Hoppa till huvudinnehåll

Aura

Denna artikel handlar om det teosofiska begeppet aura. Se också Aura (olika betydelser).

Aura är ett begrepp som eventuellt ursprungligen kommer från den äldre teosofins begrepp astralkropp. Begreppet aura anses i vissa kretsar vara pseudovetenskapligt och en del hävdar att metoder som sägs mäta eller åskådliggöra auran antingen är ren bluff eller mäter något helt annat, exempelvis vanliga elektriska fält.

Andra anser att auran är ett energifält som omger allt levande, även saker som födoämnen och vatten kan enligt detta synsätt ha auror. Auror ska ha olika färger, och färgen sägs kunna berätta saker om föremålet som avger den. Atomer består av energi, allt på jorden är i grunden uppbyggt av atomer, så även människan. Auran sägs vara "kraftfältet" av denna energi som strålar utanför kroppen. Denna strålning sägs kunna gå att mäta precis som man kan mäta strålning från en dator, mikrovågsugn eller elledning. Mätning med kamera, foto, kan också göras. Detta genom en teknik som kallas kirlianfotografering men det finns inget som tyder på att den skulle visa något annat än en vanlig elektrisk urladdning. Ett argument mot att den tekniken skulle visa något övernaturligt fenomen, är att alla elektriskt ledande föremål eventuellt skulle kunna uppvisa fantasieggande auror, exempelvis plåtbitar, svampar blötta med saltvatten, etc. Andra anser att de olika färger fotograferade föremål uppvisar kan jämföras med att elektromagnetisk energi strålar i olika färger beroende på "intensitet" (så kallad svartkroppsstrålning). Som ex. en ljuslåga har färgskiftningar beroende på värmegrad i lågan.

(Från Wikipedia)

Anmäl föråldrade/felaktiga uppgifter 

Spelade låtar