Hoppa till huvudinnehåll

Vårfåglar

I kampanjen Följ med våren ska du känna igen 16 flyttfåglar.

 • En vitsippa

  Rapportera dina vårobservationer

  10.03.2016Vetamix
  Gå ut i naturen, iaktta vårtecken och rapportera vad du har sett. I år deltar Vetamix i Luontoliittos och Natur och Miljös kampanj som pågått sedan 1960-talet.
 • sångsvanar står på isen

  Sångsvanen är trogen

  10.03.2016Vetamix
  Sångsvanen, vår nationalfågel, är en flyttfågel som flyger söderut då isarna börjar lägga sig hos oss och återvänder i mars-april. De första sångsvanarna kommer redan i slutet av februari.
 • En lärka

  Lärkan drillar in våren

  10.03.2016Vetamix
  Lärkan eller sånglärkan är en av de första, efterlängtade flyttfåglarna som återvänder till vårt land. De första lärkorna kan observeras redan i början av mars, medan snön ännu ligger kvar på fälten.
 • Stare vid sitt bo

  Staren är en skicklig härmare

  10.03.2016Vetamix
  Staren hör till våra tidigaste vårfåglar. Den övervintrar främst i Västeuropa. Redan i mars kan man se starar på snöfria områden, där de delar på födan med sånglärkor och tofsvipor.
 • Tofsvipa på Söderfjärden våren 2010.

  Tofsvipan anländer tidigt om våren

  10.03.2016Vetamix
  De första tofsviporna kan vi se redan i mars, då många åkrar ännu är täckta av snö. Om det blir mycket kallt kan de ge sig av igen söderut, över Finska viken mot Estland.
 • Skrattmås vid havet

  Skrattmåsen är en tidig bortflyttare

  10.03.2016Vetamix
  Genast då våra vatten blir isfria, i allmänhet i slutet av mars, återvänder de första skrattmåsarna. Snart är hela kolonier på plats och det glada skränet fyller hela luften. Skrattmåsen kan också övervintra i Finland på t.ex. soptippar.
 • Två tranor

  Tranan dansar in våren

  10.03.2016Vetamix
  Då tranplogarna dyker upp i april kan ingen längre undvika att inse att våren är här. Plogarna är högljudda, väl synliga och rör sig långsamt framåt, så man hinner studera dem i lugn och ro.
 • En vacker närbild på bofinken

  Bofinken, en energisk sångare

  10.03.2016Vetamix
  Bofinkens ljudliga sång hörs nästan över allt om våren. De första bofinkarna anländer i mars. Sången börjar man oftast höra i april. Ibland övervintrar bofinken i Finland. Bofinken, Fringilla coelebs, och lövsångaren, Phylloscopus trochilus, är de två vanligaste fågelarterna i Finland.
 • Rödvingetrast i naturen

  Rödvingetrasten sjunger dygnet runt

  10.03.2016Vetamix
  Rödvingetrasten, Turdus iliacus, är den minsta av trastarna i vårt land och intar troligen tredje plats om vi studerar vilken art som är talrikast i Finland. Hanarna orkar sjunga dygnet runt och därför är rödvingetrastens sång ett välkänt vårtecken.
 • En flygande tornfalk

  Tornfalken ryttlar

  10.03.2016Vetamix
  Tornfalken, Falco tinnunculus, kommer oftast tillbaka till sina hemtrakter i april. Den har en uppseendeväckande lång stjärt. Tornfalken ryttlar. Det betyder att den flyger på stället med fladdrande vingar, då den jagar.
 • Sädesärla på stubbe

  Sädesärlan kallas också vippstjärt

  10.03.2016Vetamix
  Sädesärlan eller vippstjärten, Motacilla alba, dyker upp på gårdarna i april, på jakt efter ryggradslösa djur. Den vippar upp och ner på sin långa stjärt och anfaller sitt byte medan den emellan släpper ur sig korta tjivitt-läten. Man tror att den hart fått namnet sädes-ärla eftersom den anländer just under vårsådden och söker föda i den nyplöjda jorden.
 • Drillsnäppa i vattenbrynet

  Drillsnäppan är vår vanligaste vadare

  10.03.2016Vetamix
  Drillsnäppan, Actitis hypoleucos, är den vanligaste vadaren i Finland och är kanske därför också den man lättast upptäcker vid stränderna. Den är lätt att känna igen på sitt beteende som ser något nervöst ut. Drillsnäppan vippar på stjärten som en sädesärla och flyger nära vattenytan med nedböjda, dallrande vingar, samtidigt som den drillar.
 • ladusvala på kvist

  En svala gör ingen sommar

  10.03.2016Vetamix
  En svala gör ingen sommar. Och det stämmer, för de första svalorna kan anlända redan i slutet av april. Men merparten av svalorna återflyttar till Finland först i maj, de sista i slutet av månaden.
 • Svartvita flugsnappare vid holken

  Svartvita flugsnapparen lever i bigami

  10.03.2016Vetamix
  Den svartvita flugsnapparen, Ficedula hypoleuca, häckar gärna i fågelholkar. Den frackklädda hanen är mycket högljudd och aggressiv mot andra fåglar. Har han valt en holk till boplats, så kan han strunta i om den redan är upptagen. Boet byggs på det andra boet.
 • Två lövsångare på marken

  Känn igen lövsångaren på lätet

  10.03.2016Vetamix
  De första lövsångarna flyger in från Afrika i slutet av april, i likhet med många insektsätare. Under kalla vårar kan det dröja ända fram till juni innan alla har anlänt. Lövsångaren, Phylloscopus trochilus, är den vanligaste fågelarten i Finland och förekommer i hela landet, också i fjällen i Lappland.
 • Tajgagök fotograferad i Australien.

  Göken lägger ägg i andras bon

  10.03.2016Vetamix
  Göken, Cuculus canorus, är svår att se, men dess rop är känt för många. Lätet börjar höras i maj och fortsätter ända fram till juli. När göken är upptagen med att gala kan man tyst försöka närma sig den. Att få den inom synhåll är svårt, men inte omöjligt.
 • En flygande tornseglare

  Tornsvalan heter egentligen tornseglare

  10.03.2016Vetamix
  Under sommarkvällarna kan man se tornseglarnas tävlingsflygningar över taken och samtidigt höra gälla läten: srii srii srii. Tornseglaren, apus apus, är ingen svala, utan just en seglare, trots att den förr kallades tornsvala.