Hoppa till huvudinnehåll

Sibbobyn Myras ligger i kläm i Vanda – invånarna vill ha förändring: "Alla planförsök kommer tillbaka som en bumerang"

En å och hus vid åstranden.
Myraskilens tomter ligger intill Kervo å. För nära ån, anser tjänstemännen - men invånarna vill bygga mer på området. En å och hus vid åstranden. Bild: Yle/ Emilia Åberg. Sibbo,kervo å

Sibbobyn Myras slinker sig in i Vanda som en kil. I årtionden har invånarna strävat efter att bygga ut området, men ån och motorvägen gör att delgeneralplanen förkastas gång på gång.

Myras hör till Sibbo. Men tittar man snabbt på kartan så verkar byn finnas inom Vandas gränser.

Det område som kilar in sig i Vanda kallas Myraskilen.

- Gränsen går vid vägen. Den där vägen är i Vanda och den här är Sibbo, förklarar Erkki Raatikainen vars tomt ligger intill Myrasvägen.

En man står vid en väg.
Erkki Raatikainen är nöjd med att vara Sibbobo i Myraskilen. En man står vid en väg. Bild: Yle/ Emilia Åberg. porträtt,myraskilen

Från Myrasvägen förgrenar sig några stråk likt en kam. Vägarna är kantade av småhus och de leder ner mot Kervo å. Skogen på andra sidan ån hör till Vanda.

Raatikainen är en nöjd Sibbobo.

- Jag trivs. All service finns på samma ställe i Nickby. När barnen var små kom skolskjutsen och plockade upp dem. Och nuförtiden får man service också på finska. Den saken har förbättrats under de tjugo åren som jag bott här, säger den finskspråkiga Raatikainen.

En sliten skylt där det står Sibbo och Vanda samt flagnad bild av kommunvapen.
Den här skylten har markerat kommungränsen ganska länge. Länge har också diskussionen om Myras framtid gått het. En sliten skylt där det står Sibbo och Vanda samt flagnad bild av kommunvapen. Bild: Yle/ Emilia Åberg. Sibbo,kervo å

Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade i slutet av april att förkasta delgeneralplanen som skulle ha möjliggjort mera byggande på området. Orsaken var att området ligger för nära ån och det finns risk för översvämning.

- Ån har inte svämmat över sen den muddrades, säger Erkki Raatikainen.

En gång under de två årtionden som Raatikainen bott på platsen har han haft vatten upp till vristerna.

- Barnen tog fram en gummibåt och plaskade. Men det var inte ån som svämmade över den gången, utan det var gråvatten som rann från bostadsområdet i Vanda.

Boendeföreningen besviken över servicenivån

Myras är inte bara som skuret in i Vandas östra gräns. Själva Myras är också delat itu: riksväg 4, alltså Lahtisleden, skär av Myras.

För att åka från Sibbohållet till den delen av Myras som finns väster om motorvägen - alltså Myraskilen - rullar man genom Vanda.

Ändå är invånarna Sibbobor och ska till exempel åka till jouren till Borgå.

- Det är sju kilometer till Peijas sjukhus i Vanda och ändå ska vi till Borgå. Till Nickby hälsocentral är det tio kilometer men allt i Vanda finns nära, säger Harry Hänninen, vice ordförande för boendeföreningen Myyras-Viirilä, alltså Myrvi.

- Föreningen grundades för att jobba för att få service hit. Sibbo har helt och hållet glömt bort oss. På Gamla Borgåvägen har vi inte ens gatubelysning, fastän det rör sig en massa människor här.

Enligt Hänninen vill en del invånare hellre höra till Vanda. En del familjer har till och med lyckats byta Sibbo mot Vanda.

Föreningen Myrvis ordförande Esa Rissanen uppgav för tidningen HS Vantaa att hans familj, som bor på Sibbosidan, har barnen i den närbelägna finskspråkiga skolan på Vandasidan.

Det här lyckades eftersom familjen först bodde i ett hus på Vandasidan under den tiden då barnen inledde skolgången.

En busshållplats.
Myggvägen i Myras fick nyligen ny beläggning. I Myraskilen är det privata sandvägar som gäller. En busshållplats. Bild: Yle/ Heini Rautoma Sibbo,myggvägen

För Hänninen spelar det personligen inte så stor roll om han är Vandabo eller Sibbobo. Men föreningen som han representerar och tidigare var ordförande är aktiv i flera ärenden.

- Vi har kämpat för varenda sak. Till exempel blev Myggvägen (en väg som löper genom Myras, redaktionens anmärkning) asfalterad för ett år sedan.

Tidigare fanns det beläggning på Vandasidan och det blev en sandväg där vägen åker in i Sibbo.

- Förändringen skedde först då busschaufförerna klagade över sandvägen, säger Hänninen.

Stora tomter, men nya hus tillåts inte

Att få igenom delgeneralplanen skulle möjliggöra byggande på en del stora tomter i Myras.

- Många skulle vilja bygga ett eget hus på släktens tomt, för tomterna är stora. Men det finns inte lov till det. Och varenda gång kommer förslagen till planer tillbaka som en bumerang, av en eller annan orsak, säger Harry Hänninen uppgivet.

Innan översvämningen lyftes fram förhindrades delgeneralplanen av bullret från Lahtisleden.

De stora tomterna som Hänninen talar om finns främst på östra sidan om motorvägen. Vid Myraskilen handlar det främst om att invånarna skulle vilja ha bredare möjligheter att bygga till kring redan existerande fastigheter.

Sibbo vill inte gå emot Vandas önskan

Myraskilen är märkt som område med översvämningsrisk. Det är orsaken till att den nya delgeneralplanen inte godkändes.

- Även om ån är muddrad sedan årtionden tillbaka så är området fortfarande fuktigt och marken dålig att bygga på. Områdets framtid är beroende av att det i något skede muddras på nytt, säger Jarkko Lyytinen, chef för planläggningsenheten vid Sibbo kommun.

En å, hus och bryggor.
Vid åbryggorna brukar boendeföreningen årligen samlas för att lösa lokala ärenden, berättar en invånare i Myraskilen. Alla är inte av samma åsikt kring hur områdets framtid borde se ut. En å, hus och bryggor. Bild: Yle/ Emilia Åberg. Sibbo,kervo å

En avgörande orsak till att delgeneralplanen inte godkändes är, enligt Lyytinen, att Vanda motsätter sig den. Även NTM-centralen skulle antagligen överklaga.

- Ifall området i framtiden skulle höra till Vanda så skulle Vanda tvingas ta hand om muddringen och det kostar, säger Lyytinen.

Lyytinen syftar på en långvarig diskussion kring kommungränserna. Huruvida Myraskilen kommer att fortsätta höra till Sibbo kan bli aktuellt igen, tror han.

Att Myraskilen ursprungligen bildats beror på att de gjordes som spalter på Myras herrgårdsområde.

Får man tro Jarkko Lyytinen på kommunen så lämpar sig området egentligen inte för småhus.

- Men nu då husen redan finns så har det gjorts eftergifter. Invånarna har fått bygga, till exempel finns där 60 kvadratmeter stora garage.

Läs också