Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan: Tusen tack för din insats!

Vi som jobbat med Svenska Yles öppna granskning Fixa högskolan tackar för två roliga, intensiva veckor tillsammans med dig. Studerande och högskolepersonal som tipsat, diskuterat och dessutom haft mod att säga sin åsikt har varit grundstenen i Fixa högskolan, skriver projektledare Eva-Maria Koskinen.

Videon är inte längre tillgänglig

Fixa högskolan i Obs debatt

På vems ansvar är det att få de studerande vid universiteten att öka på studietakten? Är studerande lata eller är universiteten dåliga på att organisera sin undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Läs hela diskussionen på Twitter här.

Radar: För låg profil på finlandssvenska utbildningar?

Fixa högskolans fjärde slutsats är att det är svårt att upprätthålla ett brett högskolefält på svenska och samtidigt tävla med finska topputbildningar. Radar intervjuar tidigare ministern Gustav Björkstrand om hur Sfp med regionalpolitiska motiv lyckades göra Vasa till en svenskspråkig universitetsstad. Läs intervjun och lyssna på Radar där även Maria Björnberg-Enckell och Alice Lillas diskuterar kvalitet vs brett högskolefält.

Tvåspråkighet?

Sparkrav drabbar humaniora

Risk för urvattnade kulturvetenskaper vid ÅA

Professor i litteraturvetenskap Claes Ahlund är orolig för litteraturvetarnas specialkompetens då ÅA sparar. Han säger att gemensamma grundkurser inte fungerar för humanister. Studerande utbildar sig i urvattnad kulturvetenskap och efter det ska de försöka klistra på en specialisering.

Inomhusluft

Lärarutbildningen vid Åbo Akademi

Antagning på svenska

Analys: Lättare på svenska?

En vanlig fördom om svenskspråkiga utbildningar är att det är lättare att komma in på dem. Fixa högskolans granskning visar ändå att så inte är fallet – åtminstone inte alltid, skriver reporter Peter Sjöholm.

Yrkeshögskolan Novia

Studiemotivation

Hankeiter talar ut om sin motivation

Hankenstuderande är motiverade även om vitsorden inte är i samma klass som på Aalto-universitetet. De pekar på att det är lättare att få en studieplats på Hanken och att Aaltostuderande är färdigt drillade i finska toppgymnasier.

Hur bra är pedagogiken?

Retorikexpert: Tre råd till föreläsare

Föreläsare på högskolor är oftast väldigt bra på sina ämnen men kanske inte så pedagogisk skickliga. Det krävs väldigt mycket av en god forskare som dessutom ska lyckas vara en bra lärare. Retorikexperten Mika Hietanen ger tre råd till föreläsare.

Studietakten

HU:s rektor vill ge halarmärke till snabba studerande

En studerande kan slappna av och få fullt studiestöd efter 45 studiepoäng medan gränsen för universitetens finansiering går vid 55 poäng. Var sjunde studerande ligger mellan gränserna. Universiteten har inte organiserat undervisningen väl nog, anser ex-ministern som klubbade igenom beslutet. Universiteten försöker med allt från bättre läsordningar till halarmärken.

Videon är inte längre tillgänglig

Rektor medger orättvisa studiepoäng

Studiepoängssystemet är rena rama vilda västern. Det tycker många studerande som hört av sig till Svenska Yles öppna högskolegranskning. Tio studiepoäng kan innebära allt från en enkel boktentamen till tio veckotimmar intensivstudier i ett helt läsår. Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen medger problemet.

Videon är inte längre tillgänglig

Tio studiepoäng blev systemfel

För att få fullt studiestöd räcker det med att en studerande får 45 studiepoäng, medan hans eller hennes högskola skulle behöva tio poäng mer för att nå upp till den statliga finansieringens gräns. Det här lämnar universitetslärare utan både morötter och piskor.

Studieräknaren

Malin Ekholm: Ska vi utbilda drömmare eller arbetare?

Välj med hjärtat! Följ dina drömmar! Tänk inte så mycket, utan gör vad som känns rätt! Visst. Ok. Det är ju bra att följa sitt hjärta, men sen då? När du sitter där med ditt studielån och ditt snuttjobb som gör att du inte beviljas bostadslån och med ett arbete som inte motsvarar din utbildning – var det sist och slutligen så smart att välja med hjärtat?

Nyligen publicerat - Fixa högskolan