Hoppa till huvudinnehåll

Traditionell

För andra betydelser, se Tradition (olika betydelser).

Tradition är ett latinskt ord i betydelsen "överlämnande" och det som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet. Hit räknas förutom invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar. Förkortningen trad. istället för namn på författare eller kompositör anger att text eller musik är av okänd upphovsman och nedtecknad ur den folkliga traditionen.

Inom kristet språkbruk syftar det främst på kyrkans lära, som överförs från generation till generation (jämför Judasbrevet vers 3). Det ingår även i olika ritualer, seder och bruk inom kyrkan, som på samma sätt traderas vidare.

Traditioner betecknar även vardagliga normer, liksom gamla sedvänjor, som återupprepas i en sluten gemenskap eller i ett öppet samhälle. Dessa värderingar förs vidare genom släktleden och samhällsskikten. De flesta traditioner har en tendens att med tiden förändras, som en följd av att nya kunskaper och insikter tillfogas. En blandning sker ständigt mellan gamla och nya idéer, kontentan som återstår bildar nya traditioner.

Exempel på svenska, årligt återkommande traditioner är jul- och midsommarfirandet. Julen har liksom påsken och valborgsmässoafton en fornnordisk bakgrund, som modifierats och blandats upp med kristendom och helgonkult. Att fira arbetarklassens kampdag den första maj, är däremot ett exempel på en sentida och renodlat sekulär tradition.

(Från Wikipedia)

Anmäl föråldrade/felaktiga uppgifter 

Spelade låtar