SV – Matematik, kort lärokurs; material

22.9.2020

5. Förändring av markanvändningen

5. A  Tabell: Markanvändningen år 2015

Oanvänt: 28 %
Använt: 72 %
- bebyggda områden: 1 %
- odlingsmark: 12 %
- betesmark: 37 %
- ekonomiskog: 22 %

Källa: Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/srccl/. Hämtad: 25.9.2019.

9. Skarvar

9. A  Tabell: Skarvar

Varje fil nedan innehåller samma information. Spara filen, öppna programmet du valt och öppna filen som du sparat från programmets meny.

Skarvar.ods (LibreOffice Calc)
Skarvar.ggb (GeoGebra)
Skarvar.cmbl (Logger Pro)
Skarvar.vcp (Casio ClassPad Manager)
Skarvar.tns (TI Nspire)
Källa: Finlands miljöcentral. https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Merimetsokanta_pieneni_hieman(51198). Publicerad: 9.8.2019. Hämtad: 25.9.2019. Bearbetning: SEN. Översättning: SEN.

10. Test av betalningsförmåga

10. A  Tabell: Lån

DatumÅterstående belopp, €Ränta, €Amortering, €Annuitet, €
22.10.2020100 000
22.11.2020
22.12.2020
22.1.2021
22.2.2021
22.3.2021
22.4.2021
22.5.2021
22.6.2021
22.7.2021
22.8.2021
22.9.2021
Källa: SEN.