Hoppa till huvudinnehåll

Yles verkställande direktör och ledningsgrupp

Ledningsgruppen svarar för den strategiska och operativa styrningen och bereder ärenden som behandlas i styrelsen.

Yles ledningsgrupp består av verkställande direktör Merja Ylä-Anttila, Utgivningsenhetens direktör Ismo Silvo, Nyhets- och aktualitetsverksamhetens direktör Jouko Jokinen, Svenska Yles direktör Marit af Björkesten, Kreativa innehållens direktör Ville Vilén, produktionsdirektör Janne Yli-Äyhö, direktören för ekonomi- och personaltjänster Maisa Hyrkkänen och direktören för HR-, kommunikations- och strategifunktioner Gunilla Ohls.

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i bolagets verksamhetsstyrning och i verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål. Ledningsgruppens medlemmar utses av styrelsen. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet, i genomsnitt två gånger per månad.

Merja Ylä-Anttila. Tummahiuksinen, silmälasipäinen nainen
Merja Ylä-Anttila Merja Ylä-Anttila. Tummahiuksinen, silmälasipäinen nainen Bild: Yle Merja Ylä-Anttila

Merja Ylä-Anttila är Yles verkställande direktör.

Merja Ylä-Anttila (f. 1960)
Verkställande direktör

Utbildning: studier i statskunskap, Helsingfors Universitet
Huvudsyssla: Verkställande direktör 2018–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2018–

Betydande arbetserfarenhet: Verkställande direktör för Mediahub Helsinki Oy 2015–2018, chefredaktör för nyheter och aktualiteter för MTV Oy 2001–2018, suppleant för den verkställande direktören för MTV Oy 2012–2015, nyhetschefredaktör för MTV Oy 1998–2001, redaktionschef för MTV Oy 1996–1998, redaktionschef för den politiska redaktionen för MTV Oy 1994–1996, politisk reporter för MTV Oy 1986–1994, reporter för MTV Oy 1984–1986

Betydande förtroendeuppdrag: Suomen Mentorit, Advisory Board, ordförande 2018–, Nyhetsbyrån STT, styrelsemedlem 2013–2018, Rädda barnen Finland, styrelsemedlem 2011–2018, Bonnier, Stora Journalistpriset, juryordförande 2004–2018, Päätoimittajien yhdistys, vice ordförande 2011–2017, förlagsaktiebolaget Tammi, styrelsemedlem 2006–2011, Oy Suomen Uutisradio Ab, styrelsemedlem 2006–2015

Bild av Ismo Silvo.
Ismo Silvo Bild av Ismo Silvo. Bild: Yle ismo silvo

Utgivning

Utgivningsenheten planerar Yles programutbud som helhet, profilerar utgivningskanalerna och samordnar innehållen i tv, radio och på webben. Till enhetens uppgifter hör också produktutveckling, publikforskning och marknadsföring.

Ismo Silvo är Utgivningsenhetens direktör.

Ismo Silvo (f. 1958)
Direktör, Utgivning

Utbildning: Doktor i statsvetenskap
Huvudsyssla: Direktör, Utgivning 2012–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2005.

Betydande arbetserfarenhet:
Direktör för Rundradion Ab:s produktion 2011–2012, strategi- och utvecklingsdirektör 2005–2010, programdirektör för Yle TV1 och Yle Teema 2002–2005, chef för Strategiska riktlinjer 1997–2000, chef för Forsknings- och utvecklingsavdelningen 1990–1993, rektor för yrkesinstitutet 1988–1990, planeringsexpert 1985–1988, forskare 1982–1985 och Executive Director of the European Audiovisual Observatory 1993–1997

Betydande förtroendeuppdrag:
EBU, Eurovision Operations Council, styrelsens ordförande 2009–, Nationalbiblioteket, direktionsmedlem 2014–, Kyrkans informationscentral och utskottsmedlem 2012–

porträtt
Jouko Jokinen porträtt Bild: Yle Jouko Jokinen

Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Nyhets- och aktualitetsverksamheten ansvarar för de finskspråkiga nyhets-, sport- och aktualitetsinnehållen samt för utvecklingen av dessa innehåll i tv, radio och på webben.

