Hoppa till huvudinnehåll

Akademiska Sångföreningen

Carl von Knorring
Carl von Knorring
Carl von Knorring
Nils-Eric Fougstedt
Erik Bergman
Henrik Wikström
Henrik Wikström

Akademiska Sångföreningen, även kallad Akademen, är en finlandssvensk manskör med hemort i Helsingfors. Kören är Finlands äldsta alltjämt verksamma kör – grundad år 1838 av Fredrik Pacius, musiklektor vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland i Helsingfors.

Under 1800-talet var kören en viktig och uppskattad symbol för det nationella uppvaknandet. Bland annat uruppförde kören 1848 Vårt Land (som skulle bli Finlands nationalsång), tonsatt av Pacius till text av Johan Ludvig Runeberg.

Akademiska Sångföreningen har sett som sin uppgift att vårda den klassiska inhemska manskörslitteraturen och upprätthålla den svenska kulturen i ord och toner. Av de tonsättare vilkas verk tillhör stamrepertoaren kan nämnas Jean Sibelius (hedersmedlem), Toivo Kuula, Leevi Madetoja och Selim Palmgren.

Framför allt under andra hälften av 1900-talet kom Akademiska Sångföreningen uttryckligen under sin dirigent Erik Bergman att staka ut en ny väg för manskörssången i Finland. Tonsättaren Henrik Otto Donner förde efter honom traditionen vidare under inte alltid så lätta förutsättningar.

Mot slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet ägnade sig kören emellanåt också åt musik av lättare slag. À la Carte-konserterna i Finlandiahuset blev publiksuccéer. En del musik skrevs enligt behov av interna krafter.

Under 1900-talet har kören haft ett flertal bemärkta dirigenter: Bengt Carlson, Nils-Eric Fougstedt, Erik Bergman, Henrik Otto Donner, Markus Westerlund, Eric-Olof Söderström, Tom Eklundh, John Schultz och Henrik Wikström. Sedan hösten 2008 leds kören av musikmagister Kari Turunen.

Akademiska Sångföreningen har särskilt under senare år ägnat sig åt en aktiv skivproduktion, som uttryckligen har dokumenterat god manskörssång på svenska språket. Härtill sjunger kören även på transpiranto – skivan Happi kvam pippi utkom 2006. Skivan Hymn to Finland utgavs på Pacius 200-årsdag den 19 mars 2009 på BIS Records och dokumenterar grundaren Fredrik Pacius verk för manskör.

Akademiska Sångföreningen upprätthåller kontakter till motsvarande korporationer både i hemlandet och utomlands; i hemlandet särskilt till Brahe Djäknar i Åbo och till Ylioppilaskunnan Laulajat i Helsingfors, i Sverige framför allt till sångarbröderna i Orphei Drängar (Uppsala), Stockholms Studentsångare (Stockholm), Linköpings Studentsångare (Linköping) och Lunds Studentsångförening (Lund).

I sin hemstad Helsingfors har kören sedan 1954 ett aktivt samarbete med systerkören Akademiska Damkören Lyran. (Från Wikipedia)

Anmäl föråldrade/felaktiga uppgifter 

Spelade låtar