Hoppa till huvudinnehåll

Vårkräldjur och groddjur

I kampanjen Följ med våren ska du försöka känna igen 5 arter av kräldjur och groddjur som du kan se om våren.

 • Närbild av skogsödla och myra

  Skogsödlan tappar svansen vid fara

  24.05.2016Vetamix
  Skogsödlan är det vanligaste kräldjuret i Finland. Skogsödlan vaknar ur vinterdvalan i april-maj. Då finner man skogsödlor som ligger och lapar sol, gärna på stenar eller stubbar.
 • En vitsippa

  Rapportera dina vårobservationer

  10.03.2016Vetamix
  Gå ut i naturen, iaktta vårtecken och rapportera vad du har sett. I år deltar Vetamix i Luontoliittos och Natur och Miljös kampanj som pågått sedan 1960-talet.
 • En groda på en sten.

  Grodan lägger tusentals ägg

  10.03.2016Vetamix
  Grodorna samlas i vattensamlingar för att leka i april-juni. De lägger sina ägg i form av stora romklumpar. En groda lägger omkring 1000-3000 grodägg samtidigt, men fienderna är många och bara omkring 5 av 3000 utvecklas till vuxna grodor.
 • Kopparorm

  Kopparormen är ingen orm

  10.03.2016Vetamix
  Trots att kopparormen, Anguis fragilis, kallas orm är den faktiskt en benlös ödla. Den kallas också kopparödla eller ormslå. Den är klumpigare än en orm och mycket långsam.
 • En huggorm

  Huggormens blick är stickande

  10.03.2016Vetamix
  Under vintern går huggormarna i dvala i håligheter t.ex. under rötter, men också i stenrösen eller rishögar. Huggormarna uppsöker nästan alltid samma övervintringsplatser år efter år. I mars-april brukar huggormarna vakna ur vinterdvalan. Hanarna vaknar före honorna.
 • Snokens huvud

  Snoken kan spela död

  10.03.2016Vetamix
  Snoken går i dvala redan i början av oktober. Den övervintrar på frostfritt djup i håligheter och gångar i marken. Snokarna vaknar ur dvalan i början av maj - de första kan ringla sig ut redan i april.