Hoppa till huvudinnehåll

Feminism och jämställdhet i Finland

På 70-talet svepte en ny sorts feminism över världen. Då gällde det att inte bara engagera sig för att få samma rättigheter som män, utan även för att alla skulle behandlas lika.

Det finns flera olika slag av feminism. Men grundprincipen är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och samma utgångspunkter i livet.

På 70-talet började kvinnor engagera sig i så kallade kvinnogrupper för att få stöd och hjälp av varandra. Hemmafruarna blev en utdöende grupp och allt fler kvinnor gav sig ut i arbetslivet.

Samtidigt kunde fler kvinnor också välja en konstnärlig väg. Också män började samlas i grupper för att diskutera manlighet och hur man kan befria sig från traditionella manliga könsroller.

På 90-talet dök sedan unga arga kvinnliga författare upp, främst i Sverige, men också i Finland. Men man behöver inte vara arg och ung för att skriva om sånt som berör och inspirerar.

Och hur ser kvinnans och mannens roller ut i början av 2000-talet? Behöver vi ännu feminism, eller är vi nu färdigt jämställda?

Via länken kan ni gå in på helheten om Mammor och barn, som ju är tätt förknippad med kvinnans roll i samhället.

Text: Ida Fellman