Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Fixa högskolan

Huvudinnehåll

Arkivering av innehåll från 2013:

Svenska Yle vill öppna diskussionen om de finlandssvenska högskolorna och fråga er som vet. Vart har sparkrav och effektivering lett i er vardag? Går de finlandssvenska skolornas problem igen i högskolorna?

Gustav Björkstrand sitter i kontorsmiljö och tittar avslappnat in i kameran.

Topp eller bredd i finlandssvenska högskolor?

I dag kallas Vasa för en studiestad. Men så har det inte alltid varit. Hur gick det till när Österbotten fick sina svenskspråkiga universitetsutbildningar?

Ingemo Lindroos

Fixa högskolan i Obs debatt!

På vems ansvar är det att få de studerande vid universiteten att öka på studietakten? Är de studerande lata eller är universiteten dåliga på att organisera sin undervisning på ett ändamålsenligt sätt? Delta på twitter #yleobs

Öppna granskningen Fixa högskolans logo

Här är den öppna granskningens slutsatser

Fixa högskolan har arbetat för högtryck under två intensiva veckor – tillsammans med publiken. Utgående från de hundratals tipsen och kommentarerna har redaktionen kokat ned fem slutsatser. Inslag: Eva-Maria Koskinen knyter ihop granskningen!

prefekten på PF Ria Heilä-Ylikallio

Gränsen för osthyvelsmetoden på PF är nådd

På Pedagogiska fakulteten har anslagen minskat med fem procent varje år sedan 2010. Osthyveln har använts varje år och valfriheten för studerande har minskat. Nu går det inte längre att bara hyvla.

En man står på en gårdsplan, grönt gräs, fixa-logo

Dyrt språkprov krävs för att bevisa kunskaper i finska

Universitetsstudier på finska räcker inte för att ge utmärkta kunskaper i finska. Det fick Jon Lindström erfara. Istället måste han nu göra ett språkprov vid Utbildningsstyrelsen som kostar 220 euro.

Fixa högskolan: Tusen tack för din insats!

Vi som jobbat med Svenska Yles öppna granskning Fixa högskolan tackar för två roliga, intensiva veckor tillsammans med dig. Studerande och högskolepersonal som tipsat, diskuterat och dessutom haft mod att säga sin åsikt har varit grundstenen i Fixa högskolan, skriver projektledare Eva-Maria Koskinen.

Holger Weiss

En halv lärare till ska underlätta stressen vid ÅA:s litteraturvetenskap

Från och med nästa år får den nu hårt pressade litteraturvetenskapen vid Åbo akademi en halv lärare till. Akademin har godkänt fakultetsrådets beslut i dag. Humanistiska fakultetens prefekt Holger Weiss håller ändå fast vid att läskurser är bra.

Professor Kaj Sjöholm och lektor Lars Burman på lärarutbildningen vi d Åbo Akademi.

Ämneslärarstuderande på PF nöjdare än på finska utbildningar

Ämneslärarstuderande på Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi är nöjdare med sin utbildning än studerande på motsvarande finskspråkiga utbildningar.

Linda Niemi

Ämneslärare: Studierna för fokuserade på teori

Linda Niemi vill att ämneslärarutbildningen vid Åbo Akademi ska ge mer utrymme för diskussioner om konkreta situationer i klassrummet.

Claes Ahlund är professor i litteraturvetenskap vid Åbo akademi

Risk för urvattnade kulturvetenskaper vid ÅA

Professor i litteraturvetenskap Claes Ahlund är orolig för litteraturvetarnas specialkompetens då ÅA sparar. Han säger att gemensamma grundkurser inte fungerar för humanister. Studerande utbildar sig i urvattnad kulturvetenskap och efter det ska de försöka klistra på en specialisering.

Fixa den akademiska friheten

Fixa högskolan-projektet har grävt fram en hel del att diskutera om den finlandssvenska högskoleutbildningen. Vissa frågor är samma som på finskt håll, till exempel studietakten. Den frågan förenar många viljor och drömmar.

ÅA:s humanister kämpar under hård sparpress

Litteraturvetarnas undervisning skärs ner, självstudierna ökar och grundkurser slås ihop så att exempelvis musikvetare läst kartografi. Studerande berättar för Fixa högskolan om hur Åbo Akademis sparprogram har slagit till mot humanistiska fakulteten.

