Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Fixa skärgården

Huvudinnehåll

År 2014: Svenska Yle har granskat miljö och förutsättningar för att vistas och bo i skärgården. Vi har utgått från publikens tips, granskat och rapporterat. 

Ville Niinistö

Miljöministern tror på snabbare utsläppsminskningar

Yles granskande projekt #FixaSkärgården avslutades i veckan. De senaste siffrorna visar att Finland har minskat fosfor- och kväveutsläppen med bara en tredjedel av det som är målet för 2016. Miljöministern tror på snabbare utsläppsminskningar i samband med ny miljöskyddsreform.

Maria Nylund är nyhetschef på Svenska Yle i Åboland

Ödmjukt tack till alla er som hjälpt oss granska skärgården!

Det har varit otroligt inspirerande för oss att få ge oss i kast med problem och frågor som just du tycker att borde granskas. Responsen från er lyssnare, tittare och läsare har varit enorm. Tusen tack för den, skriver #FixaSkärgårdens Maria Nylund.

Collage med bilder från #fixaskärgården

Här är #FixaSkärgårdens fem slutsatser

Svenska Yle har granskat miljö och förutsättningar för att vistas och bo i skärgården. Vi har utgått från publikens tips, granskat och rapporterat. Här är våra slutsatser.

sopkärl

Åbonejdens avfallsservice svarar på lyssnarnas frågor

Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården pågår just nu och många av de tips och frågor som skickats in har berört avfallshanteringen. Yle Åboland träffade Cati Huhta från Åbonejdens avfallsservice som svarade på lyssnarnas frågor.

båtar vid Störören i Sibbo

Inga nya båtplatser i framtidens Östersundom

Naturskyddsområden hindrar byggandet av nya småbåtshamnar i Helsinfors del av Östersundom, som i framtiden väntas ha 60-70 000 invånare. Generalplanen för den nya "trädgårdsartade småhusstaden" utformas som bäst gemensamt av Helsingfors, Vanda och Sibbo. Däremot ser man stort potential för ett rekreationsområde i Granö i Sibbo.

Kalkstrand i Sibbo

Brist på bil- och båtplatser vid allmänna bryggor

Bilar finns parkerade överallt i Gumbostrand och i Kalkstrand i Sibbo under sommaren och på veckosluten. Skärgårdsbor befarar att det bara blir värre i framtiden.

Båtar i Björköby hamn. En karta med närmaste bankautomat i hörnet av bilden.

Halvtimmes bilresa till närmaste bankomat

Det gäller att ladda upp med kontanter innan man beger sig ut i världsnaturarvet i Kvarken. Det vet de som bor och arbetar i skärgården, men det kommer lätt som en chock för en gästande turist. I artikeln kan du se en karta över hur bankautomaterna är placerade runtom i landet.

Anna-Pia Svarvar och Sara Jansson

Dålig service skrämmer bort båtfolket

Var ska man duscha och gå på toa, varför är det stenar i farleden och finns det ens någon hamn där gästbåtar får ta i land? Det frågar sig båtägarna Anna-Pia Svarvar och Sara Jansson som anser att det brister i servicen i den österbottniska skärgården. Enligt dem leder det till att båtfolket i stället drar till Sverige.

Algläget mellan Birsskär och Konungskär, rakt söder om Korpoström.

Svensk professor vill fixa Östersjön på bara tio år

Syresättning av havsbottnen kan rädda Östersjön från övergödning på tio år. - För riskabelt och dyrt, säger andra forskare.

Stor familj sitter på trappan till ett hus

Högstadiet i Nagu viktigt för inflyttningen

- Ett fungerande skolnät vägde tungt när vi valde att flytta hit. Det säger föräldrar som nu hoppas att också deras barn ska få gå i högstadiet i Nagu.

Förbindelsefartyget Nordick duck sommaren 2014

NTM-centralen håller fast vid kritiserade upphandlingar

Nya EU-direktiv lättar på kravet att upphandla.

Fötter i grumligt vatten.

Skärgården – för människor eller myndigheter?

I tips efter tips i Fixa skärgården-granskningen återkommer det: missnöjet med myndigheternas arbete i skärgården. Men vårt myndighetsförakt är inte speciellt konsekvent skriver Markus Haakana i sin kolumn. Vi ogillar dem då det passar oss. Däremellan kan de komma riktigt väl till pass.

Turkosa alger i strandkanten

Kampen mot övergödningen går långsamt i Finland

Vi är på rätt väg. Samtidigt visar de senaste siffrorna att Finland bara har lyckats minska fosfor- och kväveutsläppen med en tredjedel av det som är målet fram till 2016.

Alger har gjort vattnet till en tjock grönblå sörja på södra sidan utanför Rosala

Mycket alger i de sydvästra havsområdena

Det finns nu rikligt med blågrönalger i havet. Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra delen av Östersjöns huvudbassäng. Vi har besökt Utö utanför Pargas där det finns ytterst rikligt med alger just nu - se videoklipp!

Utö sommaren 2014.

