Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Bygga dass

Huvudinnehåll

Handtvätt med regnvatten

Som slutkläm på vårt bygge ville vi slå ett slag för renligheten. Att samla eventuellt regnvatten för handtvätt kändes givet.

Ledigt/Upptaget funktion

I samma stund som vi beslöt att utelämna dörren, insåg vi att vi åstadkommit ett ypperligt tillfälle att hitta på en ny ”möjäs” * för att visa om dasset är ledigt eller upptaget. - Johan - * Mojäs; är en blandning av mojäng och pjäs.

Dekorationsdagen av dasset

Dekorationsmålning är roligt. Det livar upp en slät yta och resultatet är så omedelbart.

Ramp och väggar

För renligheten i dasset är det viktigt att vägen dit är möjligast torr och ren, så att man inte drar in fukt och smuts. I vårt fall byggde vi på en skuggig plats med mjuk mark, så vi beslöt att bygga en ramp fram till dörröppningen.

Dassmotorn - instruktioner och råd

”Piss och skit” eller ”Kiss och bajs”. - ”Urin och fekalier” heter det oftast i skrift.

Finska normer & tilläggsinfo som berör torrtoaletter

Enligt finsk lagstiftning bör torrtoaletten och toalettavfallskomposten ha tät botten, så att inget rinner ut i marken. Toalettens ventilation bör ordnas så att inte luktolägenhet sprids i närmiljön.

Huvudbyggnad för dasset

På grusbädden lade vi ut betongplattor. Och på plattorna lade vi en träram, som vi spikat ihop av battingar, 100x100.

Tankar inför planering och byggande av Vårt DASS på Strömsö

Utgångspunkten, planer och reflektioner Alla har vi våra favoriter när det gäller utedass. Det kan vara läget och utsikten som avgör.

Grund för dasset och gång

För de allra flesta byggnader är viktigt att platsen där grunden läggs är torrast möjlig. Det stämmer in också på ett dass.