Hon får andnöd i Academill

Maria Mannfolk blev sjuk av inomhusluften på Academill i Vasa. Efter ett år av renoveringar är det fortfarande oklart om hon kan fortsätta studera till speciallärare.

Sjöfartsstuderande Eriks Skrifvars i Åbo

För mycket undervisning går på engelska vid sjöfartsutbildningen i Åbo

Många kurser vid Yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning i Åbo går på engelska trots att utbildningen är svenskspråkig. Det är speciellt i de allmänna ämnena som engelskan vållar problem.

Johanna Myllymäki och Johanna Simonen studerar vid ÅA:s pedagogiska fakultet

Enklare väg till katedern på svenska

På finska klarar var tionde förstahandssökande klasslärarutbildningens hårda antagning. På svenska kommer var fjärde in. Där är den största utmaningen en muntlig intervju.

Analys: Lättare på svenska?

Fixa högskolans granskning visar ändå att så inte är fallet.

Michaela Wilkman och Johan Sanmark

Inte lättare att bli läkare på svenska

Fixa högskolan har sammanställt statistik.

Juridikstuderande tvingas gissa sig till svenska lagtermer

Bara en bråkdel av den finländska kurslitteraturen i juridik finns på svenska. Ofta hinner studerande inte söka upp de rätta svenska lagtermerna inför en tentamen. En del jurister vill därför inte använda svenska senare i yrkeslivet, berättar studerande för Fixa högskolan.

Problem fylla platser på Novia i Raseborg

Rektor för yrkeshögskolan Novia Örjan Andersson ser fallet Vilhelmina Hellsberg som problematiskt men säger samtidigt att yrkeshögskolan Novia vill erbjuda många valmöjligheter och ett så brett utbildningsutbud på svenska som möjligt.

Vilhelmina Hellsberg står utanför Novia i Raseborg

Vilhelmina är ensam i sin årskurs och saknar lärare

Vilhelmina Hellsberg ville jobba med växter och började utbilda sig till hortonom i trädgårdsnäring vid Novia i Raseborg. I dag har hennes lärare och alla kurskamrater slutat och Vilhelminas utbildning är ett lapptäcke av andra inriktningar och egenstudier. För få studerande är ett känt problem vid Novia i Raseborg.

Kommentera lärarutbildningen vid ÅA

Bristfällig undervisning, jätteviktig eller på fel plats? Vad tycker du om lärarutbildningen vid pedagogiska fakulteten i Vasa? Fixa högskolan är på plats där måndag 2.12.

Novia lovar utreda datastrul – men den knaggliga svenskan hänger kvar

Studerandenas missnöje med webbtjänsten för kursanmälningar och utvärdering kommer som en överraskning för systemets huvudanvändare vid yrkeshögskolan Novia. Efter att Fixa högskolan fört kritiken på tal ska högskolan utreda strulet.

Trög webbtjänst irriterar studerande vid Novia – se video

Föråldrat, ologiskt och krångligt. Så beskriver studerande vid yrkeshögskolan Novia den webbtjänst där de bland annat ska anmäla sig till kurser och utvärdera undervisningen. Slöseri med dyrbar tid, tycker studerandekårens ordförande Daniel Nenonen om systemet som används i de flesta yrkeshögskolorna.

Rasmus Savander

9 000 euro mindre för ÅA-ekonom

Finns skillnader mellan ekonomutbildningarna.

Hankeiter talar ut om sin motivation

Hankenstuderande är motiverade även om vitsorden inte är i samma klass som på Aalto-universitetet. De pekar på att det är lättare att få en studieplats på Hanken och att Aaltostuderande är färdigt drillade i finska toppgymnasier.

Även på ÅA vaknar studerande sent

Det sker inte bara på Hanken i Helsingfors. Även på Åbo Akademi finns det tecken på att studerande är slöare de första åren än finskspråkiga studerande på motsvarande linje.

Hankeiter mindre motiverade än sina finska kollegor

Enligt föreläsare är Helsingfors-hankeiter i genomsnitt mindre motiverade än studerande på Aalto-universitetet. Skillnaden är störst under de första studieåren.

