitet. Vi bygger en grund för fortsatta verksamheter och stödformer. Vi hoppas att företagen blir medvetna om klimatneutralitet och om möjligheter till extra finansiering och stöd från staten. Det är en lång process, men det här arbetet fortsätter även om projektet slutar, säger Nordell.

I maj ordnar projektet två utbildningsdagar och en nätverksträff för företag inom industrin och dess underleverantörer i Egentliga Finland. Nya företag är också välkomna med.

Läs också