Hoppa till huvudinnehåll

Våra partnerskap är viktiga för oss

Vi vill utveckla vårt samarbete och dra nytta av resurser och kunskapspotential på bred front. Bra samarbete gagnar alla parter.

Partnerskapen har blivit allt viktigare när förändringstakten ökar och verksamhetsmiljön blir allt mer komplicerad.

Partnerskap bygger på förtroende och kräver människor, vilja och engagemang.

Ökat samarbete hör till Yles strategi

Yle har redan i flera års tid ökat samarbetet med olika aktörer.

Vi utvecklar vår verksamhet genom mångsidigt samarbete, när det gäller såväl innehåll som spridning och teknologi.

Vi väljer våra samarbetspartner utifrån vårt public service-uppdrag.

Yles partnerförbindelse

  • ansvar och ömsesidighet
  • genuint samarbete mellan självständiga parter
  • mål som gynnar bägge parter och en jämlik riskfördelning
  • aktiv medverkan
  • fokus på kunden
  • gemensamma och långsiktiga utvecklingsinsatser.

Samarbete med produktionsbolag

Yle gör programinnehåll i samarbete med inhemska produktionsbolag.

Vilka är Yles grundläggande förutsättningar för programinköp, innehålls- och spridningsbehoven för de kommande åren eller hur erbjuder du ett program till Yle? Vem beställer program och vad gör du upp om med Yle?

Läs mer på våra sidor för produktionsbolag.

Yles verksamhetsprinciper

Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

Karta över Yles samarbetspartner
Karta över Yles samarbetspartner Bild: Yle samarbete