Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Ekonomi

Huvudinnehåll

Social trygghet kostar 14 000 euro per finländare

Utgifterna för social trygghet i Finland uppgick till 78,1 miljarder euro år 2021, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Den sociala tryggheten kostade drygt 14 000 euro per finländare.

Reellt var ökningen en knapp procent från föregående år – ökningen bromsades under det andra coronaåret upp av att sysselsättningen återhämtade sig och inflationen ökade.

Överlägset mest av den sociala tryggheten, 42 procent som motsvarar 32,7 miljarder euro, gick åt till att täcka den åldrande befolkningens utgifter, huvudsakligen ålderspensioner men också service.

De här utgifterna var samma som året innan. Utgifterna som gäller den åldrande befolkningen har dock reellt ökat med 138 procent under 2000-talet.

Den sociala tryggheten finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna samt av arbetsgivarna.

Nu vill inte ens hälften av unga högskoleutbildade stadsbor köpa bostad

Bostadsmarknaden är allt svalare för de som spanar efter sin första bostad.

Danske Bank förutspår att priserna sjunker med 5,5 procent i år, i linje med OP:s prognos som säger att de finländska bostäderna tappar 5–7 procent av sitt värde i år.

Sedan år 2021 har andelen unga vuxna med högskoleutbildning som funderar på att köpa bostad sjunkit från 54 procent till 36 procent. Det framkommer i Danske Banks undersökning, där fler än 3 000 personer svarade.

Så många som 48 procent säger nu att de inte vill köpa bostad överhuvudtaget, en andel som har växt från 34 procent sedan år 2021.

Handelsbalansen vände i mars

Värdet på Finlands varuexport steg i mars med nästan tio procent jämfört med samma tid förra året. I mars motsvarade exporten 7,7 miljarder euro, enligt Tullens preliminära statistik.

Samtidigt krympte importen med nästan en tiondel jämfört med förra året.

Hoppet i exporten i kombination med mindre import har lett till att handelsbalansen för mars visar ett överskott på 65 miljoner euro. Senast handelsbalansen var positiv var i november.

Totalt sett var underskottet i handelsbalansen rekordstort förra året.

En oljetanker på havet i solnedgång.

Användningen av utländsk energi ökade med nästan nio miljarder i fjol

Exporten steg också. Anledningen är de högre priserna.

Yellen varnar för stora budgetproblem

USA:s finansminister Janet Yellen varnar kongressen för landets skuldläge.

Hon utfärdade på söndagen en skarp varning, och sa att om kongressen misslyckas med att agera så kan det utlösa en konstitutionell kris som också skulle ifrågasätta den federala regeringens kreditvärdighet.

I en intervju med ABC News säger Yellen att centralbanken har pengar för att betala regeringens utgifter bara fram till slutet av juni om skuldtaket inte höjs.

President Joe Biden har bett kongressen att höja skuldtaket.

För att gå med på en höjning av skuldtaket kräver republikanerna att president Biden går med på stora budgetnedskärningar – något som Biden och demokraterna inte har velat gå med på.

Enligt Yellen finns det inga goda alternativ för USA att undvika en ekonomisk katastrof om kongressen misslyckas med att höja landets lånegräns under de kommande veckorna.

Hon utesluter inte att president Joe Biden agerar på egen hand för att försöka avvärja en kris.

Källor: AP, Reuters

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kuvattuna Varman konttorissa Salmisaaressa. Taustalla länsiväylän silta.

Pensionsexperten Risto Murto är orolig över allt ”skörare” generationer

Psykisk ohälsa har blivit en folksjukdom, enligt Varmas vd.

En rad med kassor i en stormarknad

Har du fått engångsersättning? Nu gäller det att granska lönekvittot extra noga

Inom handeln borde anställda ha fått extra betalt i april.

Christine Lagarde i röd kavaj.

ECB höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

Det blev en mindre höjning än förra gången.

tre närvårdarstuderanden

Vart försvann 100 000 närvårdare? Det hjälper inte att utbilda fler, säger expert

Varje år utbildas fler närvårdare, men de räcker inte till.

OP:s omsättning nästan tredubblades i början av året

OP-gruppens rörelsevinst har ökat avsevärt jämfört med fjolåret.

Finansgruppens vinst steg till 480 miljoner euro under årets första kvartal, jämfört med 174 miljoner euro under motsvarande tidsperiod i fjol. Räntenettot ökade med 84 procent jämfört med förra året.

Det är framförallt OP-gruppens banker som håvat in de största vinsterna under perioden januari–mars i år.

Vinsterna från finansgruppens banktjänster för privatpersoner uppgick i 256 miljoner euro, alltså över 200 miljoner mer än motsvarande period i fjol.

Enligt chefdirektör Timo Ritakallio var kredithanteringsförmågan hos privat- och företagskunderna fortsatt god, trots osäkerheten i omvärlden samt de stigande räntorna.

Läs hela delårsrapporten här.

Eurosedlar och mynt.

Det här händer om vi trycker oändligt med pengar

Länder har testat att göra det förr.

Delvis snötäckt luftbild av dagbrottet i Kevitsa gruva i Sodankylä .

