Hoppa till huvudinnehåll

Åbo satsar på miljardinvestering för att stärka stadens dragningskraft – till målgruppen hör nya invånare och företag

Turun linna.
Området kring slottet och hamnen ska få ett rejält ansiktslyft. Turun linna. Bild: Jouni Koutonen / Yle Åbo,Åbo slott

Åbo upplever för tillfället en intensifiering i mängden nya byggprojekt och investeringar som aldrig tidigare. Flera nya projekt planeras samtidigt.

Invånarantalet i Åbo kommer om några år att överstiga 200 000. Utvecklingen uppskattas vara sådan att staden år 2040 har upplevt en befolkningsökning med så mycket som 24 000 personer.

Åbo förbereder sig på ökningen av invånarantalet med massiva investeringar, vilkas syfte huvudsakligen är att samtidigt hålla de nuvarande invånarna nöjda som locka nya invånare och företag till staden.

Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen säger att de massiva investeringarna ska öka stadens dragningskraft.

- Det är absolut vår första prioritet. Vi skulle aldrig göra investeringar vilka skulle minska stadens attraktionskraft.

Åbo stad har redan planerat investeringar till ett värde av 600 miljoner euro fram till året 2024. Största delen av dessa pengar går till byggen. Skolor och daghem ska renoveras, och allaktivitetshus ska byggas.

Itsenäisyydenaukio Turussa.
På den här platsen planeras det nya konserthuset. Itsenäisyydenaukio Turussa. Bild: Kalle Mäkelä / Yle Åbo

Om man räknar med de investeringar som endast är i planeringsfasen, så som konserthuset och den nya spårvägen, så stiger Åbos investeringar till miljardklassen.

- Jag tror att mycket gott kommer att ske inom en tio års period. Vi måste såklart prioritera de investeringar som för med sig mest tillväxt till staden, säger Hintsanen.

Kommande jätteinvesteringar i Åbo

Vi har här framställt en lista på de investeringar som Åbo stadsfullmäktige ska fatta beslut om.

1. Åbos spårväg

Den uppskattade kostnaden för projektet är 300 miljoner euro.

2. Det historiska museet

Ett nytt museum förväntas kosta 30 miljoner euro.

3. Konserthuset

Den uppskattade kostnaden för konserthuset är 70 miljoner euro.

4. Allaktivitetshus, skolor och daghem

Investeringarna inom den här kategorin är sammanlagt 600 miljoner euro fram till år 2024.

5. Bangårdsprojektet och den tvåspåriga järnvägen

Uppskattningsvis kommer dessa projekt att kosta 30 miljoner euro.

6. Upplevelsecentret

Planen är att bygga ett stort upplevelsecentrum vid bangårdsområdet och Åbo stads andel är 30 miljoner euro.

7. Entimmeståget

Kostnaden för den snabba tågförbindelsen till Helsingfors är inte ännu klar.

8. Resecentret

Projektet är först i startgroparna, men planen är att finansiera det med hjälp av pengar från försäljningen av tomter och byggnadslov.

9. Utvecklingen av hamnområdet

Den ursprungliga uppskattningen på 300 miljoner ansågs vara för dyr. Nu planeras alternativa lösningar.

10. Utvecklingen av området mellan Kuppis och Österås

Ett miljardprojekt som varit i kikaren flera år, där Åbo stads andel är anmärkningsvärd.

11. Utvecklingen av Åbos historiska distrikt

Projektet är ännu i sitt första skede och någon uppskattning på hur mycket det kommer att kosta finns inte.

Artikeln baserar sig på Turku aikoo investoida yli miljardi euroa kaupungin vetovoiman lisäämiseen – tarkoituksena on houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä skriven av Yrjö Hjelt och översatt av David Fagerudd.