HU:s rektor vill ge halarmärke till snabba studerande

En studerande kan slappna av och få fullt studiestöd efter 45 studiepoäng medan gränsen för universitetens finansiering går vid 55 poäng. Var sjunde studerande ligger mellan gränserna. Universiteten har inte organiserat undervisningen väl nog, anser ex-ministern som klubbade igenom beslutet. Universiteten försöker med allt från bättre läsordningar till halarmärken.

Mika Hietanen universitetslektor

Retorikexpert: Tre råd till föreläsare

Föreläsare på högskolor är oftast väldigt bra på sina ämnen men kanske inte så pedagogisk skickliga. Det krävs väldigt mycket av en god forskare som dessutom ska lyckas vara en bra lärare. Retorikexperten Mika Hietanen ger tre råd till föreläsare.

Studerande: Inspirera oss - läs inte av powerpoints

Fixa högskolan har fått flera tips som gäller föreläsarnas pedagogiska kunskaper. Studerande Jasmine Nedergård undrar vilka krav som egentligen ställs på föreläsarna. Vår rundringning visar att det finns krav men att de ofta är både diffusa och svaga, speciellt vid universiteten.

Tio studiepoäng blev systemfel

För att få fullt studiestöd räcker det med att en studerande får 45 studiepoäng, medan hans eller hennes högskola skulle behöva tio poäng mer för att nå upp till den statliga finansieringens gräns. Det här lämnar universitetslärare utan både morötter och piskor.

Rektor medger orättvisa studiepoäng

Studiepoängssystemet är rena rama vilda västern. Det tycker många studerande som hört av sig till Svenska Yles öppna högskolegranskning. Tio studiepoäng kan innebära allt från en enkel boktentamen till tio veckotimmar intensivstudier i ett helt läsår. Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen medger problemet.

Årets ÅA-föreläsare: Våga kräva mer av studerandena – se video

Höj kravnivån – då tänds den motiverande glöden som varje studerande behöver. Det är Jonas Lagerströms motto för högskoleundervisningen. Studerandena valde honom i höstas till årets föreläsare vid Åbo Akademi.

Malin Ekholm: Ska vi utbilda drömmare eller arbetare?

Välj med hjärtat! Följ dina drömmar! Tänk inte så mycket, utan gör vad som känns rätt! Visst. Ok. Det är ju bra att följa sitt hjärta, men sen då? När du sitter där med ditt studielån och ditt snuttjobb som gör att du inte beviljas bostadslån och med ett arbete som inte motsvarar din utbildning – var det sist och slutligen så smart att välja med hjärtat?

Ingen vill bli plastingenjör trots att det finns gott om jobb

Arcadas linje för process- och materialteknik är den utbildning som lockar minst i de svenskspråkiga högskolorna. För att höja på utbildningens image har linjens ledning nu vidtagit åtgärder. Ordet plast har strukits ur beskrivningen och istället koncentrerar man sig på produktutveckling och design.

Arkivbild från Novias bildbank: Campus Vasa, Wolffskavägen

Vårdstuderande på Novia snabbast i Svenskfinland

Yrkeshögskolan Novias vårdprogram i Vasa är bäst i Svenskfinland på att hålla studietakten. Hemligheten ligger i hur studierna är uppbyggda. Läs också: Ingen vill bli plastingenjör trots att det finns gott om jobb

Bara var tredje studerande klarar studietakten

Studerande önskar tydligare studieplaner.

Räkna och jämför: Hur bra tjänar du på din utbildning?

Jämför löneutsikter, arbetslöshet och studietakt.

Ett frågetecken i en pratbubbla

Frågor och svar om Fixa högskolan

Varför vill ni ha namn och kontaktuppgifter? Hur stor är chansen att ni rapporterar om just mitt tips? Har jag källskydd? Hur göra med mycket känsliga tips?

Eva-Maria Koskinen

Varför granska den finlandssvenska högskolan?

Vart har sparkrav och effektivering lett i er vardag?

Tipsa oss – vad i din högskola borde vi granska?

Vi behöver din hjälp. Vad tycker du vi borde granska?

Johan Gullmets, Eva-Maria Koskinen, Kia Svaetichin, Petri Kola, Alexander Uggla och Peter Sjöholm är journalisterna bakom Svenska Yles öppna granskning "Fixa högskolan"

Det är vi som jobbar med den öppna granskningen

En kort presentation av redaktionen bakom projektet.