Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Jord- & skogsbruk

Huvudinnehåll

Elpriset drog ner på fjolårets växthusskörd

Förra året producerades tre miljoner kilogram färre tomater och växthusgurkor än året innan, uppger Naturresursinstitutet (Luke).

Produktionen av växthusgrönsaker var i fjol sammanlagt 89 miljoner kilo, varav 50 miljoner kilogram utgjordes av gurkor och 34 miljoner av tomater.

Enligt Luke har elpriset haft en stor inverkan på särskilt vinterodlingen, som är beroende av artificiell belysning. Det kommande året kommer flera troligtvis att satsa på att odla så mycket som möjligt med naturligt ljus.

De senaste åren har skörden av växthusgurkor varit rekordstor. Enligt Luke kan den mindre skörden också ha att göra med att efterfrågan inte längre är lika stor.

Källa: STT, Naturresursinstitutet

Troligt att privata skogsägare får behålla sin självbestämmanderätt

Många befarar att EU:s beslut att skydda och återställa skog ska äventyra självbestämmanderätten hos privata skogsägare. I Finland äger hundratusentals privatpersoner skog.

– EU:s skärpta reglering kommer att omfatta också privatskogar, men antagligen kommer det att vara frivilligt att skydda eller återupprätta sin skogsmark, säger Anssi Niskanen som är näringsdirektör på Skogscentralen.

Både Niskanen och Matleena Kniivilä, forskningsdirektör vid Naturresursinstitutet, menar att tröskeln att införa regler som omfattar privata skogsägare är hög, och att samhället antagligen skulle ersätta åtgärder som vidtas för det allmänna bästa.

Redan nu kan skogsägare få ersättning för att skydda skog.

Källa: STT

Skogar skyddas i Lovisa

Lovisa stad kommer att skydda två nya skogsområden.

Det är fråga om sammanlagt 70 hektar skog som bedöms vara betydande till sin diversitet.

Sedan slutet av 2022 finns det finns två nya privata naturskyddsområden inom Lovisa stad, Skukulträsket norra och Farbrorsängen.

Två andra skogsområden, Kejtala och Åkersön, kommer inom snar framtid att säljas till staten för att bli skyddsområden.

Det betyder att Skukulträsket som är omgiven av skyddade skogar och stadens naturskyddsområde sammankopplas med privatägda Uvbergets naturskyddsområde.

Beslutet att skydda området inverkar inte på möjligheterna att använda och underhålla rutten till Skukulträsket och inte heller på användningen av bryggan eller grilltaket där.