Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle

Rundradions förvaltningsråd har 21 medlemmar. Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet på det första riksmötet under sin mandatperiod. Till medlemmar i förvaltningsrådet ska väljas personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete samt näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper (Lag om Rundradion Ab). Bolagets personal har två representanter i förvaltningsrådet. De har närvarande- och yttranderätt men inte rösträtt.

Förvaltningsrådet godkänner bolagets strategi.

En del av medlemmarna är nya och en del har också tidigare år varit medlemmar i förvaltningsrådet. Årtalet efter namnet anger från vilket år personen varit medlem i förvaltningsrådet.

Du får mera information om förvaltningsrådets medlemmar på riksdagens webbplats.

Kimmo Kivelä (Blå), från 2011, ordförande
Arto Satonen (Saml), från 2016, vice ordförande
Mikko Alatalo (C), från 2003
Sirkka-Liisa Anttila (C) från 2017
Maarit Feldt-Ranta (SDP), från 2015
Olli Immonen (Sannf), från 2015
Ilkka Kantola (SDP), från 2007
Jyrki Kasvi (Gröna), från 2015
Jukka Kopra (Saml), från 2015
Hanna Kosonen (C), från 2015
Suna Kymäläinen (SDP), från 2015
Eero Lehti (Saml), från 2015
Lea Mäkipää (Blå), från 2016
Mikaela Nylander (SFP), från 2015
Markku Pakkanen (C), från 2015
Jaana Pelkonen (Saml), från 2011
Jari Ronkainen (Sannf), från 2015
Matti Semi(V), från 2015
Maria Tolppanen (Sannf), från 2011
Ari Torniainen (C), från 2015
Eerikki Viljanen (C), från 2018

Personalens representanter:
Hilla Blomberg, journalist
Jukka Kuusinen, assistent

Förvaltningsrådets arbetsutskott

Kimmo Kivelä, ordförande
Arto Satonen, vice ordförande
Ilkka Kantola
Jyrki Kasvi
Mikaela Nylander
Markku Pakkanen
Jari Ronkainen
Matti Semi

Förvaltningsrådets arvoden

Förvaltningsrådets arvoden fastslås under bolagsstämman. Förvaltningsrådets medlemmar erhåller arvoden för de sammanträden de deltar i. Förvaltningsrådets medlemmar lyfter inte månadslön.

År 2017 uppgick förvaltningsrådets medlemmars arvoden till

 • 950 euro/möte för ordförande
 • 750 euro/möte för vice ordförande
 • 650 euro/möte för övriga medlemmar

Förvaltningsrådet sammanträder i regel 3-4 gånger per period, alltså ungefär 6-8 gånger i året.

År 2017 betalades totalt 110 100 euro i arvoden för förvaltningsrådets medlemmar. Ordförandes arvoden uppgick till 8 550 euro.

Förvaltningsrådets arbetsutskotts arvoden

Förvaltningsrådets arbetsutskotts medlemmar erhåller arvoden för de sammanträden de deltar i.

Arvodena för förvaltningsrådets arbetsutskott var

 • 800 euro/möte för ordförande
 • 600 euro/möte för vice ordförande
 • 500 euro/möte för övriga medlemmar.

Förvaltningsrådets arbetsutskott sammanträder enbart vid behov, exempelvis i samband med att följande års styrelse utses.

År 2017 uppgick arvodena för förvaltningsrådets arbetsutskotts medlemmar till totalt 42 200 euro. Ordförandes arvoden uppgick till 9 600 euro.

Förvaltningsrådets möten 2018

Förvaltningsrådet sammanträde sex gånger 2018: 13.2., 3.4., 12.6., 9.10., 6.11. och 4.12.

Förvaltningsrådets möten 2019

Förvaltningsrådet sammanträder fyra gånger under våren 2019: 12.3., 2.4., 14.5. och 18.6.

Medlemmarnas närvaro i förvaltningsrådet och i förvaltningsrådets arbetsutskott 2017

Information om när medlemmarna i förvaltningsrådet och i förvaltningsrådets arbetsutskott deltog i möten år 2017 finns i rapporten om förvaltnings- och styrsystemet.

Läs mera: Rapport om förvaltnings- och styrsystemet 2017

Bolaget

Glad påsk!
Glad påsk! Glad påsk!
 • Hannu Lintu lämnar Radions symfoniorkester 2021

  Hannu Lintus och RSO:s samarbete har varit framgångsrikt.

  Radions symfoniorkesters chefsdirigent Hannu Lintu lämnar sin post i ledningen för RSO i slutet av sitt nuvarande mandat våren 2021. Lintu tillträdde som chef hösten 2013 efter att dessförinnan ha varit orkesterns förste gästdirigent i ett år.

 • Marit Lindqvist tilldelas Mikael Lybeck-priset 2019

  Engagemang, kompetens och omsorg om litteraturen belönas.

  Svenska Yles kulturredaktör Marit Lindqvist belönas för sin ambitiösa bevakning och sin stora kompetens inom litteraturområdet. “En länk till såväl det finländska som det nordiska” lyder motiveringen.