Jouko Jokinen är direktör för Nyhets- och aktualitetsverksamheten.

Jouko Jokinen (f. 1959)
Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten

Utbildning: HuK
Huvudsyssla: Direktör, Nyhets- och aktualitetsverksamheten 2017–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2017.

Betydande arbetserfarenhet:
Ansvarig chefredaktör för Aamulehti 2010-2017, ansvarig chefredaktör och utgivare för Satakunnan Kansa 2005-2010, sport, - ekonomi- och kulturjournalist, nyhetschef och redaktionschef vid Helsingin Sanomat 1984-2001

Bild av Marit af Björkesten.
Marit af Björkesten Bild av Marit af Björkesten. Bild: Yle bolaget

Svenska Yle

Svenska Yle planerar de svenskspråkiga programtablåerna och kanalprofilerna samt ansvarar för innehållen och utgivningen i alla svenskspråkiga medier.

Marit af Björkesten är Svenska Yles direktör.

Marit af Björkesten (f. 1970)
Direktör, Svenska Yle

Utbildning: Politices magister
Huvudsyssla: Direktör, Svenska Yle 2012–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2012.

Betydande arbetserfarenhet:
Direktör, Svenska Yle 2012–2017, Biträdande chefsredaktör och chef för ledaravdelningen på Hufvudstadsbladet 2009–2012, chef för kulturredaktionen och kulturproducent 2003–2009, nyhetsreporter, artikelreporter och idrottsreporter 1997–2002, Månadsbilagan MIX, ansvarig redaktör 1993–1996

Betydande förtroendeuppdrag:
De nordiska rundradiobolagens samarbetsorganisation Nordvision, ordförande 2016–
Delegationen för den svenska verksamheten vid Helsingfors universitet, medlem 2010–

Bild av Ville Vilén.
Ville Vilén Bild av Ville Vilén. Bild: Kimmo Räisänen ville vilén

Kreativa innehåll

Enheten Kreativa innehåll ansvarar för de finskspråkiga innehållen och utvecklingen av dem. Innehållen omfattar faktaprogram, kultur och underhållning, drama, barn och unga samt Radions symfoniorkester.

Ville Vilén är direktör för Kreativa innehåll.

Ville Vilén (f. 1963)
Direktör, Kreativa innehåll

Utbildning: Pedagogie magister
Huvudsyssla: Direktör, Kreativa innehåll 2011–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2006.

Betydande arbetserfarenhet:
Direktör för Rundradion Ab:s programavdelning, Yle Vision (direktör för Yles radiostrategi och nya tjänster; Genreansvar: barnprogram, program för unga, populärmusik, populärkultur, underhållning) 2006–2010, programchef för Radio Suomi 2005–2006, programledare för YleQ 2004–2005, programledare för YleX 2003–2005, musikchef för Radiomafia 1998–2003, Länsi-Savo, frilansande redaktör 1995–1998, Nyslott, klasslärare för grundskolan 1991–1992, redaktör för Radiomafia och Radio Savonmaa 1990–1998

Betydande förtroendeuppdrag:
Nyslotts Operafestival, rådsmedlem 2015–, Stiftelsen Näsdagen, styrelsemedlem 2012–, Helsingfors Musikhus Ab, styrelsemedlem 2011–, Pori Jazz, styrelsemedlem 2008–

Bild av Janne Yli-Äyhö.
Janne Yli-Äyhö Bild av Janne Yli-Äyhö. Bild: Yle janne yli-äyhö

Produktion

Produktionsenheten ansvarar för genomförandet av Yles egen programproduktion och leder servicefunktionerna inom produktion, teknik och fastigheter.

