Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Vårt värde för finländarna: 92 procent anser att vi har lyckats i vårt public service-uppdrag

Att förstå finländarna är ytterst viktigt för oss. Därför följer vi årligen upp hur väl finländarna anser att Yle har lyckats i sitt public service-uppdrag och hur värdefullt Yle upplevs vara.

År 2018 ansåg finländarna att Yles public service-roll var viktig på ett personligt plan och i samhället.

Finländarna värdesätter Yle: betyg 8,2

mål: 8,0 / 10

Yle är personligen viktigt: betyg 7,3

mål: 7,2 / 10

Detta framgår av KMK-undersökningen 2018.

Finländarna anser att vi allmänt taget har lyckats väl i vårt public service-uppdrag. I undersökningen ”Hur värdefullt är Yle för finländarna” fick Yle snittbetyget 4,59 för sitt public service-uppdrag på skalan 1–6 (2017: medelbetyg 4,74). Endast tre procent ansåg att Yle hade skött sitt uppdrag dåligt eller ganska dåligt.

I motsats till tidigare år genomfördes enkäten 2018 som telefonintervjuer och frågorna sågs över, vilket innebär att de senaste resultaten inte är direkt jämförbara med tidigare.

Finländarna gav oss vitsordet 4,6 (på skalan 1-6) för hur väl vi lyckats i vårt public service-uppdrag år 2018.
Finländarna gav oss vitsordet 4,6 (på skalan 1-6) för hur väl vi lyckats i vårt public service-uppdrag år 2018. Yle

År 2018 fick vi vitsordet 3,3 för hur väl vi lyckats interagera med finländarna.
År 2018 fick vi vitsordet 3,3 för hur väl vi lyckats interagera med finländarna. Yle

Det viktigaste är inhemskt innehåll på det egna modersmålet samt högkvalitativa barnprogram

Finländarna anser att Yles viktigaste innehåll och tjänster är tillgången till trovärdig information, inhemskt utbud på sitt modersmål samt högkvalitativa program och tjänster för barn.

Dessutom upplever finländarna det som viktigt att Yle förmedlar allmänbildning och är bättre insatt i förändringarna i det finländska samhället och i omvärlden. Tillgängligt utbud och tillgängliga tjänster nämns också i många förväntningar.

Finländarna anser att Yle har lyckats väl med att tillhandahålla de tjänster som upplevs som viktigast. Däremot anser de att Yle kan bli bättre på att främja det civila samhället, delaktigheten samt jämlikhet och jämställdhet.

69 procent av finländarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Yle

Mycket stort eller ganska stort förtroende för Yle uppger 69 procent av finländarna. En dryg femtedel hade varken en positiv eller negativ syn på förtroendet, medan endast tre procent uppgav att de inte alls litade på Yle.

Yle fick högst betyg bland mediebolagen i fråga om förtroende och vi placerade oss på sjätte plats på en lista över 19 samhällsinstitutioner. Listan toppas av Republikens president och polisen.

Finländarnas förtroende för Yle. Förklarad i texten.
Finländarnas förtroende för Yle. Förklarad i texten. Yle

74 procent av finländarna är nöjda med Yleskatten

Finländarna är nöjdare med finansieringen av Yle än någonsin tidigare. Av respondenterna var 74 procent nöjda med Yleskatten och 78 procent ansåg att de får mycket bra eller ganska bra valuta för skattepengarna.

Yle anses också vara en ytterst ansvarstagande aktör. Majoriteten anser att Yle agerar öppet och att utbudet skiljer sig från de övriga medierna.

Förtroendet för nyhetsverksamheten är fortfarande starkt

Förtroendet för Yles nyhetsverksamhet är fortfarande starkt. Enligt den årliga enkätmätningen ligger förtroendet för Yles nyheter på 89 procent (2017: 90 %). Över hälften av respondenterna (54 %) anser att Yle är Finlands ledande nyhetsaktör. (Yle Nyhetsvärderingar, november 2018, Taloustutkimus)

Den svenskspråkiga befolkningen anser att Yle är viktigt för samhället

Enligt en mätning av hur värdefullt Yle är anser svenskspråkiga och tvåspråkiga finländare att bolaget är betydelsefullt för samhället och att det har lyckats i sitt uppdrag.

På skalan 1–10 fick Yles betydelse för samhället betyget 8,8 (2017: 8,8) av den svenskspråkiga befolkningen. Yles betydelse i de svenskspråkiga finländarnas mediekonsumtion fick betyget 6,9 (2017: 7,02). Yle ansågs också vara det mest trovärdiga mediebolaget bland sex aktörer inom mediebranschen.

Finlandssvenskarna gav oss ett gott betyg för skötseln av public service-uppdraget: 4,49 på skalan 1–5.

Graf över hur väl Svenska Yle lyckats i sitt publice service-uppdrag. Förklarad i texten.
Graf över hur väl Svenska Yle lyckats i sitt publice service-uppdrag. Förklarad i texten. Yle