"Skärgårdskulturen måste definieras tydligare"

Hur ska skärgårdskultur definieras och vem finns skärgården till för. Det här frågar man sig på Utö, där man kräver mera rättigheter och möjligheter att få idka näring så som jakt och fiske.

Färja i skärgården.

"Alla känner alla" ger sämre arbetsvillkor för skärgårdsanställda

- Jag frågade efter kontraktet många gånger och de sade att det är på gång, men det blev aldrig av. Jag tror inte att det var med flit, det är bara så det kan gå till i skärgården, berättar Philip som sommarjobbade som båtförare.

Koltrafikverkets hamn i Ingå

Ingå hamn ägs av två personer

Ingå hamn är den enda privatägda allmänna, kommersiella hamnen i Finland. Idag är den privatare än någonsin. Sedan i juni har Inkoo Shipping en enda ägare.

Bergöfärjans fergfäste i Malax

Jakt kan bli förbjuden på nya naturskyddsområden - skärgårdsbor känner sig lurade

Under de närmaste åren kommer staten att freda ny mark i den österbottniska skärgården. Här kan det bli förbjudet att jaga och på vissa håll kan fisket begränsas. Forstyrelsen säger ändå att jakt på både mårdhund och mink är nödvändigt.

Kakolabackens reningsverk

Avloppsvattnet har blivit renare i Åboregionen

Fosforutsläppen har minskat med hälften.

Avfallstunnor vid sopinsamlingsplats

Kritiserat sopsystem får tummen upp i Kimitoön

I höst förändras sophanteringen i Pargas skärgård. Det nya sopsystemet har fått mycket kritik men i Kimitoön, där man redan infört motsvarande system, fungerar allt bra.

Alger i en vik

"Havet håller inte på att dö - men vi måste fortsätta att kämpa"

Marinbiologen Johanna Mattila pekar på tre direkta orsaker till att algblommningen fullkomligen har exploderat i Skärgårdshavet. Nu vill hon se en fortsatt gemensam kamp för havet.

För svårt tömma septiktankar i Ekenäs skärgård?

Fritidsbåtfarare efterlyser flytande pumpstationer där båtfolket kunde tömma båtens septiktank på toalettavfallet. Om det finns för få möjligheter till det här, är det illa för miljön, tror fritidsbåtfararen Anu Kari från Karis.

Lovisa å

Lovisa å muddras - bra eller dåligt?

De flesta ortsbor är positivt inställda till att Lovisa å muddras, men en del oroar sig för hur muddringen påverkar vattenkvaliteten i Lovisaviken.

Mikaela Nylander säger att det varit svårt att driva skärgårdsfrågor under den här riksdagsperioden.

Nylander: Jättestora problem med skärgårdspolitiken

Varit svårt att försvara skärgårdens intressen.

Sopinsamlingsbåt blir avlastad

Ingen avfallsbåt i Västnyland

Skärgårdsbor vill att Västnyland tar exempel av östra Nyland vad gäller avfallshanteringen i skärgården. Där finns nämligen en båt som kommer efter problemavfall, i vissa fall ända från holmen. En sådan båt är kanske på kommande, säger avfallsbolaget Rosk’n roll.

Pellingefärjan anländer

"Det är då vi har en känsla av att man inte kommer ihåg oss"

Skärgårdsbor i Borgå upplever att politiker och tjänstemän nog tycker att det är bra att de erbjuder sommargäster service, men då de själva vill ha service vintertid så är de bara till besvär.

Motorbåt i hmn

Raseborg går miste om skärgårdspengar

Skärgårdstillägget till kommuner med skärgårdsdel försvinner från och med nästa år. Det handlar om pengar som kommunen har fått - helt enkelt på den grunden att man har skärgård. För Raseborgs del är det frågan om cirka 900 000 euro per år.

Fiskenät på tork utanför bod

Sikfångsten i Österbotten har minskat drastiskt

Fiskare i Österbotten är oroliga över fiskbeståndet i regionen då sälarna äter upp siken och skarvarna äter upp abborren. Speciellt sikfångsten har minskat drastiskt under de senaste åren.

Skärgården förlorar miljoner när staten omfördelar pengar

Skärgårdstillägg kommer att försvinna.

Cyklister längs med Skärgårdsvägen.

Cykelvägar vid Skärgårdsvägen prioriteras inte

Skärgårdsvägen är smal och gropig och folk kör bil i hög hastighet för att hinna till färjorna. Ändå försöker Pargas locka allt fler cykelturister till vägen som saknar cykelväg.

Vikarebryggan

Service dras in i skärgården

I skärgården dras allt mer service in. I Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården har vi fått flera tips om indragningen av postkontor, bankkontor, båtturer, busslinjer, bryggor, hälsovård och förtursskyltar.

Gammalt fönster på övergivet hus.

Då släktgården står och förfaller

Släktens gamla hus på landet står tomt. Men ingen i släkten är beredd att sälja det och att hyra ut känns alldeles för krångligt. Samtidigt finns det de som kunde tänka sig att bo där. Vad göra?