Janne Yli-Äyhö är produktionsdirektör.

Janne Yli-Äyhö (f. 1963)
Direktör, Produktion

Utbildning: Diplomingenjör
Huvudsyssla: Direktör, Utgivning 2012–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2012.

Betydande arbetserfarenhet:
Vice President för TeliaSonera, Strategy and Broadband Innovations 2011–2012, Senior Vice President, Product Development 2007–2011, Senior Vice President, Försäljning och marknadsföring 2006–2007, Senior Vice President, Customer Service and Systems 2005–2006, Senior Vice President, Products and Services 2002–2005, Senior Vice President, Consumer Services 2002, Senior Vice President, Sonera Source 2001–2002, Vice President, Venture Capital Operations, Silicon Valley 1999–2001, Vice President, Företags- och hemlösningar 1998–1999, Vice President, Inhemska samtalstjänster 1996–1997, Business Controller 1991–1995

Betydande förtroendeuppdrag:
Cinia Group Oy, styrelsemedlem 2017–, EBU Operations Council, styrelsemedlem 2015–, Rundradions pensionsstiftelse, styrelsemedlem 2014–, Plattco Oy, styrelsemedlem 2013–, Forum Virium, styrelsemedlem i Helsingfors 2014–

Gemensamma funktioner

Gemensamma funktioner planerar och koordinerar utvecklingen och helhetsanvändningen av Yles resurser så att de strategiska målen ska uppnås.

personporträtt, Maisa Hyrkkänen är Yles ekonomidirektör
Maisa Hyrkkänen personporträtt, Maisa Hyrkkänen är Yles ekonomidirektör Bild: Yle Bildtjänst maisa hyrkkänen

Ekonomi- och personaltjänster

Maisa Hyrkkänen är direktör för ekonomi- och personaltjänster.

Maisa Hyrkkänen (f. 1964)
Direktör för ekonomi- och personaltjänster

Utbildning: Ekonomie magister

Huvudsyssla: Direktör för ekonomi- och personaltjänster 2018–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2014.

Betydande arbetserfarenhet:
Ekonomidirektör Yle 2014–2017, Integration manager för Nets Oy, Strategic Projects 2013, ekonomi- och förvaltningsdirektör för Luottokunta 2003–2013, Head of Business Support för Nordea Securities Oy 2003, Controller 2000–2003, controller för eQ Online Corporation Oy 1999–2000, Vice President för Nordea Bank, Assistant Vice President och specialtjänster 1988–1999

Betydande förtroendeuppdrag: Danske Kiinnitysluottopankki Oyj, styrelsemedlem 2017–, Rundradions pensionsstifteles, styrelsemedlem 2016–, Danske Invest, styrelsemedlem 2014–

personporträtt, Gunilla Ohls är Yles strategidirektör
Gunilla Ohls personporträtt, Gunilla Ohls är Yles strategidirektör Bild: Yle Bildtjänst gunilla ohls

HR-, kommunikations- och strategifunktioner

Gunilla Ohls är direktör för HR-, kommunikations- och strategifunktioner.

Gunilla Ohls (f. 1956)
Direktör för HR-, kommunikations- och strategifunktioner

Utbildning: Diplomekonom, Svenska Handelshögskolan
Huvudsyssla: Direktör för HR-, kommunikations- och strategifunktioner 2018–
Medlem av ledningsgruppen sedan 2011.

Betydande arbetserfarenhet:
Strategidirektör Yle 2011–2017, direktör för Rundradion Ab:s program, Svenska Yle 2006–2010, programchef för Yle FST 2002–2005, controller för Sveriges Television, SVT Nyheter och Sport 2000–2002, redaktionschef för finskspråkiga redaktioner 1997–2000

Betydande förtroendeuppdrag:
Rundradions pensionsstifteles, styrelsemedlem 2013–

Bolaget