Hoppa till huvudinnehåll
Yle som bolag

Yles år 2018

Risker och möjligheter i omvärlden och teknologin

Finländarna förfogar över ett globalt sett enormt utbud av medieinnehåll och webbtjänster som är transportabla i smarttelefoner och andra mobila plattformar.

Publikerna splittras och differentieras och stora globala aktörer har tagit för sig på de nationella mediemarknaderna. Detta har ställt de finländska mediebolagen inför en ny situation.

Vi följer kontinuerligt med förändringarna i mediekonsumtionen, teknologin och distributionskanalerna.

En god och stark relation till publiken är en fördel för Yle, men de ständiga förändringarna i omvärlden och mediekonsumtionen utgör en stor utmaning för oss. Yle måste hålla jämna steg med förändringarna för att högkvalitativ public service ska vara relevant och intressant för finländarna även i framtiden.

I över 90 procent av de finländska hushållen finns en dator och en smarttelefon. Pekdatorer finns i strax över 60 procent av hushållen och kroppsburen teknik i nästan 30 procent av hushållen.
I över 90 procent av de finländska hushållen finns en dator och en smarttelefon. Pekdatorer finns i strax över 60 procent av hushållen och kroppsburen teknik i nästan 30 procent av hushållen. Yle

Strategiska risker och möjligheter

I våra ögon ger förändringarna i omvärlden och på teknikområdet upphov till både risker och möjligheter. Vi observerar dem och integrerar observationerna i framtagningen av Yles strategi. Yles strategi stakar ut vägen för vår utveckling i det föränderliga medielandskapet.

I en allt mer globaliserad värld är vår ambition att stärka den kreativa sektorn och mediesamarbetet i Finland. Vi har bland annat i samarbete med andra aktörer i branschen grundat medieklustret Mediapolis i Tammerfors.

Vi har reagerat på förändringarna i mediekonsumtionen på många olika sätt. Vi har bland annat

  • förbättrat den individuellt anpassade servicen genom att utveckla Yle-kontot
  • fokuserat på säkerheten och integriteten vid behandlingen av personuppgifter för Yle-kontot
  • lärt botten Voitto att skicka smarta aviseringar till låsskärmen i Nyhetskollen (läs på finska eller på engelska)
  • gjort stora förbättringar i Yle Arenan både i utbudet och tillgängligheten på olika plattformar
  • gjort det möjligt att ta del av utbudet på Arenan utomlands för personer som är fast bosatta i Finland
  • utökat utbudet av poddar på Arenan och tagit fram nya format för smarta högtalare
  • öppnat upp textinnehåll i artiklar för att utveckla AI och maskininlärning.

Vi kartlägger riskerna varje år

Utifrån riskkartläggningar anknyter Yles största riskexponeringar till omvärlden och utvecklingen i den, till innehållet och tillgängligheten till det, samt säkerställande av verksamhetens fortsatta drift.

Riskhantering och den övriga internkontrollen bygger på principerna för intern kontroll som antagits av styrelsen.