SV – Modersmålet och litteratur, provet i läskompetens

15.3.2022

I provet i läskompetens ska du besvara två uppgifter, en ur del 1 och en ur del 2. I båda delarna finns två uppgifter att välja emellan. Observera att en uppgift kan vara tvådelad.

För vardera uppgiften kan du få maximalt 30 poäng. Om uppgiften är tvådelad kan den ena delen ge 12 poäng och den andra delen 18 poäng. Den totala poängsumman för hela provet är 60 poäng.

Du kan utgå från att materialet är bekant för läsaren då du skriver dina svar. Iakttagelser, påståenden och tolkningar som du framför ska du motivera med stöd i materialet.

Skriv dina svar på standardsvenska. Förse inte svaren med rubrik. Skriv en sammanhängande text ifall det inte i uppgiften sägs att du ska skriva en punktuppställning. En rekommenderad längd på svaren anges i samband med varje uppgift.

Skriv dina svar i det svarsfält som reserverats för de olika uppgifterna. Skärmdumpar ska inte bifogas till svarsfältet. Lämna inga anteckningar i svarsfälten för uppgifter som du inte besvarar.

Om du använder programmet LibreOffice, kom ihåg att ofta spara din text och avslutningsvis överföra texten till rätt svarsfält. Var noga med att styckeindelningen är tydlig.

Du kan göra anteckningar i pdf-filen med hjälp av programmet Okular.

Del 1: Fack- och medietexter

Besvara antingen uppgift 1 eller 2.

1. Jämförelse av texter om vargar 30 p.

Bekanta dig med tre fristående texter: Madeleine Björks insändare Behåll vargen, det är vi som ska anpassa oss (material 1.A), Kaj Granlunds insändare Myndigheterna är främmande för livet på landsbygden (material 1.B) och facktexten Inställningen till de stora rovdjuren: Varg (material 1.C).

1.1 Analysera och jämför den bild av förhållandet mellan människa och varg som byggs upp i material 1.A, 1.B och 1.C. Rekommenderad längd på svaret är ungefär 2 500 tecken. 18 p.

 

1.2 Analysera och jämför motbevisningen i insändarna (material 1.A och 1.B). Rekommenderad längd på svaret är ungefär 2 000 tecken. 12 p.

 

2. Kombination av olika textgenrer 30 p.

I texten Kökar – eldorado för naturturisten (material 2.A) kombineras drag ur olika textgenrer. Analysera hur kombinationen av olika textgenrer fungerar i relation till syfte och målgrupp. Rekommenderad längd på svaret är ungefär 4 500 tecken.

 

Del 2: Skönlitterära och andra fiktiva texter

Besvara antingen uppgift 3 eller 4.

3. Serieanalys 30 p.

Analysera människans förhållande till konsumtion i Ulrika Linders serie Återvinningscentralen (material 3.A). Rekommenderad längd på svaret är ungefär 4 500 tecken.
 

4. Perspektiv och stereotypier i en berättelse 30 p.

Bekanta dig med kapitlet ur barnboken (material 4.A).

4.1 Redogör för med vilka medel ett barns perspektiv gestaltas i texten (material 4.A). Rekommenderad längd på svaret är ungefär 2 000 tecken. 12 p.

 

4.2 Analysera på vilka sätt stereotypier kring ålder och kön framställs i texten (material 4.A). Rekommenderad längd på svaret är ungefär 2 500 tecken. 18 p.

 

Uppgifterna i provet slutar här.

Kontrollera att du har svarat på det antal uppgifter som anges i instruktionerna. Lämna inga anteckningar i svarsfältet för sådana uppgifter som du inte vill lämna in för bedömning.