Hoppa till huvudinnehåll

Övriga

 • Satellitbild av orkanen Joaquin den 1 oktober 2015.

  Orkan, vind som ingen segelduk kan uthärda - var finns de här extrema lågtrycken och varför heter de olika?

  20.09.20181Vetamix
  Oväder har olika namn och olika benämningar. Allmänt känt är att orkanvindar är ihållande synnerligen hård vind och den typen av vindstyrka förekommer sällan i Norden. Varifrån kommer benämningarna och vad är det för skillnad på en cyklon och en orkan?
 • Studerande räknar matteuppgifter

  Koncentrera dig på en sak i taget när du läser

  12.11.2017Vetamix
  En studieteknik som är arbetsam och tar mycket tid är inte en bra teknik. Lär dig rätt studieteknik; förbättra dina studieresultat och minska på stressen.
 • En röntgenbild av en skalle.

  Hjärnceller dör inte av alkohol - här krossar vi 7 myter om hjärnan

  31.05.201710X3M
  Det är sant som rubriken säger, men du ska ändå inte gå ut och börja råsupa eftersom alkohol förstör hjärnan på andra sätt.
 • foto på Che, jean-paul sartre, simone de beauvoir som diskuterar

  Lär dig filosofi: Kön som social konstruktion och ångesten som kommer med frihet

  04.12.2016Vetamix
  1900-talets filosofi är en spännande blandning av frihetstänkande, kunskapsteori och språkfilosofi. Sartre som skrev om hur tungt det är att vara fri och de Beauvoir om att man inte föds till kvinna utan blir det.
 • Målning av Augustinus som skriver

  Lär dig filosofi: Synden är människans arv

  29.11.20161Vetamix
  Kristna idéer om synd och en längtan bort från våra bedrägliga sinnen finns med i vårt filosofiska arv. Bara människan gör ont för syndens egen skull.
 • Noam Chomsky blickar tillbaka på sitt liv som aktivist och politiskt aktiv.

  Den amerikanska drömmen på fallrepet

  11.11.20161Vetamix
  I en färsk dokumentärfilm dissekerar Noam Chomsky den amerikanska drömmen. Filmen är en historisk genomgång där han påtalar ojämlikheten i samhället som just nu gnager på demokratin.
 • En stor glad grupp elever och lärare.

  Nya undervisningsmetoder och internationalisering

  30.06.2016Vetamix
  I följande avsnitt får vi tips på hur undervisningen kan göras roligare och mångsidigare. Vi tar del av exempel på autentisk språkundervisning, distansstudier för grundskolan och olika internationella samarbeten mellan skolor. Vi går också in på utbildningsexport - hur säljer man know-how till en annan kultur?
 • 2000 skolelever var på plats vid utlysningen av skolfred i Bastion Ungern i Lovisa.

  Fostrande och allmänbildande undervisning

  21.06.2016Vetamix
  Nu tittar vi närmare på hur fostran och allmänbildning kan integreras i undervisningen. Hur uppmuntrar man unga till aktivt deltagande i samhällsfrågor? Hur stärker man elevers kulturidentiet och hur lär man ut goda attityder och respekt för människovärdet?
 • Någon spelar schack.

  Motion, konstämnen och bättre inlärningsförmåga

  20.06.2016Vetamix
  Man kan öka hjärnans kapacitet genom att syssla med musik och att vara fysiskt aktiv gör gott för koncentrationsförmågan. I följande avsnitt diskuterar vi stöd för inlärning, hur skolelever kan uppmuntras till att röra på sig mera och hur man kan främja ungas intresse för konst och kultur.
 • Skolelever vid datorn.

  IT och media i grundskolan

  20.06.2016Vetamix
  Hur kunde grundskolans undervisning i informationsteknik förbättras och hur kan man använda sociala medier som redskap för inlärning? Förutom att hålla undervisningen i teknik på lagom utmanande nivå så är det också mycket viktigt att eleverna får perspektiv på informationsflödet och lär sig ifrågasätta information.
 • En skolbyggnad och två björkar.

  Samarbete mellan hem och skola

  17.06.2016Vetamix
  Hur verka för ett utökat samarbete mellan hem, skola och samhälle? Vi träffar vi lärare och föräldrar som har olika erfarenheter av samarbetet mellan hem och skola. Vi ser ett gott exempel på hur ett aktivt samarbete resulterade i att eleverna trivdes bättre i skolan. Men alltid är det inte lika lätt - hur handskas en lärare med riktigt missnöjda föräldrar?
 • Uno Cygnaeus och en grupp skolelever.

  Finländska pedagoger som reformerade skolan

  17.06.2016Vetamix
  Uno Cygnaeus, Viktor von Wright och Mikael Soininen var tre betydelsefulla och inspirerande pedgoger under 1800-talet och 1900-talets början. De verkade alla för jämlikhet i samhället och för bättre utbildning. Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska.
 • En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

  Att stöda elever med specialbehov

  16.06.2016Vetamix
  Alla elever har rätt att bli sedda, få stöd och uppmuntran. Det kan vara prövande för klassläraren, speciellt om det finns flera i klassen med särskilda behov. I de här avsnitten av Håltimmen får vi tips om hur man kan stöda elever med gestaltningssvårigheter och med Downs syndrom. Elever som skolkar och elever som behöver större utmaningar än sina klasskamrater.
 • Olika sorters pennor i pennställningar.

  Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

  14.06.2016Vetamix
  Skolan är en institution som fortfarande förändras ganska långsamt medan vårt samhälle förändras allt snabbare. Hur borde framtidens skola se ut? Och hur påverkas läraryrket av teknikens utveckling? Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska. Producerat 2009-2011.