Hoppa till huvudinnehåll

Barnen och kriget

Man kan säga att hela 1940-talet var fullkomligt präglat av kriget. Och kriget hade verkningar i flera decennier framåt, i synnerhet för barnen som växte upp.

Finland befann sig i krig mot Sovjetunionen 1939 till 1940 (vinterkriget) samt från 1941 till 1944 (fortsättningskriget).

För barnens del kom kriget att ha stora konsekvenser. Många hade förlorat en förälder. Vissa barn evakuerades som krigsbarn till Sverige, andra evakuerades ut på landet. Man bodde med främmande mänskor under en lång och viktig tid under sin utveckling.

Text: Ida Fellman

 • Krigsbarn 1944

  Om de stumma krigsbarnen

  03.06.2011Arkivet
  Under vinterkriget och fortsättningskriget skickades 80 000 barn västerut för att komma ifrån krigets vedermödor i Finland. Bröderna Matti och Pekka skickades till Sverige. De kom aldrig tillbaka till Finland, utan fick nya liv som Mats och Per i Eskilstuna.
 • Leo Rosenberg

  Leo Rosenberg - ett liv

  04.02.2010Arkivet
  Leo Rosenbergs liv rymmer så mycket att det skulle räcka för många liv. Han har varit krigsbarn, asfaltskonstnär, spadist och trumpetist. Han har bott på många ställen men inte haft många hem.
 • Krigsbarn som vuxna, 1973

  Krigsbarn som stannade i Sverige

  27.10.2009Arkivet
  Av de 80 000 barn som under krigen skickades från sina föräldrar i Finland stannade ungefär en tiondel kvar i Sverige. Hurudana livsöden var det fråga om?
 • Barn som skall evakueras, 1939

  Ett krigsbarn från Borgå

  19.01.2007Arkivet
  Hur var det att vara ett krigsbarn? Var denna evakuering alltid en traumatisk händelse?
 • Vinterkriget, barn evakueras från Viborg (1939) Eino Nurmi

  Barntransporterna under kriget

  19.01.20071Arkivet
  Under andra världskriget, åren 1939-1945, evakuerades närmare 80 000 barn från Finland, av dem 72 000 till Sverige, 4200 till Danmark och ett hundratal till Norge.
 • Litet barn ser vad bomberna har förstört i Borgå, Eino Nurmi 1940-tal

  Barn i Finland under vinterkriget

  19.01.2007Arkivet
  Under vinterkriget ville man ta hand om sina kvinnor och barn. Många barn evakuerades till landet från städerna.