Hoppa till huvudinnehåll

Berner fick förtroende

Finavia led förlust på 34 miljoner euro.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) har fått riksdagens förtroende med rösterna 110-42. Omröstningen gällde Berners agerande i fråga om statsbolaget Finavias förlustbringande derivataffärer.

Svenskspråkig service för familjer kräver i framtiden mer av myndigheterna

En arbetsgrupp har gjort en kartläggning av svensk service.

Vård- och landskapsreformen kommer att innebära att myndigheter noggrannare än innan måste planera servicehelheter för svenskspråkiga barn, ungdomar och familjer. Det konstaterar en kartläggning av servicen för barn och familjer på svenska i Finland. I nuläget fungerar grund- och närservicen i huvudsak bra, enligt rapporten.

Köttproduktionen nådde nytt rekord i Finland

Framför allt produktionen av broilerkött har ökat.

Köttproduktionen i Finland ökade i fjol med två procent till rekordstora 404 miljoner kilo, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Produktionen av fjäderfäkött ökade klart medan produktionen av svinkött minskade något. Produktionen av ekologisk mjölk och ekologiska ägg ökade.

VTT ska göra expertbedömning av Fennovoimas säkerhetskultur

Kärnkraftsbolaget: utredningen innebär inte förseningar.

Teknologiska forskningscentralen VTT ska göra en bedömning av säkerhetskulturen inom kärnkraftsbolaget Fennovoima, rapporterar Lännen Media. Enligt Fennovoima kommer det här inte att försena ansökan om bygglov som ska lämnas in till regeringen 2018.

Nyligen publicerat - Inrikes