Tommy Lindström i Borgå Fiskhus

Kräftorna är här

Kräftsäsongen har börjat och det ser lovande ut. Det finns kräftor att få, berättar Tommy Lindström i Borgå fiskhus.

Avloppstömning i Helsingfors hamn.

Pumpa avfallsvatten i hamnen är pop

I dagsläget är det lagligt för kryssningsfartyg att pumpa ut sitt avfallsvatten direkt i havet. Det tar slut 2016, då ett förbud som alla östersjöländer förbundit sig till träder i kraft. I Helsingfors har man redan sett en ökning i mängden avfallsvatten som pumpas i hamnen.

Journalist Sune Bergström sitter i studion.

Sune Bergström: Därför slutade jag simma

Som liten bodde Sune Bergström praktiskt taget i vattnet. Nu har han slutat simma.

Skärgårdshemman

Sökes: Hus att hyra i skärgården

Det behövs fler hus att hyra i skärgården. Annars sätter bostadsbristen käppar i hjulet för inflyttning till skärgården. Bengt Backman som bor i Houtskär och sitter med i Åbolands Skärgårdsstiftelse bekräftar att det finns ett behov.

Blågröna alger vid Littois träsk

Algproblemen: "Stanken vid sjön är outhärdlig"

Under den senaste helgens härliga sommardagar valde Timo Stolt att stanna inne med fönstren stängda, trots att hans hus ligger naturskönt vid sjön Littois träsk i S:t Karins. Se även bilder.

Algläget mellan Birsskär och Konungskär, rakt söder om Korpoström.

Havet blev ärtsoppa - se bilder på algläget

Algblommningen har exploderat i Skärgårdshavet.

Fixa skärgården.

Algläget ställer till det för simskolorna i regionen

Det grötiga vattnet vid badstränderna försvårar genomförandet av simskolor. I Rosala inleddes Folkhälsans simskola i dag, måndag, på torra land.

Markku Helve

Ät mera fisk för ett friskare hav

Ät mera fisk och kasta inte ens en droppe tvättmedel i havet. Det är marinbiolog Markku Helves tips till dem som vill göra något för att rädda Östersjön. Mängden blågröna alger i Helsingforsvattnet är ungefär lika stor som tidigare somrar.

Nedskräpning vid Tirmo sopstation

”Kroniskt fenomen med skräp på Tirmo sopstation”

En måndag morgon på Tirmo sopstation hittas bredvid sopkärlen bland annat dammsugare, en solstol, vattenkanistrar och ämbar. En del småskräp finns också på marken.

Död havsbotten i Östersjön

Syrefattig havsbotten i Lovisa och Borgå

I Hästholmsfjärden och i Hudöfjärden utanför Lovisa har syrehalterna varit låga redan i flera år. Under de senaste åren har låga syrehalterna också syns i mätningar utanför Pernå i vattnen kring Påssalö och i Emsalösundet i Borgå.

Fötter i grumligt vatten.

Folket trotsar de blågröna algerna

En koll på badstranden i Munksnäs i Helsingfors ger vid handen att helsingforsarna inte är rädda för blågröna alger, och i fall de skulle störa så vet folk vad man bör göra för att inte drabbas av sjukdomar.

Skräp på stranden

Avfallspunkten i Gumbostrand ofta överfull

Avfallspunkten i Gumbostrand i Sibbo är ofta överfull. Måsar river i påsarna och sprider ut avfallet i närmiljön.

Staket och strandväxtlighet vid havet.

Bo i skärgården - men helst bara på fritiden

Att få bosätta sig året om i skärgården är svårt. Så upplevs saken åtminstone bland många beslutsfattare i kommunerna. Orsaken är de statliga miljömyndigheterna, som ofta har en annan syn än kommunerna på byggande i skärgården.

Blåstång.

Blåstångens sista kamp

Många gläds över att blåstången ökat vid stugstränderna de senaste åren - det betyder ju rent vatten. Det gör det vanligtvis, men att dra sig upp till grunda strandvatten är i själva verket blåstångens kamp för att överleva.

Alger förbrukar syre vid bottnen då de vissnar och bryts ner på bottnen.

Döda havsbottnen två gånger så stor som Danmark – kolla läget nära dig

Kolla hur syrehalten har förändrats vid kusten.

Friskt sjögräs på havsbottnen

Syret sjunker också i hittills friska Bottniska viken

Bottniska viken är det friskaste havet vid Finlands kust men under 2000-talet har syrehalterna vid bottnen börjat sjunka. Än så länge är förändringarna ändå så små att de inte påverkar fiskar och bottendjur.

Österholms på sommarstugan vid Fäbodaviken.

Hopp om bättre vatten i Fäbodaviken

Fäbodaviken i Jakobstad har varit ett ämne för diskussion ända sen 90-talet. Föroreningar från farmerna i Vallan och rikliga måskolonier har tidvis gjort vattenkvaliteten dålig.

Hand fotograferar skräp i skärgården med en mobiltelefon

Skicka in ett bildtips

Har du stött på något som inte är som det ska i skärgården? Skicka i så fall in en bild på det här till Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården!

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida