SV – Matematik, kort lärokurs; material

18.3.2020

5. Times Square

5. A  Text: Times Square

Stadens myndigheter beräknar ofta att upp till två miljoner människor samlas för att räkna in årets sista sekunder till takten av Waterford Crystal-bollen som sänks ner från taket på byggnaden One Times Square. Men ryms verkligen två miljoner människor på Times Square? – – En mätning av Times Square på kartan och några beräkningar visar att det skulle rymmas 51 000 firare på den öppna platsen om man placerade ut tre personer på varje kvadratmeter.

Källa: Kaksi miljoonaa ihmistä pakkautuu juhlimaan taas uutta vuotta New Yorkin Times Squarelle? Pötypuhetta, sanoo asiantuntija [Två miljoner människor trängs på Times Square för att åter fira ett nytt år? Dumheter, säger en sakkunnig]. Yle Nyheter. https://yle.fi/uutiset/3-10575450. Hämtad 11.1.2019. Svensk översättning: SEN.

6. Statistik om barnfamiljer

6. A  Tabell: Barnfamiljer

Antalet barn under 18 år Antalet familjer
1 241709
2 220116
3 75326
4 18409
5 5493
6 2289
7 1235
8 751
9 476
10 262
11 117
12 41
13 12
14 3
15 -
16 3
Källa: Statistikcentralen. https://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_tau_011_fi.html. Publicerad 31.12.2017. Hämtad 5.1.2019.

7. Chokladask

7. A  Bild: Chokladask

Källa: http://images.sweetauthoring.com/product/38974.png. Hämtad 6.6.2019.

10. Stickföretag

10. A  Tabell: Företagets kostnader

Kostnadsslag Kostnader €/mån
Löner 3 900
Pensionsavgifter 735
Arbetslöshetsavgifter 40
Hyra 370
El och vatten 60
WiFi 20
Försäkringar 50
Stickmaskiner 20
Garn 400
Övriga tillbehör 30
Källa: SEN.

10. B  Text: Hur beräknar man momsbeloppet?

Moms.pdf
Källa: Skatteförvaltningen. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/miten_arvolisaveron_maara_lasketaa/. Hämtad 21.1.2019.

11. Tetraeder

11. A  GeoGebra-datafil: Tetraeder

Tetraeder.ggb (GeoGebra)
Källa: SEN.