Fler gruvor i Finland kunde bryta kinesisk dominans

EU vill minska beroendet av kineiska metaller.

Franska inflationstal överraskade – började stiga igen

De nya inflationstalen från Frankrike är högre än väntat för april månad. Det harmoniserade EU-indexet pekar på en årsförändring på 6,9 procent. Den allmänna förväntningen var att talet skulle landa på 6,6 procent. Även på månadsnivå steg inflationen, med 0,7 procent.

Chefen för Frankrikes centralbank François Villeroy de Galhau förutspådde tidigare i veckan att inflationen inte längre skulle stiga, vilket den nu alltså har gjort.

Det franska inflationstalet bär betydelse för Europas penningpolitik, och följaktligen marknadsräntan Euribor. Europeiska centralbanken fattar sitt nästa räntebeslut den 5 maj, alltså om en vecka.

Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Finlands Bank: Inflationen kan sjunka tillbaka till under 2 procent nästa år

Sysselsättningen kan hållas hög om problemen går över fort.

Källa: Financial Times

OP: Bostadspriserna fortsätter sjunka och köpkraften minskar

En snabb återhämtning på bostadsmarknaden är inte att vänta, bedömer ekonomer inom OP-gruppen.

Enligt deras bostadsmarknadsöversikt kommer priserna på bostäder i hela landet i genomsnitt sjunka med 5–7 procent i år. I huvudstadsregionen väntas nedgången ligga på 6–8 procent och i övriga landet 4–6 procent.

Bostadspriserna har gått neråt sedan förra sommaren. OP:s ekonomer tror att vi kan vänta oss att priserna börjar stiga igen nästa år, men bara lite.

De snabbt stigande räntorna har enligt OP försämrat folks möjligheter att köpa en bostad, i synnerhet för dem som bor i stora städer.

Årets första kvartal stabilt för Stockmann

Årets tre första månader visar stabila siffror för Stockmannkoncernen. Under kvartalet omsatte koncernen 198,5 miljoner euro, vilket är 2,4 miljoner euro mer än under samma period i fjol.

Det justerade rörelseresultatet gav en förlust på 2,4 miljoner euro. Det är en förbättring jämfört med samma period i fjol, då koncernen gjorde en förlust som var 1,3 miljoner euro större.

I marknadsutsikterna för resten av året förutspår koncernen att detaljhandeln kommer att präglas av en negativ utveckling i konsumenternas förtroende och köpkraft. Risken för potentiella störningar i leveranskedjorna kan inte heller uteslutas.

”Både Lindexdivisionens och Stockmanndivisionens omsättning och lönsamhet förstärktes, trots att det makroekonomiska läget i våra verksamhetsländer fortfarande präglades av utmaningar.” konstaterar vd:n Jari Latvanen i delårsredogörelsen.

Försämrat resultat för Kesko – tror på stabil utveckling i år

Detalj- och partihandelskoncernen Kesko rapporterar om en jämförbar rörelsevinst på 125,9 miljoner euro för årets första tre månader. Resultatet har sjunkit med 17,9 miljoner euro jämfört med samma period i fjol.

Koncernens omsättning ökade med 4,4 procent jämfört med förra året, och landade på 2,8 miljarder euro.

Kesko bedömer i ett pressmeddelande att omsättningen och rörelsevinsten kommer att hållas på en bra nivå år 2023 trots vissa utmaningar. Faktorer som skapar osäkerhet är enligt Kesko inflationen, de stigande räntorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Tallinks resultat på plus under årets första kvartal

Fartygskoncernen Tallinks affärsvinst uppgick till 1,9 miljoner euro under perioden januari–mars 2023.

Under fjolårets första kvartal gjorde koncernen en förlust på 34,6 miljoner euro.

För närvarande är sex av koncernens 15 fartyg uthyrda till olika platser i världen. Nyligen meddelade Tallink dessutom att fartyget Star, som går mellan Helsingfors och Tallinn, hyrs ut till Irland.

Koncernens hyresintäkter ökade till 30,3 miljoner euro under första kvartalet i år mot 2,9 miljoner euro under samma period i fjol.

Omsättningen uppgick till 171,2 miljoner euro under årets första kvartal.

Källa: STT

Konsumentombudsmannen missnöjd med Santander

Konsumentombudsmannen ingriper i kreditbolaget Santander Consumer Finance på grund av för höga kreditkostnader och oklar marknadsföring.

KO påpekar att konsumenter bör få information om kostnader på ett entydigt och tydligt sätt och att bolaget inte kan uppbära avgift för vanlig kundbetjäning.

Santander hade krävt 70 euro per timme och minst 35 euro per utredning då låntagaren hade begärt skriftlig utredning vid lån. Santander gav också motsägelsefulla uppgifter om betalningar.

Konsumentombudsmannen fann också problem bland annat med den avgift som togs för kontoförvaltning och för grundandet av krediten samt med den ränta som tas ut på avgiften för att grunda krediten.

Dessa avgifter är direkt kopplade till kreditförhållandet och ska därför räknas som kreditkostnader, slår KO fast.

