Räkna ditt viktindex

Resultat

18.5
25
30
35
40
Ditt viktindex (BMI) är och med den nya metoden