Hoppa till huvudinnehåll

Kulturen blir en del av fritidssektorn i Raseborg

kvinna håller i brochyr
Kultursekreterare Lotta Lerviks har bland annat hand om det årligen återkommande evenemanget Bokkalaset. kvinna håller i brochyr Bild: Yle/Christoffer Westerlund Broschyr,Ekenäs,lotta lerviks

Kultursektorn i Raseborg flyttar från stadsutvecklingsavdelningen till fritidsavdelningen.

Fritidsavdelningen hör till bildningssektorn. Tanken är att få synergieffekter mellan kulturen och bildningen.

Samtidigt ska stadsutvecklingsavdelningen bli mera strömlinjeformad.

Kulturinstitutet hör från tidigare till bildningssektorn. Däremot har kulturbyrån, som numera går under namnet kulturenheten, varit en del av stadsutvecklingsavdelningen som i sin tur hör till koncerntjänster.

Ingen av de tre anställda på kulturbyrån har motsatt sig flytten som ska ske den första juni. De informerades i februari och hördes i slutet av april.

Stadsstyrelsen fattade tog ställning till flytten vid sitt möte i början av maj.

Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet 17.5.

Samtidigt ändras stadens förvaltningsstadga.

Tillägg 14.5: Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet 17.5.