Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Yles ekonomi

Huvudinnehåll

Redaktörer i Yles radiostudio.

Yles ekonomi

Yles verksamhet är finansierad med skatteintäkter

Yles verksamhet är finansierad med skatteintäkter.

Yle är ett public service-mediebolag vars huvudägare är finska staten, finländarna.

Yles finansiering består av intäkterna från Yleskatten. Dessutom får Yle intäkter från programverksamhet, försäljning av tjänster, hyror för lokaler och utrustning samt andra intäkter.

Finlands riksdag beslutar om lagen om rundradioskatt som fastställer Yleskattens storlek och vem som betalar skatten. Yle beslutar inte om skatten eller skattebeloppet.

Yleskatt uppbärs av fysiska personer som fyllt 18 år samt även av sammanslutningar som bedriver affärs- eller yrkesverksamhet eller jordbruk i Finland.

 • För privatpersoner är Yleskatten 2,5 procent av den andel som överskrider 14 000 euro av det sammanlagda beloppet för förvärvs- och kapitalinkomster. Skatten per person är högst 163 euro per år. Personer som förtjänar mindre än 14 000 euro är helt befriade från avgiften.

 • Yleskatten för sammanslutningar baserar sig på den beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten är mindre än 50 000 euro, uppbärs ingen Yleskatt. Om den beskattningsbara inkomsten för skatteåret är minst 50 000 euro är rundradioskatten 140 euro + 0,35 procent av det belopp som överstiger inkomstgränsen så att Yleskatten uppgår till högst 3 000 euro per år.

 • Läs mer om Yleskatten på vår webbplats

 • Skatteförvaltningen: Yleskatt samt medieavgift på Åland

 • Lag om rundradioskatt (Finlex)

Hur används skatteintäkterna?

Vi använder den skattebaserade finansieringen på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt för att uppfylla Yles lagstadgade uppdrag.

Yle följer lagen om offentlig upphandling. Upphandlingslagen gäller inte tjänsteupphandlingar inom programverksamheten, såsom inköp, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial. Upphandlingsavtalen för programverksamheten innehåller avtalsparternas affärshemligheter och därför offentliggörs inte detaljerna i dem. Företagshemlighet definieras i lagen om företagshemligheter.

I Yles upphandlingar tillämpas bolagets ansvarsprinciper och vi förutsätter också ansvarsfull verksamhet av våra samarbetspartner. Till exempel vid inköp av inhemskt innehåll förbinder sig våra avtalsparter till ansvarsmodellen för den kreativa branschen och de etiska riktlinjerna för samarbetsparter.

Endast ett ansvarsfullt Yle är värt förtroendet.

Yles nyckeltal 2022

Yles ekonomi har varit stabil under de senaste åren och bolaget har effektiviserat sin verksamhet.

Den allmänna kostnadsökningen reflekteras bland annat i dyrare visningsrätter som Yle skaffat samt i energikostnaderna och i övriga utgifter.

 • År 2022 var alla Yles intäkter 514,1 miljoner euro. Andelen av anslaget baserat på Yle-skatten var 98,5 procent av inkomsten.
 • År 2021 var alla intäkter 502,6 miljoner euro. År 2022 var Yles totala utgifter 517,1 miljoner euro. År 2021 var alla utgifter 508,3 miljoner euro.
 • År 2022 var resultatet för räkenskapsåret -3,0 miljoner euro. År 2021 var resultatet för räkenskapsåret -5,7 miljoner euro.
 • År 2022 spenderade Yle 419,3 miljoner euro på innehåll och tjänster för finländare. År 2021 spenderades 405,0 miljoner euro på innehåll och tjänster.

Yle betalar mervärdesskatt till staten på anslaget enligt skattesatsen 10 %.

Yles resultat för räkenskapsperioden varierar från år till år. Detta beror till exempel på stora idrottsmästerskap som Yle köper rättigheter till så att alla finländare kan se dem. Yle sköter sin ekonomi så att de årliga resultatvariationerna tar ut varandra och ekonomin hålls i balans på längre sikt.

