Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Vår betydelse för den kreativa sektorn

Allt vårt utbud i tv och radio och på webben finansieras med Yleskatten. Vår verksamhet har stora direkta och indirekta effekter på den kreativa sektorn i Finland.

Samarbete med inhemska produktionsbolag utgör ett viktigt element i Yles public service-uppdrag. Vi köper in och sänder färdiga tv- och radioprogram och har innehållssamarbete med produktionsbolag. Dessutom samarbetar vi med externa parter för att finansiera och ta fram nya program och programformat. Programinköpen och kompetensspridningen bidrar till livskraften och sysselsättningen av unga aktörer i branschen.

År 2018 köpte vi mest in program som skapar delaktighet samt innovativa och nydanande projekt. Anskaffningarna av program för barn och unga från externa produktionsbolag ökade med cirka 50 procent.

År 2018 använde Yle

  • 89,1 miljoner euro på framförandeersättningar för program och musik samt på upphovsersättningar, inklusive 26,5 miljoner euro på program köpta från produktionsbolag i Finland
  • 63,6 miljoner euro på inköp av tjänster från externa bolag
  • 47,5 miljoner euro på köp av visningsrätter för inhemska programanskaffningar (inkl. samfinansierade och samproducerade program)
  • medel för finansiering av och visningsrätterna för 12 inhemska långfilmer. Över hälften av de inhemska långfilmerna görs med stöd av finansiering från Yle. Förköpen av visningsrätterna står ofta för 10–30 procent av den totala finansieringen.
  • medel för anskaffning av audioinnehåll 30 programtitlar från 22 produktionsbolag. Största delen av programmen är diskussionsprogram.

Till Yles nya filmanskaffningar 2018 hörde bland annat Tyhjiö, Marian paratiisi och Aurora.

Eero (Tommi Korpela) och Pihla (Laura Birn) sitter bredvid varandra vid ett middagsbord.
Eero (Tommi Korpela) och Pihla (Laura Birn) sitter bredvid varandra vid ett middagsbord. Bild: Heikki Färm ©Bufo Tommi Korpela,Laura Birn,Tyhjiö
Marian paratiisi -elokuva vuodelta 2018.
Marian paratiisi -elokuva vuodelta 2018. Film i Finland
Bästisarna Aurora och Kinky på tobakspaus.
Bästisarna Aurora och Kinky på tobakspaus. Bild: Dionysos Films Mimosa Willamo,Oona Airola,aurora

Vår verksamhet har betydande direkta och indirekta ekonomiska och sysselsättande effekter på den kreativa sektorn. Utöver vår egen personal sysselsätter bolaget personer från tiotals olika områden, från programkreatörer till musiker, tonsättare, manusförfattare, skådespelare och produktionstekniska medarbetare.

Samarbetet med olika aktörer och inköpen från samarbetspartner som producerar innehåll skapar arbetstillfällen för tusentals proffs varje år. År 2018 betalade Yle frilansarvoden till cirka 5 000 personer. Största delen av beloppet går till programarbetare.

Vi har också en betydande sysselsättande roll i regionerna, genom att var fjärde anställd arbetar utanför huvudstadsregionen.

Som producent av digitala tjänster köper Yle produkter och tjänster inom ICT-branschen, såväl serverutrymme som mjukvaru- och konceptutveckling.