Hoppa till huvudinnehåll

Yles styrelse

Bildkollage av medlemmarna i Yles styrelse.
Bildkollage av medlemmarna i Yles styrelse. Bild: Kimmo Räisänen, Mika Hokkanen/Yle medlemmar,styrelse,Yle,styrelser

Yles styrelse ansvarar för verksamhetens organisation och ledning och består av fem till åtta medlemmar.

Styrelsens medlemmar får inte ingå i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning. Styrelsen ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.

Styrelsens uppgifter

  • välja och entlediga bolagets verkställande direktör
  • välja bolagets övriga högsta ledning
  • besluta om budgeten för det följande året
  • sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman
  • årligen före utgången av april lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet

Styrelsen bereder bolagets strategi och utser ansvariga redaktörer i enlighet med yttrandefrihetslagen.

Styrelsens medlemmar

Styrelsens sammansättning är följande: Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhelmsson (ordförande 1.1.2015–), direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar Katri Viippola, verkställande direktör Paulina Ahokas, verkställande direktör Kai Huotari, verkställande direktör Jussi Karinen, sakkunnig Lauri Kontro och verkställande direktör Pauliina Mäkelä. Personalens representant är redaktör Arto Nieminen.

Thomas Wilhelmsson är Yles styrelseordförande sedan 1.1.2015.
Thomas Wilhelmsson Thomas Wilhelmsson är Yles styrelseordförande sedan 1.1.2015. Bild: Yle Thomas Wilhelmsson,ordförande,direktioner,Yle

Thomas Wilhelmsson (f. 1949)
Juris doktor
Styrelseordförande 1.1.2015–

Utbildning: Juris kandidat 1971, juris licentiat 1973, juris doktor 1980
Huvudsyssla: Helsingfors universitets kansler 2013–2017
Medlem i Yles styrelse 2015–

Meritförteckning:
Helsingfors universitet,
kansler 2013–2017
rektor 2008–2013
prorektor 1998–2008
prefekt för institutionen för privaträtt 1989–1998
professor i civil- och handelsrätt 1982–
lagstiftningsråd vid Justitieministeriet 1979–1981
ledamot i marknadsdomstolen 1980–1990.

Centrala förtroendeuppdrag:
vice ordförande för Stockholms Universitets styrelse 2013–
ordförande för de nordiska universitetens samarbetsnät NUS 2012–2013
vice ordförande för Finlands universitet UNIFI rf 2010–2013
ledamot i Utrikespolitiska institutets styrelse 2009–2014
ledamot i Finlands Unicefs styrelse 2009–2014
ordförande för Rådet för Institutet för hälsa och välfärd 2013–
ordförande för Delegationen för Vetenskapscentret Heureka 2013–
ledamot i International Association of Consumer Laws styrelse 1997–2009, och organisationens president 2007–2009
ledamot i Universitetets Apoteks styrelse 2008–2013
ordförande för Suomen oikeusfilosofinen yhdistys 1983–1985
ordförande för kommissionen för revidering av rättshandlingslagen 1987–1989
chefredaktör för tidskriften Oikeus 1984–1985
ordförande för småbolagskommissionen 1981–1983

Katri Viippola, Ylen hallituksen jäsen
Katri Viippola Katri Viippola, Ylen hallituksen jäsen Bild: Varma Yle

Katri Viippola (f. 1976)
Direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar
Vice ordförande

Utbildning: Executive MBA 2016, CBM 2009, M.A. 2008
Huvudsyssla: direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–
Medlem i Yles styrelse 2019–

Meritförteckning:
Varma, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar 2016–
Keva, HR- och förvaltningsdirektör, personaldirektör 2013–2015
Yle, personalutvecklingschef, HR-chef, HR-konsult 2008–2013

Centrala förtroendeuppdrag:
Terveystalo Oyj, styrelseledamot 2018–
Ekonomiska Informationsbyrån TAT, styrelseledamot 2018–

Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas.
Paulina Ahokas Ylen hallituksen jäsen Paulina Ahokas. Bild: Yle styrelser,medlemmar

Paulina Ahokas (f. 1972)
verkställande direktör

Utbildning: filosofie magister 1999, Executive MBA 2014
Huvudsyssla: verkställande direktör, Tammerforshuset Ab 2012–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning:
Tammerforshuset Ab, verkställande direktör 2012–
Music Export Finland Association rf, direktör 2005–2011
Music Export Finland Kb, verkställande direktör och ägare 2002–2004
Finlandsinstitutet i London, Arts Manager 1999–2002
Stadsfestivalen Down By The Laituri, marknadsförings- och informationschef 1998–1999

Centrala förtroendeuppdrag:
International Gender Equality Prize IGEP, prisjyryns ordförande 2016–
Konstrådet vid Centret för konstfrämjande, medlem 2016–
Operafestivalen i Nyslott, medlem i kommissionen 2015–
Tammerfors handelskammare, medlem i utskottet Uuden liiketoiminnan valiokunta 2013–

Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari.
Kai Huotari Ylen hallituksen jäsen Kai Huotari. Bild: Yle medlemmar,styrelser