 • År 2022 var Yles alla kostnader sammanlagt 517,1 miljoner euro. År 2022 var Yles alla intäkter 514,1 miljoner euro. Andelen av anslaget baserat på Yle-skatten var 98,5 procent av inkomsten.
 • Yle spenderade 235,6 miljoner euro på personalkostnader, eller 45,6 procent av kostnaderna. I personalkostnader ingår löner, bonusar, pensionskostnader och andra kostnader på personalsidan, såsom sociala avgifter och a-kassa. Av de 2 915 fasta seniorerna arbetar 87 procent med uppgifter direkt relaterade till innehåll.
 • Yle spenderade 66,5 miljoner euro på prestationsrätter, eller 12,9 procent av kostnaderna. Sändningsrättigheter omfattar inhemska och utländska programförvärv och sporträttigheter.
 • Yle spenderade 19,5 miljoner euro på avskrivning av anläggningstillgångar, eller 3,8 procent av kostnaderna. Anläggningstillgångsavskrivningar inkluderar IKT och produktionsteknik, byggnader och andra anläggningstillgångar.
 • Yle spenderade 64,5 miljoner euro på programkostnader, eller 12,5 procent av kostnaderna. I utgifterna för programverksamheten ingår musik- och andra prestationsersättningar, produktionstjänster av programverksamhet samt andra tjänster och förnödenheter.
 • Yle spenderade 28,3 miljoner euro på distributionskostnader, eller 5,5 procent av kostnaderna. Distributionskostnaderna inkluderar TV, radio och bredbandsdistribution, satellit och annan distribution.
 • Yle spenderade 48,5 miljoner euro på teknikkostnader, eller 9,4 procent av kostnaderna. Teknikkostnader inkluderar teknikkonsult, mjukvara och underhåll, köp av tekniktjänster och telekommunikationskostnader.
 • Yle spenderade 23,2 miljoner euro på hyra och fastighetskostnader, eller 4,5 procent av kostnaderna. Hyror och fastighetskostnader inkluderar mark- och lokalhyror, värme, el, kyla, vatten, andra hyres- och fastighetskostnader.
 • Yle spenderade 30,6 miljoner euro på övriga utgifter, eller 5,9 procent av utgifterna. Övriga utgifter inkluderar resekostnader, experter, konsultation, forskning, frivilliga personalkostnader, kontorskostnader, mindre utrustningsinköp, representations- och möteskostnader och andra utgifter.
 • Yle spenderade 0,4 miljoner euro på finansiella intäkter och kostnader.
 • Källa: Yles bokslut 2022
 • Yle spenderade 419,3 miljoner euro för att skapa innehåll och tjänster för finländarna på nätet, i tv, radio och vid evenemang.
 • Yle spenderade 136,2 miljoner euro på nationella och regionala nyheter och aktualitetsinnehåll, eller 32 procent av kostnaderna för innehåll och tjänster. Innehållet inkluderar till exempel nyheter på olika språk runt om i Finland, väder, TV-nytt, A-studion, Morgonettan, MOT och Nyhetspodden.
 • Yle spenderade 59,8 miljoner euro på sportinnehåll, eller 14 procent av kostnaderna för innehåll och tjänster. Innehållet är till exempel Sportliv, OS, fotbolls-VM, FM-veckan, rally och ett brett utbud av vintergrenar.
 • Yle spenderade 59,2 miljoner euro på innehåll, eller 14 procent av kostnaderna för innehåll och tjänster. Innehållet är till exempel Strömsö, Efter Nio, Som alla andra, Livet - berättelser från Svenskfinland och projektet Bra sagt.
 • Yle spenderade 83,4 miljoner euro på kultur- och underhållningsinnehåll, eller 20 procent av kostnaderna för innehåll och tjänster. Innehållet innehåller till exempel Fest på slottet, Tävlingen för ny musik - UMK, Sällskapet och Ted&Kaj.
 • Yle spenderade 49,2 miljoner euro på dramainnehåll, eller 12 procent av kostnaderna för innehåll och tjänster. Innehåll inkluderar till exempel Mordet på Lisa Marklund, Sexiga byxor och andra problem och Finlandssvenska krimpodden.
 • Yle spenderade 31,5 miljoner euro på innehåll för barn och unga, eller 8 procent av kostnaderna för innehåll och tjänster. Innehållet är till exempel BUU-klubben, BUU-appen, Spegeln på skolgården, Nyhetsskolan/ Uutiskoulu, Yle Watt, Vesta-Linnéa.

Yle är en betydande finansiär av den kreativa sektorn i Finland

Yle skapar värde för människorna och det finländska samhället genom att vara en betydande finansiär av den inhemska kulturbranschen. Genom samarbete skapar vi värde inte bara för hela mediebranschen utan också för vårt omfattande partnernätverk.

Vi köpte innehåll och tjänster inom programverksamheten för 98,3 miljoner euro 2022

 • Vi använde 35,9 miljoner euro för inhemska visningsrätter, bland annat finländskt drama, dokumentärer och sakinnehåll.

 • Vi använde 14,2 miljoner euro i upphovsrättsersättningar.

 • Musikens upphovsersättningar till Teosto och Gramex uppgick till 24,2 miljoner euro. Yle är Finlands största enskilda betalare av Teosto-ersättningar.

 • För andra tjänster inom programverksamheten, såsom dubbningstjänster och intervju-, expert- och assistentersättningar, använde vi 24,0 miljoner euro.

 • Över hälften av inhemska långfilmer produceras med stöd av finansiering från Yle. Vi finansierade 14 långa och 20 korta inhemska filmer år 2022.

 • Vi erbjöd arbetstillfällen för 4 031 frilansare inom den kreativa branschen, från programskapare till manusförfattare, skådespelare och musiker.

Yles skatteavtryck riktar sig i sin helhet mot Finland. År 2022 var vårt skatteavtryck sammanlagt 91,7 miljoner euro och det bestod bland annat av förskottsinnehållningar, lagstadgade personalavgifter, såsom sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier, mervärdesskatt samt fastighets- och andra skatter.