Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från För samarbetspartner

Huvudinnehåll

För samarbetspartner

Våra partnerskap är viktiga för oss

Vi vill utveckla vårt samarbete och dra nytta av resurser och kunskapspotential på bred front. Bra samarbete gagnar alla parter.

Partnerskapen har blivit allt viktigare när förändringstakten ökar och verksamhetsmiljön blir allt mer komplicerad.

Partnerskap bygger på förtroende och kräver människor, vilja och engagemang.

 

Ökat samarbete hör till Yles strategi

Yle har redan i flera års tid ökat samarbetet med olika aktörer.

Vi utvecklar vår verksamhet genom mångsidigt samarbete, när det gäller såväl innehåll som spridning och teknologi.

Vi väljer våra samarbetspartner utifrån vårt public service-uppdrag.

 

Yles partnerförbindelse

  • ansvar och ömsesidighet
  • genuint samarbete mellan självständiga parter
  • mål som gynnar bägge parter och en jämlik riskfördelning
  • aktiv medverkan
  • fokus på kunden
  • gemensamma och långsiktiga utvecklingsinsatser.

Samarbete med produktionsbolag

Läs mer om hur vi gör programinnehåll i samarbete med produktionsbolag.

Yles verksamhetsprinciper

Våra verksamhetsprinciper gäller inte bara Yles anställda utan de gäller även Yles freelancers samt andra samarbetspartners.