Kai Huotari (f. 1972)
verkställande direktör

Utbildning: ekonomie doktor 2014, diplomingenjör 2003, konstmagister 1999
Huvudsyssla: verkställande direktör, Fastighets Ab Kabelhuset 2015–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning:
Fastighets Ab Kabelhuset, verkställande direktör 2015–
Aalto-universitetet, Europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT), biträdande direktör 2015, utvecklingschef 2012–2014
Berkeley School of Information i Kalifornien, gästforskare 2010–2012
Aalto-universitetet, Forskningsinstitutet för informationsteknologi (HIIT)
Forskningsprogramdirektör för nätverkssamhällsprogrammet 2006–2010
Dokumentärfilmsfestivalen DocPoint i Helsingfors, verksamhetsledare 2003–2006

Centrala förtroendeuppdrag:
Glaspalatsets Mediacentrum Ab, styrelsens ordförande 2017–
Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura SRTTS (Finsk-franska teknikvetenskapliga sällskapet), styrelsemedlem 2016–
Stiftelsen för Finlands institut i Frankrike, styrelsemedlem 2013–

Jussi Karinen är medlem av Yles styrelse sedan 2016.
Jussi Karinen Jussi Karinen är medlem av Yles styrelse sedan 2016. Bild: Yle verkställande direktörer,Yle,direktioner,jussi karinen

Jussi Karinen (f. 1955)
Verkställande direktör

Utbildning: Diplomingenjör 1980
Huvudsyssla: Verkställande direktör på Jukab Oy 2005–
Medlem i Yles styrelse 2016–

Meritförteckning:
verkställande direktör på Jukab Oy 2005–
verkställande direktör på Finn Karelia Virke Oy 1993–2005
vice verkställande direktör på Finn Karelia Virke Oy 1992–1993

Centrala styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag:
Vihanneskolmio Oy 2013–
Päijät-Hämeen tekstiilihuolto Oy 2009–
Mörskom Sparbank (vice ordf.) 2008–
Orfer Oy (ordf.) 2006–
Orfer OOO 2014–
Image Wear Oy 2005–
PHP Liiketoiminta Oyj 2003–
PHP Holding Oy 2003–
Suomen Messut (förvaltningsrådet) 2002–2007
Kymmenedalens El Ab 1987-2003, 2005–
Stadia och Metropolia AMK styrelse/H:fors 2007–2009
Lahden kansanopisto 2010–
Orimattila församling, fullmäktige 2010–
Orimattilas stadsfullmäktige 2009–

Lauri Kontro
Lauri Kontro Lauri Kontro Bild: Yle Lauri Kontro,medlemmar,regeringar

Lauri Kontro (f. 1953)
Sakkunnig

Utbildning: Pol mag 1977, Executive MBA 2003
Huvudsyssla: sakkunnig
Medlem i Yles styrelse 2017-

Meritförteckning:
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, sakkunnig 2015–2016,
Maaseudun tulevaisuus ansvarig chefredaktör 2000–2015,
kooperativet Pellervo-Seutu, direktör 1997–2000
tidningen Osuustoiminta, chefredaktör 1997–2000
Utrikesministeriet, pressråd vid Finlands ambassad i Stockholm 1992–1997
Statskontorets kansli, statsministerns specialmedarbetare inom internationella ärenden 1995
Suomenmaa, ansvarig chefredaktör 1991–1992
aktiebolaget Suomenmaa, verkställande direktör 1989–1991

Centrala förtroendeuppdrag:
tidningen Karjalas styrelse, medlem 2012 -
Titelnämnden vid Statskontorets kansli, medlem 2009–

Pauliina Mäkelä
Pauliina Mäkelä Pauliina Mäkelä Bild: Yle styrelser,medlemmar,Pauliina Mäkelä

Pauliina Mäkelä (f. 1971)
Verkställande direktör

Utbildning: studentmerkonom 1992
Huvudsyssla: verkställande direktör, Kinda Ab 2010–
Medlem i Yles styrelse 2017–

Meritförteckning:
Tavastehus stad, nomadinstruktör 2012–2013
Suomen eOppimiskeskus rf, projektledare 2012–2013; projektplanerare och webb-barnmorska 2011–2012,
Otava Opisto, webbexpert och webb-barnmorska 2011–2012,
Nokia Siemens Networks: Communications and Change Management Specialist/NSN Agile Coach, Metrics Specialist, Senior Customer Support Engineer, Customer Support Engineer, Maintenance Coordinator 1999–2010

Centrala förtroendeuppdrag:
Lempäälän yrittäjät rf, vice ordförande 2017–
Tammerfors centralhandelskammare, medlem 2014–
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, medlem 2014–
Företagarna i Finland rf, medlem 2013–

Bild av redaktör Arto Nieminen, Yle.
Arto Nieminen Bild av redaktör Arto Nieminen, Yle. Bild: Yle Yle,styrelser,personalrepresentant

Redaktör Arto Nieminen är personalens representant. Personalens representant har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Styrelsens utskott 2019

Revisionsutskottet

Thomas Wilhelmsson, ordf.
Paulina Ahokas
Jussi Karinen
Arto Nieminen

Premierings- och personalutskottet

Katri Viippola, ordf.
Kai Huotari
Lauri Kontro
Pauliina Mäkelä

Styrelsemedlemmarnas arvoden

Förvaltningsrådet besluter årligen om styrelsemedlemmarnas arvoden. År 2018 fick styrelsens

  • ordförande 25 000 euro/år
  • vice ordförande 19 000 euro/år
  • övriga medlemmar 15 000 euro/år.

Styrelsemedlemmarna erhåller inga separata arvoden för sammanträden.

För arbetet i styrelseutskottena betalas inga separata arvoden.

Bolaget