Hoppa till huvudinnehåll

"Det är vi som ska hjälpa gamlingarna och föra staden framåt när alla andra blir äldre"

Fyra kommunalvalskandidater berättar vad som kan få dem att flytta tillbaka efter studierna

I majoriteten av de finlandssvenska kommunerna minskar invånarantalet – men vad kan man göra för att vända trenden och få unga att flytta tillbaka till hemkommunen? Vi har talat med fyra unga kommunalvalskandidater i Pargas och Kristinestad.

I landsbygdskommunerna blir befolkningen allt äldre, samtidigt som det föds färre barn. Det här dilemmat gör det svårt för kommunerna att få ekonomin att gå ihop.

– Det är vi som ska hjälpa gamlingarna och föra staden framåt sedan när alla andra blir äldre. Därför måste vi satsa på ungdomarna, säger 18-åriga Alexandra Luukkonen i Pargas.

Unga måste få ha en plats där de får samlas och chilla― Alexandra Luukkonen

Luukkonen är abiturient och ställer upp för Socialdemokraterna i kommunalvalet. Hon menar att attityder gentemot ungdomar påverkar om de vill flytta tillbaka till sin gamla hemkommun efter studierna.

– Unga måste få ha en plats där de får samlas och chilla. Om äldre blir irriterade på ungdomar vill de kanske bara flytta bort, för att de tror att det är bättre någon annanstans.

I fjol var inflyttningen till Pargas större än utflyttningen, men invånarantalet minskar ändå eftersom det dör fler än det föds. I fjol flyttade flera unga barnfamiljer till Pargas.

Jag vill jobba inom vården, så jobb finns det nog här i Pargas, men det är lite svårare för unga att hitta sin första bostad här.
– Alexandra Luukkonen, SDP

Lokaltrafiken borde utvecklas, så att det blir lättare att pendla från Pargas till studier och jobb i Åbo.
– Mi Adolfsson, SFP

22-åriga Mi Adolfsson är studerande och representerar Svenska folkpartiet i Pargas i kommunalvalet. Hon tror också att ungdomar som får bra stöd av kommunen är benägna att stanna kvar eller flytta tillbaka senare.

– Jag hoppas att Pargas är en kommun som aktivt kontaktar unga efter att de gått ut grundskolan, för att se till att de har en studieplats och att allt i livet är bra, säger Adolfsson.

Adolfsson nämner också att tjänsterna för barnfamiljer behöver utvecklas och att staden måste se till vilka behov företagarna har.

Hur ska kommunen se ut i framtiden? Nu kan de profilera sig på nytt

Det att befolkningen minskar i kommunen och färre betalar skatt är en av de riktigt stora frågorna i kommunalvalet, menar Kommunförbundets utvecklingschef Linda Grönqvist.

– Kommunerna borde fundera på antingen hur man kan locka flera invånare eller uppmuntra flera att skaffa barn. Men de borde också fundera hur man kan anpassa sig om befolkningsstrukturen ser annorlunda ut i framtiden.

Linda Grönqvist, utvecklingschef på Kommunförbundet
Det finns inte så många frågor som är gemensamma för kommunerna i kommunalvalet, men svag ekonomi och åldrande befolkning berör många, säger Linda Grönqvist på Kommunförbundet. Linda Grönqvist, utvecklingschef på Kommunförbundet Bild: Pekka Tynell / Yle Finlands Kommunförbund

Om endast två år är det meningen att vårdreformen ska förverkligas. Samtidigt som ansvaret för social- och hälsovården flyttar bort från kommunerna, så försvinner också över hälften av kommunernas budget.

Grönqvist anser att det här bäddar för en diskussion om vad kommunerna ska vara i framtiden. Kommunernas roll förändras och det finns nu en bra möjlighet för kommunerna att profilera sig.

– Det finns inte en modell för hur kommunen ska se ut i framtiden, utan här måste var och en fundera på hur man vill profilera sig. Är det någon särskild näringsgren eller turismen eller vad är kommunens styrka?

Trygghet och gemenskap fick Ida att flytta tillbaka till Kristinestad

Kristinestad är exempel på en annan kommun där befolkningen åldras i snabb takt. Mer än en tredjedel av befolkningen är över 65 år.

21-åriga Eino Laine från Samlingspartiet vill i framtiden flytta tillbaka från studieorten Seinäjoki, bara han får jobb i Kristinestad.

– Det är förstås viktigt med jobbet, men Kristinestad har många fördelar, det finns fina friluftsmöjligheter och det är en vacker stad, säger Laine.

Kristinestads befolkning har minskat med ungefär 20 procent under 2000-talet.

Kristinestad måste bli bättre på att marknadsföra sig i sociala medier. Speciellt nu när man insett möjligheterna med distansjobb, så är många intresserade av att flytta.
– Eino Laine, Saml

Unga personers perspektiv är viktiga i kommunen. För mig är hobbyverksamhet för ungdomar och barn, utbildning och hållbarhet frågor jag vill jobba för.
– Ida Patoranta, SFP

23-åriga Ida Patoranta har studerat i Vasa och väljer att flytta tillbaka till Kristinestad i juni. Studierna tänker hon slutföra på distans.

Tryggheten och gemenskapen som finns på en mindre ort var det som lockade henne tillbaka.

– Jag tycker om att bo i en stad där jag känner människorna. Om jag till exempel vandrar i en mataffär i Helsingfors så är det bara människor som kommer emot som jag aldrig mera ser. Men om jag vandrar i mataffären i Kristinestad så kan jag se folk jag verkligen känner och kan prata med.