Hoppa till huvudinnehåll

Yles enheter

Hurdan är Yles organisation? Vilka uppgifter har de olika enheterna och vem är ansvarig för dem?

Yleanställdas e-postadresser är uppbyggda enligt förnamn.efternamn@yle.fi.

Yles kontaktuppgifter

Yles organisation 2019
Yles organisation 2019 organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och utses av riksdagen. Yles styrelse består av utomstående experter. Ledningsgruppen svarar för den operativa ledningen och bereder styrelsens ärenden.

Yles organisation är uppdelad i fem enheter: innehållsenheterna Nyhets- och aktualitetsverksamheten, Kreativa innehåll, Svenska Yle, utgivingsenheten Utgivning och produktions- och teknologienheten Produktion.

HR-, kommunikations- och strategifunktionerna samt Ekonomi och personaltjänsterna är Yles stödfunktioner.

Deras direktörer rapporterar till bolagets verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Yles organisationsmodeller

Utgivning

Yles Utgivning, graf
Yles Utgivning, graf organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Utgivningen är den enhet som ansvarar för den finskspråkiga utgivningens profilering och varumärken. Enheten planerar utgivningen och utvecklingen av webbtjänsterna. Enheten ansvarar också för planeringen, sammanställandet och förverkligandet av kanalerna och tablåerna.

Enheten ansvarar för kundrelationerna som helhet på bolagsnivå. Enheten ansvarar också för att definiera kundernas behov och analysera kundnöjdheten. Enheten ansvarar för det internationella innehållet, för programtextningen samt för andra tilläggstjänster som lagen kräver. Till enhetens ansvar hör också marknadsföring av innehållet och tjänsterna samt att administrera arkivet och förrådet för visningsrättigheter.

Ismo Silvo är direktör för Utgivningen.

Utgivningens direktör fungerar som ansvarig redaktör för radions finskspråkiga kanalredaktioner, Yle Arenans redaktion, arkivets innehåll, marknadsföringens innehåll och Yles internationella innehåll.

Till början av sidan

Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Yles Nyhets- och aktualitetsverksamhets organisation, graf
Yles Nyhets- och aktualitetsverksamhets organisation, graf Yle,organisation (samhälleliga fenomen)

Nyhets- och aktualitetsverksamheten ansvarar för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsinnehåll, sportinnehåll och regionalt innehåll i alla distributionskanaler. Nyhets- och aktualitetsverksamheten ansvarar också för att producera innehåll på samiska, engelska, ryska och teckenspråk.

Jouko Jokinen är direktör för Nyhets- och aktualitetsverksamheten.

Direktören för Nyhets- och aktualitetsverksamheten är ansvarig redaktör för alla ovannämnda innehållshelheter, förutom innehåll på samiska språk. Chefen för Yle Sápmin är ansvarig redaktör för innehåll på samiska språk.

Till början av sidan

Kreativa innehåll

Yles Kreativa innehåll, graf
Yles Kreativa innehåll, graf organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Kreativa innehåll ansvarar för följande inhemska finskspråkiga innehållshelheter: Fakta, Kultur och underhållning, Drama samt Barn och unga. Till enhetens uppgifter hör också att ansvara för RSO:s verksamhet. Till ansvarsområdet hör både eget och köpt innehåll i alla distributionskanaler.

Ville Vilen är enhetens direktör.

Till början av sidan

Svenska Yle

Svenska Yles organisation, graf
Svenska Yles organisation, graf Svenska Yle,Yle,organisation (samhälleliga fenomen)

Svenska Yle ansvarar för det svenskspråkiga utbudet i sin helhet i alla distributionskanaler. Enheten ansvarar för den svenskspråkiga utgivningsplaneringen, de svenskspråkiga tjänsterna, planeringen av tablåerna och kanalprofilerna, kanalernas sammansättning samt tablåläggningen.

Marit af Björkesten är Svenska Yles direktör.

Till början av sidan

Produktion

Yles Produktions organisation, graf
Yles Produktions organisation, graf organisation (samhälleliga fenomen),Yle

Produktionsenheten ansvarar för att utveckla strategin för produktion, teknik och fastigheter så att verksamheten fungerar som en optimal helhet. Tillsammans med innehållsenheterna ansvarar enheten för genomförandet av programproduktionen och också för kompetensutvecklingen inom enheten. Till enhetens ansvar hör också utveckling och administration av produktionspartnerskap. Enheten ansvarar också för utvecklingen av ICT-plattformar, produktionstekniska plattformar och serviceplattformar. Utöver det här ansvarar enheten för sändningsenhetens verksamhet.

Janne Yli-Äyhö är enhetens direktör.

Till början av sidan

Gemensamma funktioner

Yles Gemensamma funktioners organisation, graf
Yles Gemensamma funktioners organisation, graf Yle,organisation (samhälleliga fenomen)

Utöver den grundläggande organisationen på Yle finns gemensamma funktioner. De jobbar strategiskt med att utveckla, planera och koordinera resurserna ur ett helhetsperspektiv. De gemensamma funktionerna består av HR-, kommunikations-, och strategifunktioner samt Ekonomi- och personaltjänster.

HR-, kommunikations-, och strategifunktioner

HR-, kommunikations-, och strategifunktionerna leds av Gunilla Ohls och ansvarar bland annat för:

  • utvecklingen av bolagets personalpolitik, kompetens och arbetskultur, den interna och externa kommunikationen, den strategiska planeringsmodellen, omvärldsanalytiken, beredning av ledningsgruppsarbetet samt för särskilt definierade utvecklingsprojekt på bolagsnivå
  • det administrativa ansvaret för Journalistakademin

Ekonomi- och personaltjänster

Ekonomi- och personaltjänsterna leds av Maisa Hyrkkänen och ansvarar bland annat för:

  • extern redovisning och interna ekonomitjänster, controller-funktioner, upphandlingstjänster, riskhantering och säkerhet, anställningsfrågor, företagshälsovården samt arbetarskydd och trivsel.

Juridiska ärenden

Bolagets juridiska ärenden, compliancefunktioner samt intern granskning fungerar självständigt och leds av bolagets ledande jurist Katri Olmo.

Till början av sidan

Bolaget