Hoppa till huvudinnehåll

Ny forskning: Föräldrar påverkar sina barns uppfattning om inomhusluften i skolan

Ett tomt klassrum.
Klassrum som stängts på grund av dålig inomhusluft. Ett tomt klassrum. Bild: Marja Väänänen / Yle skolor,inneluft,inomhusluftens problem,renovering,klassrum

Föräldrars och deras barns symptom på inomhusluften verkar gå hand i hand. Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur de rapporterar om vilka symptom deras barn får av inomhusluften i skolan.

Ju svårare symptom föräldrarna upplever av inomhusluften, desto oftare rapporterar de att barnet har symptom av skolans inomhusluft.

Det här framgår av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet gjort.

När man frågade barnet självt om symptomen observerades ett liknande, men något svagare, samband.

– Här visar man för första gången att de symptom och uppfattningar som föräldrarna har återspeglas i de symtom som barnet själv rapporterar om. Att observera föräldrarna är ett normalt sätt för barnet att lära sig, säger psykolog Sanna Selinheimo.

Uppfattningar om hälsovådlighet leder till större medvetenhet om symptom

Av tidigare undersökningar vet man att uppfattningar om att en viss faktor är skadlig för hälsan har ett samband med hur mycket man berättar om symptomen och hur man tolkar dem.

– Resultaten visar att ju allvarligare symtom föräldern själv upplevde, desto mer sannolikt var det att hen rapporterade om barnets symptom i anslutning till inomhusluften i skolan. Det finns många faktorer att beakta när man tolkar enkäter om inomhusluften, säger professor Juha Pekkanen.

I undersökningen användes två enkäter: HEKS – enkät om inomhusluft för elever i lågstadierna och deras föräldrar i Helsingfors 2017–2018 samt en nationell kartläggning av inomhusluften 2018.

Sammanlagt deltog närmare 2 300 föräldra-barn-par i enkäterna.