Riina Bhatia står i en solig park

Tekniska lösningar räcker inte: “För att lösa klimatkrisen måste vi konsumera mindre”

Forskare: “Evig tillväxt är mer ideologi än empiri”.

Finnair på plus igen men ”vägen tillbaka är lång”

Finnair gjorde en liten vinst under årets första kvartal, trots att det första kvartalet på grund av säsongsvariationen brukar vara förlustbringande.

Flygbolaget gick 0,9 miljoner euro på plus i januari–mars. Samma period förra året gav en förlust på 132,9 miljoner euro.

Omsättningen ökade med 74 procent jämfört med fjolåret, till 694,7 miljoner euro.

Vd:n Topi Manner säger i ett pressmeddelande att resultatet visar att efterfrågan på flyg är stor. Finnairs väg tillbaka efter coronakrisen är ändå lång, och den operativa miljön utmanande med höga bränslepriser, inflation och höga räntor, samtidigt som det ryska luftrummet är stängt till följd av anfallskriget i Ukraina.

Källor: Finnairs pressmeddelande, STT

Sociala medier-jätten Metas resultat överskred förväntningarna

Meta gjorde ett bättre resultat än väntat under årets första kvartal.

Facebooks, Instagrams och Whatsapps moderbolag gjorde en vinst på 5,7 miljarder dollar under perioden januari-mars. Det här är 24 procent lägre än ifjol, men ändå bättre än väntat.

En orsak är att Meta meddelade om massiva uppsägningar i mars. Över 10 000 jobb försvinner de närmaste månaderna.

Metas omsättning var 28,6 miljarder dollar under det första kvartalet, en liten ökning jämfört med fjolåret.

I sin resultatrapport uppger Meta också att Facebooks användarantal har ökat till knappt tre miljarder per månad. Det här är två procent mer än ifjol.

Efter att resultatet offentliggjordes har värdet på Metas aktie stigit med nästan tio procent.

Källor: AFP, STT, Reuters

Nordea gjorde ett bättre resultat än väntat

Bankkoncernen Nordeas rörelsevinst och räntenetto ökade båda med över en tredjedel under årets första kvartal, jämfört med i fjol.

Rörelsevinsten landade på 1,48 miljarder euro, trots att både den norska och den svenska kronan försvagades.

Räntenettot, alltså skillnaden i räntekostnader och ränteintäkter, steg till 1,77 miljarder för Nordens största långivare. Främst tack vare det här ökade Nordeas intäkter också med 19 procent.

Resultatet är bättre än vad analytikerna hade väntat sig.

”Trots att den ekonomiska aktiviteten mattats av har våra lånevolymer utvecklats i en positiv riktning” säger koncernchefen Frank Vang-Jensen.

Källor: Nordeas pressmeddelande, Reuters

Kone förbättrade sitt resultat under årets första kvartal

Hisstillverkaren Kones omsättning under årets första kvartal var 2 556,6 miljoner euro. Det var en ökning med 4,7 procent jämfört med fjolårets första kvartal.

Den korrigerade rörelsevinsten var 242 miljoner euro, en ökning med 23,1 procent.

Kones vd Henrik Ehrnrooth konstaterar i ett pressmeddelande att året börjat fint med stigande lönsamhet.

”Med tanke på marknadssituationen var orderutvecklingen stadig på grund av den starka efterfrågan inom vår moderniseringsverksamhet”, säger Ehrnrooth i pressmeddelandet.

Stora Enso-fabrik.

Stora Ensos resultat rasade: “Stor besvikelse”

UPM lyckades däremot förbättra sitt resultat.

Sågspån rinner ner på sågspånshög under sågmaskin.

Etla: Lokala avtal sänkte inte lönerna i skogsindustrin

”Oron över lokala avtal är överdriven.”

Trafikstockning

Finland missar helt sina klimatmål för trafikutsläpp om utvecklingen fortsätter som nu – elbilarnas antal ökar alldeles för långsamt

Om sju år ska vägtrafiken släppa ut hälften så mycket som i dag – omöjligt säger bilbranschen. Svenska Yle har granskat hur det går med statens utsläppsmål för trafiken och det ser inte bra ut.

Nordnets ekonomiska expert Martin Paasi står lutad mot en gul vägg.

Ekonomen Martin Paasi beskriver Fortums belöningshärva: ”Girighet och arrogans”

Vd föreslogs få bonus trots Fortums krisfinansiering.

Nokias delårsresultat uppfyllde inte förväntningarna

Under årets första kvartal ökade telekommunikationsbolagets omsättning med 10 procent till närmare 5,9 miljarder euro.

Däremot sjönk den jämförbara rörelsevinsten med 18 procent jämfört med förra året, till 479 miljoner euro.

Enligt vd Pekka Lundmark justerar Nokia inte helhetsutsikterna för 2023, men han tror att de två sista kvartalen kommer att stå för en betydande del av helhetsresultatet.

Lundmark säger att behovet av 5G- och fiberteknologi kvarstår och att det nu handlar om tidpunkten när kunderna väljer att investera.

Rättelse 20.4.2023 9:02: Ursprungligen stod det att omsättningen var över 5,9 miljarder euro, rätt är närmare 5,9 miljarder euro.