Hoppa till huvudinnehåll

Anställda vid Ankarhuset oroar sig för flytten till stadens nya vårdcentral: ”I de nya ritningarna finns inte plats för familjecenterverksamhet”

Två kvinnor framför ett gult gammalt trähus.
Petra Zilliacus och Gudrun Degerth vill ha en öppnare dialog med staden gällande Familjecentrets flytt till den nya vårdcentralen. Två kvinnor framför ett gult gammalt trähus. Bild: Carmela Johansson/Yle personer,familjecentret ankaret

I Pargas planeras som bäst en gemensam vårdcentral i anslutning till hälsocentralen på Vapparvägen i Pargas. En av de avdelningar som ska flytta till det nya vårdcentret är familjecentret vid Ankarhuset. Men för en del av personalen på Ankarhuset kom beslutet som en överraskning.

I april beslöt social- och hälsovårdsnämnden och bildningsnämnden att godkänna planerna på en flytt av familjecentret vid Ankarhuset till den nya vårdcentralen. Men trots att saken presenterades som att personalen blivit hörda och var nöjda med flyttplanerna, är det inte alla i Ankarhuset som ser framemot det här.

”Vilka avdelningar gynnas mest av en flytt?”

Psykologen Petra Zilliacus och flyktingkoordinatorn Gudrun Degerth hade gärna diskuterat flytten mera ingående innan ett beslut fattats.

- Jag måste säga att vi blev lite tagna på sängen. I början av året ombads vi lista plus och minus med en flytt. Men sen läste vi i Åbo Underrättelser att flytten var ett faktum och det här kom som en överraskning för mig åtminstone, säger Zilliacus.

- Kanske kom inte själva planerna på flytten som en överraskning, men nu då vi har fått mera information om vem som ska flytta dit blir jag väldigt orolig. Staden har ju också många andra avdelningar som hyr in sig i externa utrymmen. Vi som jobbar i det här huset har ett bra samarbete och ganska långt samma kunder, så jag tycker att man kunde titta närmare på vilka avdelningar i staden som skulle gynnas mest av en flytt, säger Degerth.

”I de nya ritningarna finns inte plats för familjecenterverksamhet”

Zilliacus frågar sig också varför beslutet fattades innan en konsekvensanalys gjordes. I Pargas finns ett beslut på att en konsekvensanalys bör göras innan man fattar beslut som i stor grad påverkar barn och familjer.

- Det här har då inte gjorts och det är kanske vad jag är mest orolig för. Naturligtvis kan inte jag som psykolog på rådgivningen förstå hela helheten, men det verkar som att ingen har förstått hela helheten. Den här konsekvensanalysen är till för att man ska kunna fatta ett informerat beslut, när man är färdig att göra det, säger Zilliacus.

Något som också oroar Zilliacus och Degerth är att deras utrymmen i den nya vårdcentralen är mycket mindre än vad de har nu. Tack vare stora samlingsrum har de nu kunnat hålla egna kurser i till exempel familjeförberedelse och på gården finns en lekpark som varit i flitig användning. Utrymmena används också mycket av tredje sektorn, som familjecentret har ett nära samarbete med.

- I de nya ritningarna finns inte plats för familjecenterverksamhet. Man behöver ett kök, olika storleks salar där man kan samla föräldragrupper och hålla kurser, säger Zilliacus.

Gult gammalt trähus.
Familjecentret har funnits i Ankarhuset sedan år 2009. Gult gammalt trähus. Bild: Carmela Johansson/Yle Pargas,familjecentret ankaret

”Vi vill ha en annan process”

Betyder det här att ni ser det som att det bästa alternativet är att familjecentret får stanna i Ankarhuset?

- Det är säkert vår främsta önskan att få stanna i Ankarhuset, för det fungerar bra här och vi har ett bra samarbete. Men åtminstone önskar vi att det skulle utredas ordentligt vem det är som har mest nytta att vara nära varandra, säger Degerth.

- Det handlar inte om att vi protesterar och kräver att vi ska få stanna här, utan vi vill ha en annan process. Jag tycker att det är jätteviktigt att också diskutera och inte bara bestämma ett flyttdatum och tänka att man börjar jobba med hur samarbetet ska se ut då vi alla är under samma tak. Då är det försent och i synnerhet om man har glömt bort familjerna, säger Zilliacus.

För tillfället diskuterar Ankarhusets personal med stadens ledningsgrupp för att komma fram till en bra lösning. Diskussionen har gått i god anda och diskussionerna fortsätter under våren och sommaren.

- Vi hoppas att vi tillsammans arbetar fram riktlinjer för hur vårt gemensamma arbete ska se ut. Nu kom det som en överraskning att en del i huset redan har ett flyttdatum. Vi behöver utveckla verksamheten, men vi hade kanske inte tänkt oss att avveckla den, säger Zilliacus.

“Vi har hört personalen och vi kommer att höra dem igen”

I Ankarhuset arbetar både personal inom bildning och social- och hälsovård. Miia Lindström, social- och hälsovårdschef vid Pargas stad, säger att planeringen av den nya vårdcentralen görs tillsammans med personalen och att processen ännu pågår.

- Vi har hört personalen och vi kommer att höra dem igen. Men det finns olika åsikter och alltid i en sådan här förändringsprocess så finns det de som är positiva till förändring och de som är mindre positiva till förändring. Jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar på precis alla och det har vi gjort och det kommer vi att fortsätta med, säger Lindström.

När det gäller avsaknaden av en konsekvensanalys är Lindström tveksam till vad som egentligen är syftet med en sådan.

- Vi vill höra barnfamiljernas åsikter speciellt om utvecklingen av familjetjänster, vad de önskar att familjecentret ska vara i framtiden. Oberoende av flytt bör vi utveckla den här verksamheten och trygga de här tjänsterna i ett framtida välfärdsområde. Vi vill inte ändra på verksamheten, familjecentret kommer att finnas kvar, det är endast utrymmena som förändras, säger Lindström.

Miia Lindström står i trappuppgången i Pargas stadshus.
Miia Lindström säger att planeringen av den nya vårdcentralen fortsätter tillsammans med personalen. Miia Lindström står i trappuppgången i Pargas stadshus. Bild: Annika Holmbom / Yle Pargas,social- och hälsovårdstjänster,miia lindström

Samtidigt så funderar man på familjecentret om de verkligen är den avdelning som borde flyttas till vårdcentralen. Skulle det kanske finnas andra vårdavdelningar som skulle gynnas mer av en flytt?

- I många kommuner hör familjearbete och familjecenterverksamhet ihop med social- och hälsovårdstjänster. Nu tycker jag att vi har mera synergieffekter av familjecentrets placering där. Då finns det möjligheter att utveckla samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin, hälsotjänsterna, tandvården och vuxensocialarbetet, säger Lindström.

”Alla behöver kanske inte ha mottagning i sitt rum”

När det gäller bristen på utrymmen tror Lindström att det kommer att lösa sig genom att effektivera användningen av olika utrymmen. För tillfället har staden ungefär 2200 kvadratmeter som de kan använda i den planerade vårdcentralen.

- Vi måste tillsammans gå igenom behoven och fundera på hur vi ska lösa de här frågorna. Alla behöver kanske inte ha mottagning i sitt rum, utan de kan ha mötesrum som de kan boka för det. Vi har också mycket personal som har ett arbetsrum i Ankarhuset, men som sällan är på plats. Så det finns mycket man kan effektivera. Samtidigt finns det ju de som behöver ett eget rum och då ska de också få det, säger Lindström.

Tidtabellen för hela vårdcentralen är ännu inte klar, men familjeenheten som hyr utrymmen från en extern hyresvärd kommer att flytta till Vapparvägen i juni. Deras utrymmen är redan uppsagda och eftersom ett par av de anställda på familjenheten för tillfället är stationerade i Ankarhuset, betyder det att också de kommer att flytta samtidigt.

När de andra enheterna kan flytta är än så länge oklart eftersom en del av nedre våningen för tillfället används för coronavaccineringar.

Artikeln uppdaterad 7.5.2021 klockan 11.41: Begreppet sote-central ändrades till vårdcentral.