Hoppa till huvudinnehåll

I Schweiz får du ta hem ditt tjänstevapen och i Eritrea kan du tjänstgöra i tiotals år - här är sju länder med en annorlunda värnplikt än Finland och några beväringar som tjänstgjort i dem

Beväringarna Erling, Rahel, Youngho och Ran berättar.

Vi har bekantat oss med värnplikten i Norge, Ryssland, Schweiz, Israel, Eritrea, Sydkorea och Nordkorea. Beväringarna Erling, Rahel, Youngho och Ran berättar hur deras tjänstgöringstid såg ut.

Valmöjligheterna är färre för svenskspråkiga - en finlandssvensk värnpliktig hamnar med största sannolikhet i Dragsvik

Cirka 90 procent av militärtjänstgörarna hamnar i Dragsvik.

Ungefär 90 procent av de svenskspråkiga som väljer militärtjänst tjänstgör i Dragsvik. Premiärlöjtnant Tom Sundell säger till Svenska Yle att valmöjligheterna för de svenskspråkiga är färre än för de finskspråkiga. - I princip kan man säga på det sättet. Vi tar i beaktande allas åsikter, men besluten görs utgående från våra behov, säger han. De svenskspråkiga civiltjänstgörarna har färre utbildningsinriktningar än de finskspråkiga kollegerna.

Essä: Jag tycker inte om tanken att försvaret av nationen är något jag kan lämna i händer på någon annan

För Marcus Prest är landsförsvar en ansvarsfråga.

"Jag tycker heller inte om tanken att försvaret av nationen är något jag kan lämna i händerna på någon annan, inte så länge jag själv kan bidra", skriver Marcus Prest i sin essä om att tillhöra ett frivilligförband, om försvaret som ansvar och inte romantisk tradition. Och om det motbjudande i våldet.

Många finländska börschefer har fått ledarskapsutbildning under värnplikten: "Vid Reservofficersskolan väljer vi ut personer med ledaregenskaper"

"Ledarskapet är likadant i det militära och i det civila."

Många ledande börsbolag i Finland har en vd som gått i militären och dessutom blivit utvalda och gått ledarskapsutbildningen. Ledarskapsutbildningen under militärtjänstgöringen är för många första gången man får öva sig i ledarskap.

Läsarberättelser om värnplikten del 2: Utbildningen

Läs flera läsarberättelser här.

Svenska Yle har bett publiken att skicka in berättelser om osakligheter, trakasserier och mobbning i samband med värnplikten. I samband med det här har många också skickat in sina tankar om värnpliktsutbildningen. De inskickade texterna hittar du här.

Nyligen publicerat - Fixa värnplikten