SV – Engelska (kort lärokurs)

14.3.2019

Provet består av fyra delar: hörförståelseuppgifter, textförståelseuppgifter, ord- och strukturuppgifter samt skriftlig produktion. Du kan göra uppgifterna i valfri ordning. Följ de uppgiftsspecifika svarsanvisningarna. Du kan ändra dina svar när som helst under provet. Slutför varje uppgift innan du övergår till nästa uppgift. Besvara flervalsuppgifterna och flervalsluckuppgifterna genom att klicka på det mest lämpliga alternativet vid respektive uppgift. Skriv svaret på öppna uppgifter i svarsfältet i anslutning till uppgiften. Uppgifterna kan också inkludera uppgiftsspecifika anvisningar. Du hittar flera svarsanvisningar för språkprovet via länken Anvisningar för språkprovet. Du kan starta hörförståelseuppgifternas ljudinspelningar och videor i egen takt genom att klicka på tillhörande knapp. Efter att du lyssnat det tillåtna antalet gånger kan du inte längre lyssna på inspelningen på nytt. Du känner igen de knappar som har använts på deras förändrade färg. Reservera cirka 1 timme för hörförståelseuppgifterna. Videor spelas upp med mediaspelaren som finns på materialfliken. Du kan titta på videorna så många gånger du vill. Du kan också pausa uppspelningen och spola framåt eller bakåt. Vissa uppgifter inkluderar material som finns på en separat flik. Du hittar materialet via denna länk. Du kan också öppna materialet för en viss uppgift direkt genom att klicka på länken Öppna materialet vid uppgiften i fråga. Lycka till i provet!

English, Basic Syllabus, Spring 2019
CompetenceTaskNumber of
questions
Maximum
points
PART I
Listening Comprehension
1Wait until Dark510
2Restaurant Conversation36
3World Oceans Month48
4Food Allergy (video)612
5Adorable Cows (video)36
6The Right Response48
7Clips530
PART II
Reading Comprehension
8The Rise of the Female Tattooist418
9Gap Year824
10Belfast Street Art618
11On an Experience26
12New Research on Malaria16
13A Dog IQ Test16
14Deer in the Snow48
PART III
Grammar and Vocabulary
15Travelling510
16A Fearless Fossil Hunter99
17Ballet Is No Longer Strictly for the Girls55
18Phone Fans1010
PART IV
Production
19Production
19a/b
133
20Production
20a/b
166
Total299
Provet omfattar uppgifter i hörförståelse. Det går inte att stoppa uppspelningen av uppgifterna och inte heller att lyssna på dem på nytt.
Du kan justera ljudvolymen uppe i högra hörnet av rutan.
PART I Listening Comprehension
1 Wait until Dark This is a podcast where actor Karina Jones is interviewed. You can listen to this part twice: first straight through and then in short sections. Read the questions carefully and then listen to the recording. (10 p)
The whole recording
1.1 What kind of problems has actor Karina Jones faced in her career? (2 p.)
sparat
1.2 Which of the following best describes Karina Jones’ new part? (2 p.)
sparat
The passage related to questions 1.1. and 1.2.
1.3 What did Susie’s husband do? (2 p.)
sparat
1.4 How does Susie change in the course of the story? (2 p.)
sparat
The passage related to questions 1.3. and 1.4.
1.5 How does Karina compare herself to others who have played Susie’s part in the past? (2 p.)
sparat
The passage related to question 1.5.
2 Restaurant Conversation The following recording is a conversation between a waiter and a customer in a restaurant. The dialogue is in three parts. In each part, listen carefully and choose the most polite answer to the waiter’s question. You may listen to each alternative as many times as you want. (6 p.) Öppna materialet och lyssna på alternativen (6 p)
2.1 Waiter: Hi, I’m Marty. I’ll be your waiter today. Can I get you something to drink? Diner:
sparat
The passage related to question 2.1.
The passage related to question 2.1. one more time
2.2 Waiter: Well sir, we have orange, apple, or grape juice. Which would you prefer? Diner:
sparat
The passage related to question 2.2.
The passage related to question 2.2. one more time
2.3 Waiter: And will tap water be alright for you? Diner:
sparat
The passage related to question 2.3.
The passage related to question 2.3. one more time
3 World Oceans Month This is a radio ad discussing why World Oceans Month is important. You can listen to this part twice: first straight through and then in short sections. Read the questions carefully and then listen to the recording. (8 p)
The whole recording
3.1 Why are the oceans important according to this recording? (2 p.)
sparat
3.2 According to the recording, which of the following is a problem caused by sea debris? (2 p.)
sparat
The passage related to questions 3.1. and 3.2.
3.3 According to the recording, how can zoos and aquariums encourage people to make a difference? (2 p.)
sparat
3.4 Which slogan best expresses the aim of World Oceans Month? (2 p.)
sparat
The passage related to questions 3.3. and 3.4.
4 Food Allergy (video) This is a video of high school students discussing food allergies. You can play the video as many times as you want to and can stop, fast forward, and rewind it. Read the questions carefully and choose the best alternative for each item. Öppna materialet (12 p)
4.1 What does the woman tell the boy at the beginning? (2 p.)
sparat
4.2 What does Jason wonder about food allergies? (2 p.)
sparat
4.3 How does the allergy affect Matt’s everyday life? (2 p.)
sparat
4.4 Why haven’t they yet decided on the restaurant for the dinner on Friday? (2 p.)
sparat
4.5 What does cross-contact mean? (2 p.)
sparat
4.6 Why does Matt still have to go to the hospital? (2 p.)
sparat
5 Adorable Cows (video) This is a video of a news report discussing some special cows. You can play the video as many times as you want to and can stop, fast forward, and rewind it. Read the questions carefully and choose the best alternative for each item. Öppna materialet (6 p)
5.1 Why are the Lautner farm cows so popular? (2 p.)
sparat
5.2 How do the people at the farm make the cows look so good? (2 p.)
sparat
5.3 Why does the farm work so hard to make the cows pretty? (2 p.)
sparat
6 The Right Response This part includes four different dialogues. You can listen to each dialogue twice. Read the questions carefully and then listen to the recordings. (8 p)
6.1 What would Sally probably say next? (2 p.)
sparat
The passage related to question 6.1.
The passage related to question 6.1. one more time
6.2 What would the driver probably say next? (2 p.)
sparat
The passage related to question 6.2.
The passage related to question 6.2. one more time
6.3 What would the man say next? (2 p.)
sparat
The passage related to question 6.3.
The passage related to question 6.3. one more time
6.4 How would the woman respond? (2 p.)
sparat
The passage related to question 6.4.
The passage related to question 6.4. one more time
7 Clips Listen to the recordings and answer the questions in Swedish. You can listen to each recording twice.
7.1 Bank holidays This is a British society podcast for immigrants. Vilka två saker är förknippade med de lediga dagarna i Storbritannien i maj? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
The passage related to question 7.1.
The passage related to question 7.1. one more time
7.2 Speech by Ron Garan (NASA astronaut) This is a public speech given by NASA astronaut Ron Garan. Vilket problem tror många att det är omöjligt att lösa? Hur skulle det emellertid ändå kunna gå att lösa? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
The passage related to question 7.2.
The passage related to question 7.2. one more time
7.3 Mom Accused This is a news story. Vad beskylls Amber Schmunk för, och hur försvarar hon sina handlingar? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
The passage related to question 7.3.
The passage related to question 7.3. one more time
7.4 Study in the UK This is an ad you hear in a Study Abroad fair. På vilka sätt kan den sökande försäkra sig om att kursen passar hen (2 saker)? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
The passage related to question 7.4.
The passage related to question 7.4. one more time
7.5 Voicemail This is a voicemail message. I vilka ärenden hänvisas den uppringande till företagets webbplats? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
The passage related to question 7.5.
The passage related to question 7.5. one more time
PART II Reading Comprehension
8 The Rise of the Female Tattooist Read the text carefully and answer the questions. In 8.2.–8.4., write your answer in Swedish. Öppna materialet (3 p)
8.1 Which of the following is true? (3 p.)
sparat
8.2 Varför ville Liz inte göra tatueringar hemma, och hur fick hon arbete på annat håll? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
8.3 Vilken betydelse har tatueringar enligt Liz? Svara kort på svenska. (3 p.) (3 p)
sparat
8.4 Varför har Liz gjort tatueringar på sig själv, och varför slutade hon med det? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
9 Gap Year You are planning to take a gap year and spend some of it abroad. (24 p.) Öppna materialet (24 p)
Of the three available options, choose one for each activity listed below. Which do you choose if you: 9.1. want to teach drawing USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.2. enjoy winter sports USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.3. want to concentrate on just one activity USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.4. want to work on a farm USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.5. want to wait tables USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.6. enjoy paper work USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.7. like to work with animals and machines alike USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor 9.8. enjoy looking after children USA camp jobAustralian outback experienceNew Zealand ski instructor
sparat
10 Belfast Street Art Please read the text and match the underlined words and their definitions. (18 p.) Öppna materialet (18 p)
10.1. kick off tell someone a liestop an activity quicklysay in very strong termstake control over somethingchange how something looksstart a meeting or an event 10.2. transform tell someone a liestop an activity quicklysay in very strong termstake control over somethingchange how something looksstart a meeting or an event 10.3. overstate tell someone a liestop an activity quicklysay in very strong termstake control over somethingchange how something looksstart a meeting or an event 10.4. staggering different from the usualfrom the present timeinsulting to othersdifficult to believefar from modernhard to understand 10.5. contemporary different from the usualfrom the present timeinsulting to othersdifficult to believefar from modernhard to understand 10.6. alternative different from the usualfrom the present timeinsulting to othersdifficult to believefar from modernhard to understand
sparat
11 On an Experience Read the text and choose the best alternative for each question. In college, I took an agriculture class because it fit nicely into my schedule. Little did I know how much it would change me. In the course, I learned about the many ways animals are abused. I stopped eating meat and began finding opportunities to prevent animal cruelty. Now I work at the PETA Foundation, helping others experience the same awakening I had. – Michelle Kretzer, Holiday, Florida (6 p)
11.1 According to the writer, why was the class important to her? (3 p.)
sparat
11.2 What is the main goal of this text? (3 p.)
sparat
12 New Research on Malaria Read the text and answer the question in Swedish. Australian scientists have made the groundbreaking discovery that malaria-infected patients have higher levels of certain chemicals in their breath. The chemicals can be used to detect the disease much earlier than the traditional method of finding parasites in blood. “What is exciting is that the increases in these chemicals were present at very early stages of infection, when many other methods would have been unable to detect the parasite in people infected with malaria,” said Dr Stephen Trowell, research group leader at the CSIRO, Australia’s national science agency. Hur konstaterade man förr malaria, och hur är det nu möjligt att göra det? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
13 A Dog IQ Test Read the text and answer the question in Swedish. A dog IQ test has been developed by scientists who say it could pave the way for breakthroughs in their understanding of the link between intelligence and health. Experts at Edinburgh University found that dog intelligence works in the same way as human intelligence, so animals that perform well in one task tended also to do well in others. The research was published in the journal Intelligence. Studies show that brighter people tend to live longer, and scientists believe that if the same is true in dogs they can be used to study diseases such as dementia. Hur är intelligens och livslängd kopplade till varandra, och varför undersöks också hundar? Svara kort på svenska. (6 p.) (6 p)
sparat
14 Deer in the Snow Read the text and decide what the underlined words mean in this context. A snowflake landed right on the tip of his left thumb. It seemed to look back at him as it 1. dissolved. Behind it, in the distance, there was fluttering. He lifted his binoculars. It was a deer, walking towards him. How much closer would it get before it 2. picked up his scent? He was fourteen feet up, and the wind was to his face, so he could afford to 3. be patient. (8 p)
14.1 dissolved (2 p.)
sparat
14.2 picked up (2 p.)
sparat
14.3 be patient (2 p.)
sparat
14.4 Consider the text and decide which of the pictures best describes the situation. (2 p.)
sparat
PART III Grammar and Vocabulary
15 Travelling You have just arrived at Heathrow Airport in London and want to continue to Coventry. You are at the information desk. Fill in your lines in the dialogue according to the clues given, and remember to be polite. Öppna materialet
15.1 (2 p)
sparat
15.2 (2 p)
sparat
15.3 (2 p)
sparat
15.4 (2 p)
sparat
15.5 (2 p)
sparat
16 A Fearless Fossil Hunter Read the text carefully and fill in each gap in English according to the clue. (9 p.) Öppna materialet
16.1 (1 p)
sparat
16.2 (1 p)
sparat
16.3 (1 p)
sparat
16.4 (1 p)
sparat
16.5 (1 p)
sparat
16.6 (1 p)
sparat
16.7 (1 p)
sparat
16.8 (1 p)
sparat
16.9 (1 p)
sparat
17 Ballet Is No Longer Strictly for the Girls Read the text carefully and for each item choose the alternative that best fits the context. (5 p.) (5 p)
Former Royal Ballet star Darcey Bussell has long seen the point of dance. And now, says the Strictly Come Dancing judge, more boys are, too. The ex-ballerina said growing numbers of boys were taking 1) upatinon the discipline as a result of the show’s success, as well as that of hit dance film and West End show Billy Elliot. “I was told 2) byfortowith the director of the Royal Ballet School that they are getting more and more applications for boys,” she said. “The problem now is that we do not have 3) enoughbuttoowell female students.” Ballet has also gone through a “180 degree turn” since she learnt to dance in the 1980s, she said. “Every dance school I went to, 4) thereheitone was only ever one little boy.” Post-ballet, Darcey’s career has grown in leaps and bounds. As well as the Strictly Christmas special, she will also be on our screens on Christmas Day 5) presentingpresentpresentspresented the BBC2 documentary Darcey’s Ballet Heroes, in which she meets the talented boys and men credited with putting male dancers in the spotlight.
