Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 12 och 13.5

Ung person får coronavaccin i armen. Sjukskötaren Tiina Palm vaccinerar astmatikern Juha Sjögren.
Ung person får coronavaccin i armen. Sjukskötaren Tiina Palm vaccinerar astmatikern Juha Sjögren. Bild: Silja Viitala / Yle april,2021,Busholmen,Helsingfors,Pfizer Inc.,coronavaccin,COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,coronavirusutbrottet i Europa 2020,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,smittsamma sjukdomar,epidemier,pandemier,vaccinering,vaccin,andningsskydd,ansiktsmasker,människor,Munskydd under coronaviruspandemin 2019−2020,riskgrupper,unga vuxna

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Femton nya fall i Mellersta Österbotten

På torsdagen meddelade Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Soite att man konstaterat 15 nya coronafall. Fallen hör ihop med en omfattande smittkedja som fick sin början i en brunch under valborgshelgen.

Incidenstalet, det vill säga antalet fall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är nu 72,3. De senaste 14 dygnen har 56 fall konstaterats.

Inga coronapatienter vårdas på Mellersta Österbottens centralsjukhus för tillfället.

Fem nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelade på torsdagen om fem nya fall av coronavirussmitta.

Nu har totalt 2436 österbottningar testat positivt för coronaviruset och incidenstalet är 18 smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Under onsdagen togs 339 coronatester inom distriktet.

Offentliga tillställningar med bara tio personer inomhus i Mellersta Österbotten

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade på onsdagen beslutet att skärpa begränsningarna för antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område.

Under perioden 13 maj till första juni begränsas deltagarantalet till högst tio personer inomhus och 20 personer i avgränsade områden utomhus.

Tillställningarna får ordnas om alla som deltar i verksamheten kan undvika närkontakt med varandra.

Om offentliga tillställningar inte går att ordna genom att sörja för säkra arrangemang kan de inte ordnas överhuvudtaget.

Begränsningen gäller inte Reisjärvi.

Gymnasierna i Karleby övergår till distansundervisning på måndag

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp beslutade i onsdags att gymnasierna övergår till distansundervisning från och med måndag 17.5. Orsaken är att coronaläget försämrats snabbt och att smittorna sprids kraftigt bland unga vuxna.

Gymnasierna informerar studerandena om arrangemangen via Wilma. Distansundervisningen pågår till 23.5.

Karleby stänger stadshuset, stadens depå och kommundelskontoren 14–23.5 på grund av epidemiläget. Också ungdomslokalerna stängs.

Kundbetjäningen fortsätter via fjärranslutningar, elektroniska kanaler och telefon under normala telefontider. Alla offentliga tillställningar som staden ordnar samt grundskolornas dagsutflykter och besök inomhus ställs in 14–23.5.

Uteidrottsplatserna får användas men staden rekommenderar att man inte använder omklädningsrummen. Karleby stad uppdaterar informationen när lägesbilden blir tydligare.

16 nya coronafall i Mellersta Österbotten - ett fall är den indiska varianten

Ett av de fall som påträffats i Mellersta Österbotten har visat sig vara av den indiska varianten. I onsdags meddelade vårdsamkommunen Soite dessutom om 16 nya fall av coronavirussmitta.

De smittade hör alla till den tidigare kända smittkedjan som startade på första maj. Smittkedjan har gett upphov till nya kedjor, den största bland dem har startat den 5.5 på Karleby yrkesskolecampus.

Totalt har nu 41 personer testat positivt efter exponeringen den första maj och ungefär 300 personer är satta i karantän.

Incidenstalet för Mellersta Österbotten är nu över 50 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Soite meddelar att smittan just nu sprids i synnerhet bland unga och bland unga vuxna och de får lindriga symtom.

Fem nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterade fem nya coronafall i onsdags. Det totala antalet fall i distriktet är nu 842.

En del av fallen kommer från en smittkedja som börjat i Levi och en del från utlandet. Ett större utbrott av smitta har uppdagats i en barnskyddsenhet i Seinäjoki.

De senaste två veckorna har 29 fall konstaterats, vilket ger en incidens på 15 per 100 000 invånare. Några coronapatienter får sjukhusvård.

Ett nytt fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelade i onsdags om ett nytt fall av coronaviruset. Nu har 2431 österbottningar testat positivt för viruset.

Incidentstalet steg något till 18 smittade per 100 000 personer i distriktet under de senaste 14 dagarna. Tisdagens incidenstal var 17.

Under tisdagen togs 395 tester.