Hoppa till huvudinnehåll

Arnold Schönberg

Arnold Schönberg (uttal: ), född 13 september 1874 i Wien, död 13 juli 1951 i Los Angeles, var en österrikisk tonsättare, främst förknippad med expressionismen inom den tyska poesin och konsten och ledare av den så kallade Andra Wienskolan. Han flyttade till USA 1934 och ändrade då stavningen av sitt namn till Schoenberg.

Schönbergs förhållningssätt till både harmonik och genomföring räknas som en av 1900-talet musikaliska milstolpar. Flera generationer av kompositörer i Europa och Amerika har fortsatt att utveckla hans tankar medan andra, med passion, har reagerat emot hans idéer. Under nazismens framväxt i Österrike betecknades hans musik, tillsammans med bland annat jazz, som degenererad (entartete Kunst).

Schönberg var tidigt vida känd för att parallellt ha lyckats utveckla tankegods från både Brahms och Wagner, vilka tidigare ofta beskrivits som motsatta traditioner av den tyska romantiken. Senare blev han synonym med sina innovationer inom atonalitet som kom att bli en av de mest omdebatterade uttrycken inom 1900-talets konstmusik. På 1920-talet utvecklade Schönberg tolvtonstekniken, ett inflytelserikt formellt regelverk inom komposition för att skapa serier av de tolv tonerna i den kromatiska skalan. Han myntade också begreppet developing variation (ungefär: 'varierad genomföring') för en formalistisk teknik att skapa utifrån redan existerande material. Han var även den första moderna tonsättare att ta till sig tekniken att utveckla musikaliska motiv utan att använda ett dominerande centralt melodiskt tema.

Schönberg var också konstnär, en betydande musikteoretiker och en inflytelserik kompositionslärare. Bland hans elever fanns Alban Berg, Anton Webern, Viktor Ullmann, Eduard Hladisch, John Cage, Hanns Eisler, Josef Zmigrod, med flera. Många av Schönbergs övningar innebar en formalisering av kompositionsmetoden och han hade för vana att uppmana åhörarna till ett analytiskt tänkande, något som gav eko hos det musikaliska avantgardet under hela 1900-talet. Hans ofta polemiska tankar kring musikhistorien och estetiken var av avgörande betydelse för många av 1900-talets betydande musikvetare och musikkritiker, bland andra Theodor Adorno, Charles Rosen, och Carl Dahlhaus.

(Från Wikipedia)

Anmäl föråldrade/felaktiga uppgifter 

Spelade låtar