sparat
18 Phone Fans Read the text carefully and for each item choose the alternative that best fits the context. (10 p.) (10 p)
Here’s some bad news for 1) anyoneanyanythingany people who thinks mobile phones are a curse. According to a survey, 28 percent of us could not go for more than a day without 2) speakingspeakspeaksspoken to our other half – but a huge 58 per cent could not go for the same amount of time without their smartphone. 53 per cent of those questioned said that when they first wake 3) upatinon in the morning they check their mobile. Given the choice, 42 per cent claimed they would rather forget their anniversary 4) thanasliketo lose their phone. And 66 per cent admit they would feel 5) lostloseloseslosing , unhappy, stressed or anxious without their handset, according 6) toalongbywith the survey of 2,000 Britons who are in a relationship and own a smartphone. People spend an average of three-and-a-half hours a day chatting to their partner – but only one in four said they are completely 7) paying attentionlooking forwardexpectingsearching . The rest undertake other tasks, 8) such aslikelythanas browsing the Internet, texting and checking social media 9) atbyinon the same time, said the survey for National Building Society’s Flex-Plus Current Account. Many said they carry their phone with them around the house, to bed and to the bath – with some even claiming to check their devices while in the shower. A Nationwide spokesman said: “This shows just 10) howwhatwhyas ingrained phones have become in our society.”
sparat
PART IV Production Välj av följande uppgifter 19a och 19b BARA DEN ENA, som du besvarar på engelska. Skrivuppgiftens längd: 160–240 tecken. Mellanslag och radbyten räknas inte in i teckenantalet. Poängsättning för skrivuppgiften: 33–0 poäng. Lämna det andra svarsfältet tomt.
19a Du är på semesterresa i Lappland med dina farföräldrar/morföräldrar. Under en promenad faller din farmor/mormor och skadar sig. Skriv ett e-postmeddelande till din kanadensiska kusin och berätta vad som har hänt. (33 p)
sparat
19b Du är intresserad av att tillbringa ett mellanår i ett engelskspråkigt land och du ber om mer information om hur det är att arbeta på någon av de platser som syns på bilderna nedan (välj själv vilken). Skriv ett hövligt e-postmeddelande där du frågar om åtminstone tre saker.
(33 p)
sparat
Välj av följande uppgifter 20a och 20b BARA DEN ENA, som du besvarar på engelska. Skrivuppgiftens längd: 300–450 tecken. Mellanslag och radbyten räknas inte in i teckenantalet. Poängsättning för skrivuppgiften: 66–0 poäng. Lämna det andra svarsfältet tomt.
20a På en blogg du följer finns en länk till ett videoklipp som behandlar den idealbild människor skapar av sig själva på sociala medier. Skriv en kommentar på bloggen, där du tar ställning till innehållet i videoklippet, och motiverar din åsikt. Öppna materialet (66 p)
sparat
20b Du är utbyteselev i Skottland. Skriv en kort text på din finska skolas blogg om ett evenemang som du har deltagit i, antingen som uppträdande eller publik. Välj en av de bifogade bilderna som skildrar evenemanget. Beskriv evenemanget och berätta varför du tyckte om det eller inte tyckte om det. Öppna materialet (66 p)
sparat
The texts and images of the exam are based on the following sources: 1. bbc.co.uk (17.1.2018), Image: https://www.lichfieldgarrick.com/media/3378/karianawud.jpg 2. SEN 3. http://www.worldoceansday.org/, Image: http://ioppublishing.org/wp-content/uploads/2016/01/plastic_oceans_full.jpg 6. SEN 7. teacherluke.co.uk (1.11.2017), nasa.gov (1.11.2017), huffingtonpost.com (2.11.2017), britishcouncil.org (17.1.2018), mightycall.com (6.2.2018) 11. The Oprah Magazine, April 2016 12. The Guardian Weekly (1.5.2015) 13. The Daily Telegraph, 8 February 2016 14. J. Ryan Stradal, Kitchens of the Great Midwest, 2015 (adapted), Images: http://banksoutdoors.com/using-a-heater-in-a-hunting-blind/, https://www.fieldandstream.com/articles/hunting/2014/11/deer-camp-doctor-diagnosing-a-cold-weather-whitetail, https://www.backyardboss.net/best-snow-sculpture-ideas/ 15. SEN 17. Hello, 21 December 2015 (adapted) 18. Daily Mail, 8 February 2016 19b. Images: http://www.budgetyourtrip.com/australia/alice-springs, https://www.ski-i.com/blog/making-the-most-of-whistler-blackcomb/, https://billypenn.com/2018/05/29/45-free-and-affordable-summer-camps-for-philly-families-and-kids/
Kontrollera till slut att du svarat på uppgifterna enligt instruktionerna. Du kan avsluta provet genom att klicka på knappen Avsluta provet.