Hoppa till huvudinnehåll

Åklagaren: Fastighetsansvarig vid stiftelsen Bensow tog emot över 50 000 euro i mutor av byggföretagare – åtal för grova mutbrott nu i rätten

Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla.
Renoveringen av stiftelsen Bensows daghem 2014 svällde rejält och landar i rätten som misstänkta mutbrott sju år senare. Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla. Bild: YLE/ Christoffer Gröhn hus,bygge,daghemsbygge

Ägaren av det byggföretag som 2014 renoverade stiftelsen Bensows daghem i Grankulla gav en muta på 54 000 euro till stiftelsens dåvarande fastighetsansvariga. Rättegången angående misstänkta mutbrott inleddes i Västra Nylands tingsrätt på tisdagen.

Svenska Yle har tidigare berättat om åtalen för mutbrott som hänger samman med renoveringen av daghemmen 2014. Renoveringen avbröts när det visade sig att stiftelsen saknade bygglov. Flera byggfel uppdagades och ett annat byggföretag slutförde renoveringen senare.

På tisdagen inleddes rättegången med en förberedande session i Västra Nylands tingsrätt. Samtidigt blev åtalet offentligt.

En man som 2014 var anställd av stiftelsen för att sköta om fastigheterna är åtalad för grovt tagande av muta i näringsverksamhet, medan ägaren av ett byggföretag är åtalad för grovt givande av muta i näringsverksamhet.

Åklagaren: Fastighetsansvariga rekommenderade byggföretaget för styrelsen

Enligt åtalet har byggföretagaren från slutet av juli till oktober 2014 betalat åtminstone 54 000 euro till stiftelsens fastighetsansvariga.

Stiftelsens fastighetsansvariga har enligt åtalet begärt eller tagit initiativ till mutor. Åklagaren anser att han har tagit emot mutor för att gynna byggföretagaren eller som ersättning för att gynna honom.

Stiftelsens styrelse beslöt i juni 2014 att byggföretaget ska renovera stiftelsens daghem och enligt åklagaren valdes byggföretaget utgående från den fastighetsansvarigas rekommendation. Det här beslutet fattades alltså innan det misstänkta mutbrottet.

Renoveringen konkurrensutsattes inte

Enligt stiftelsens mötesprotokoll från den 12 juni 2014 handlar renoveringen inte om en total ombyggnad. Planen var bland annat att bygga om ventilationen i Lilla och Stora Lyan och köksväggarna i Stora Lyan.

Styrelsen bedömde då att kostnaden blir 250 000 euro och att arbetet inte konkurrensutsätts för att "samma entreprenör som mätt Lyornas inneluft och deras värden bäst kan åtgärda dessa arbeten med denna korta varsel".

Räkningarna går via fastighetsansvariga

Åklagaren bedömer att alla räkningar gick via stiftelsens fastighetsansvariga. Under projektets gång växte renoveringen och anbud om fler reparationer gavs till stiftelsens fastighetsansvariga.

Den slutliga kostnaden överstiger vida ursprungliga 250 000 euro. Stiftelsen betalar till slut nästan 900 000 euro till byggföretaget.

Åklagaren väcker också ett alternativt åtal för grovt skattebedrägeri mot stiftelsens fastighetsansvariga eftersom han undanhållit summan på 54 000 euro från skattemyndigheterna.

"Handlar om ett lån"

Han nekar både till åtalet om grovt tagande av muta och till åtalet om grovt skattebedrägeri i ett skriftligt svar till tingsrätten.

Han säger sig inte ha begärt eller tagit initiativ till mutor. Han har inte rekommenderat stiftelsens styrelse vilket byggföretag som ska genomföra renoveringen.

Enligt honom handlar summan på 54 000 euro som byggföretaget lagt in på hans konto om ett lån. Lånet har inget att göra med renoveringen, står det i hans svar till rätten.

Yrkar på villkorligt för fastighetsansvariga och ovillkorligt för byggföretagaren

Enligt hans uppfattning konkurrensutsatte stiftelsen inte renoveringen eftersom det i så fall i anbudsbegäran skulle framgå att det finns problem med mikrober i stiftelsens daghem. Det här ville stiftelsens styrelse inte eftersom den här uppgiften sannolikt blivit offentlig.

Byggföretagaren nekar också till åtalet.

Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse för fastighetsansvariga och på ovillkorligt fängelse för byggföretagaren. Det här beror på att han också är misstänkt för andra brott.

Övervakande myndighet kräver skadestånd av styrelsen

En annan rättsprocess kring daghemsrenoveringen pågår också.

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som övervakar stiftelser, har lämnat in en stämningsansökan till Västra Nylands tingsrätt där man kräver att stiftelsens fem styrelsemedlemmar 2014 solidariskt betalar ett skadestånd på 466 000 euro till stiftelsen.

PRS skriver att "den felaktigt och bristfälligt planerade, beställda och övervakade byggnadsentreprenaden har orsakat stiftelsen en skada på 465 961,92 euro i form av extra bygg-, sanerings- och rivningskostnader".

Det är oklart när ärendet behandlas i rätten.

Styrelsemedlemmarna misstänktes tidigare för missbruk av förtroendeställning på grund av den bristfälliga renoveringen men åklagaren beslöt 2018 att inte väcka åtal mot dem.

Läs också